Copenhagen,
31
Maj
2017
|
10:06
Europe/Amsterdam

Ny undersøgelse: Slående sammenhæng mellem usunde boligforhold og dårligt helbred

Intro og konklusioner

Sunde hjem? Én ud af seks europæere bor i ”usunde” bygninger og har 66 % større risiko for at blive ramt af sygdom.

Energi eller ernæring? Én ud af 10 europæere er ramt af energifattigdom, hvilket fordobler risikoen for dårligt helbred.

Bruxelles, 31. maj, 2017

VELUX Gruppen udgiver i dag Healthy Homes Barometer 2017. Udgivelsen finder sted i forbindelse med Healthy Buildings Day, der afholdes i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Belgien. Dette års rapport, som er udarbejdet i samarbejde med EcofysFraunhofer IBP og Copenhagen Economics, undersøger sundhedseffekterne på tværs af Europa, omkostningerne for samfundet og metoder til at løse problemerne.

Europæere, der lever i usunde bygninger (i betydningen fugtige og skimmelramte), rapporterer mere end halvanden gang oftere (66 %) om problemer med helbredet og har 40 % større risiko for at lide af astma end personer i bygninger, der ikke er berørte. Samtidig rapporterer europæere, der er ramt af energifattigdom (dvs. ikke er i stand til at holde sin bolig varm og komfortabel om vinteren), at de dobbelt så ofte lider af dårligt helbred, og tre gange så ofte oplever fugt i deres bolig.

Omkostningerne ved usunde bygninger rammer ikke kun beboerne. De overordnede omkostninger (direkte og afledte) for de europæiske regeringer og samfund i relation til to af de mange sygdomme, der forbindes med fugtramte leveforhold – astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) - løber op i hele 82 milliarder euro om året.

Vi ved rent instinktivt, at det er dårligt for vores helbred at leve i fugtige omgivelser. Denne undersøgelse viser, i hvilken udstrækning europæere lider på grund af deres boligforhold – og også de voldsomme økonomiske følgevirkninger, der opstår for samfundet, når vi undlader at løfte standarden for den aldrende europæiske bygningsmasse, 
siger Michael K. Rasmussen, Senior VP, Brand, i VELUX Gruppen.

En løsning er at modernisere Europas eksisterende bygninger ved hjælp af energieffektive og sundhedsfremmende renoveringsprojekter. Sådanne projekter vil ikke blot føre til en bedre helbredstilstand, reducere samfundsomkostningerne og reducere udledningen af CO2. De vil også kunne fungere som en tiltrængt katalysator for de europæiske økonomier. Healthy Homes Barometer 2017 går skridtet videre og undersøger mængden af privat kapital, der kan benyttes til renovering i de enkelte EU-medlemslande – 30.000 milliarder euro – og hvad der kræves for, at en del af disse midler kan frigives til investering i renoveringsprojekter.

De nævnte tal er blot en lille del af de mange bemærkelsesværdige opdagelser, som man kan finde i dette års rapport. Ved for første gang at inddrage data fra Europa-Kommissionens store Eurostat-database er rapporten i stand til at fremlægge nye beviser for sammenhængen mellem boformer og helbred.

Denne undersøgelse viser den utrolige indflydelse, som bygninger har på menneskers helbred, social inklusion, luftkvalitet og klima. Når over en tredjedel af Europas udledning af CO2 kommer fra bygninger, når én ud af 10 europæere er ramt af energifattigdom og én ud af seks bor i usunde bygninger – så er det klart, at forandringerne skal starte ”hjemme”,
siger Maroš Šefčovič, viceformand og kommissær for Energiunionen ved Europa-Kommissionen.
Om VELUX Gruppen

Vi sælger og markedsfører VELUX produkter i Danmark og på de nordatlantiske markeder. Alle produkter forhandles hovedsageligt igennem tømmerhandlere, byggemarkeder, samt gardin- og farvehandlere. VELUX Danmark A/S er et selvstændigt aktieselskab under VELUX Gruppen og beskæftiger i dag ca. 50 medarbejdere.

Om VELUX Gruppen

I over 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og -moduler til både skrå og flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen gardiner og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelligente produkter til fjernbetjening. Disse produkter er med til at sikre et sundt og bæredygtigt indeklima i forbindelse med arbejde og indlæring, leg og fornøjelse. Vi arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 40 lande og beskæftiger omkring 9.500 medarbejdere på verdensplan. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab.