Copenhagen,
04
April
2024
|
09:00
Europe/Amsterdam

VELUX Gruppen opnår milepæl i udfasningen af fossile brændstoffer

I 2023 brugte VELUX 100 % dokumenteret vedvarende energi og reducerede udledningen fra egne aktiviteter med 16 % i forhold til 2022. Med de opnåede resultater er VELUX på rette vej mod at nå sit reduktionsmål for scope 1 og 2 inden 2030, viser den nye bæredygtighedsrapport for 2023.

Udledning fra egen drift, scope 1 og 2, er på tre år mere end halveret fra 52.000 ton CO2e i 2020 til 23.000 ton CO2e i 2023. Dermed er VELUX godt på vej til at nå sit mål om en reduktion på 100 % inden 2030.

Samtidigt har VELUX brugt 100 % dokumenteret vedvarende energi i 2023. Det er opnået ved hjælp af en kombination af dels elhandelsaftaler om køb af virtuelt vedvarende energi (PPA'er), solcelleanlæg på arbejdspladserne samt køb af certifikater for vedvarende elektricitet i lande, hvor PPA'er endnu ikke er mulige.

I 2023 fald udledning fra værdikæden (scope 3) med 21 %. Det skyldes primært et fald i volumen forårsaget af fortsat svækkede makroøkonomiske forhold, men også takket være køb og brug af materialer med lavere kulstofindhold, der anvendes i VELUX' produkter. Målet er en reduktion på 50 % i scope 3-udledninger inden 2030.

I 2023 integrerede vi bæredygtighed fuldt ud i vores virksomhedsstrategi, da det er kernen i vores forretning. Jeg er glad for, at vi opnåede yderligere CO2-reduktioner fra vores drift og nåede vores mål om at bruge 100 % vedvarende energi. Dekarbonisering af byggebranchen er essentiel, og vi mener, at vores produkter og løsninger kan spille en vigtig rolle i denne sammenhæng. Jeg er også tilfreds med, at vi har formået at øge andelen af kvinder i topledelsen til 33%. Vi vil naturligvis fortsætte vores indsats for at gøre VELUX til en virksomhed, der værdsætter mangfoldighed og inklusion, siger Lars Petersson, CEO for VELUX Gruppen.

.

download

Yderligere bæredygtighedshøjdepunkter fra 2023: 

  • Andelen af kvinder i topledelsen er steget 3 procentpoint (til 33 %), og andelen af kvindelige ledere er steget 2 procentpoint (til 28 %) sammenlignet med 2022. 
  • VELUX har lancereret en ny kollektion af persienner til ovenlysvinduer fremstillet primært af genanvendt indhold. 
  • Mere end 8.000 professionelle partnere besøgte Living Places Copenhagen, et boligkoncept, der demonstrerer muligheden for at bygge lavemissionsboliger med optimalt indeklima, som kan skaleres med hjælp fra tilgængelige teknologier. 
  • VELUX tog det næste skridt i sit partnerskab med Verdensnaturfonden (WWF) ved at etablere to yderligere skovprojekter i Vietnam og Madagaskar som en del af en fælles indsats for at reducere og fjerne 4,5 millioner tons CO2 gennem skovbeskyttelse og -genopretning. 
  • Ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer steg en smule, men alvorsgraden faldt. I 2023 blev der etableret et sikkerhedsudvalg for hele VELUX Gruppen for at sørge for ensartet sikkerhedsstyring på tværs af alle forretningsenheder. 
  • 100 % af træet brugt i VELUX-vinduer til boliger er PEFC/FSC-certificeret – en stigning fra 96 % i 2022. 
  • 97,03 % af al VELUX-primæremballage i produkter til boliger i Europa er genanvendeligt, baseret på papir og uden plast. Det er en samlet stigning på 0,57 procentpoint sammenlignet med 2022. 
  • Andelen af nul-emissionsbiler i den samlede bilflåde er steget med 6,94 % sammenlignet med 2022. Dette matcher målet om at nå 100 % elbiler inden 2030. 
     

Se flere bæredygtighedshøjdepunkter her

Læs hele bæredygtighedsrapporten for 2023 her

 

Prøvemodel

Om VELUX Gruppen

 

I mere end 80 år har ovenlysvinduer fra VELUX skabt bedre og sundere hjem verden over ved at lukke dagslys og frisk luft ind gennem taget. Vores brede produktsortiment omfatter ovenlysvinduer og -moduler til skrå og flade tage, gardiner og solafskærmning, rulleskodder samt monterings- og smart home-løsninger. Vores produkter hjælper med at skabe lyse, sunde og energieffektive rum for dem, der bor, arbejder, lærer og leger under taget. Vi arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i 37 lande og beskæftiger omkring 11.700 medarbejdere verden over. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, der er ejet af Villum Fonden og Kann Rasmussen-familien. I 2023 omsatte VELUX Gruppen for 2,91 milliarder euro, mens VKR Holding omsatte for 3,97 milliarder euro. Samme år donerede Villum Fonden og VELUX FONDEN tilsammen 184,6 millioner euro til velgørende aktiviteter.  

 

For flere oplysninger om VELUX Gruppen på, besøg velux.com.