18
November
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX rundspørgen 2013: Den grønne samvittighed skal kunne betale sig

Regeringen har en målsætning om, at Danmark i 2020 skal have opnået en CO2 reduktion på 20 procent, og at 20 procent af den energi, der bruges, skal komme fra vedvarende energikilder.
VELUXPageContent

En rundspørge foretaget af VELUX Danmark A/S på virksomhedens hjemmeside viser, at kun hver anden mener, at Regeringens 2020-målsætning er vigtig for dem. Og hele 87 procent mener tillige, at 2020-målsætningens største barriere er de økonomiske omkostninger.

Download i høj opløsning

Danmark har i mange år været helt fremme i debatten om vedvarende og grøn energi, og ikke mindst nedbringelsen af den globale CO2-udledning. Adgangen til grøn energi ligger af samme grund højt på den politiske dagsorden, men den grønne samvittighed kan være økonomisk betinget. En ny rundspørge foretaget af VELUX Danmark A/S viser, at over halvdelen af de adspurgte prioriterer husstandsøkonomien over både CO2 reduktioner og grøn samvittighed.

- Resultatet af rundspørgen er måske ikke så overraskende, men det giver et godt indblik i, hvad vi skal fokusere på, hvis vi skal nå målsætningen om en reduktion af CO2-produktionen. Det skal kunne mærkes økonomisk når der investeres i energibesparende foranstaltninger i boligen, siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark A/S.

Fordele ved at tænke grønt
Rigtigt mange svarer, at de bevidst har gjort noget for at bruge mindre energi i det forløbne år. De fleste sparer på boligens energiudgifter ved at slukke for de apparater, der bruger strøm på standby, og ved bevidst at spare på varmen. Det er dog kun tre ud af fem, der ved om deres ændrede energiadfærd har haft den ønskede effekt.

Download i høj opløsning

- Rundspørgen viser nogle positive tendenser, og mange har planer om at bruge mindre energi i boligen i det kommende år gennem blandt andet reparationer eller forbedringer af boligen. Og eksempelvis installationen af nye vinduer, eller efterisolering af boligen vil have en stor energibesparende effekt, der samtidigt kan have en positiv effekt på både privatøkonomien og opnåelsen af 2020-målsætningen, siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark A/S.

Selvom over halvdelen af respondenterne mener, at 2020-målsætningen skal opnås gennem adgangen til billigere og grønnere strøm, så viser rundspørgen, at kun 15 procent har planer om at købe grøn strøm i fremtiden. Men samtidigt er der en stor gruppe, der er uafklarede, og som måske vil kunne flyttes med de rigtige argumenter, og således øge sandsynligheden for et grønnere og mere energirigtigt Danmark.

Download i høj opløsning

Rundspørgen fra VELUX Danmark A/S er en del af en større undersøgelse om danskernes forventninger og overvejelser om miljø og energi i relation til deres egen bolig. Rundspørgen er gennemført i 2013.


Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com.

The Newsmarket
Du kan finde videoer af broadcastkvalitet fra VELUX Gruppen på The Newsmarket: thenewsmarket.com/Velux
Førstegangsbrugere af The NewsMarket kan registrere sig på sitet. Har du spørgsmål til brugen af The NewsMarket, e-mail venligst journalisthelp@thenewsmarket.com

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 17 46 47
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
velux.dk og veluxshop.dk
Følg VELUX Danmark på facebook.com/VELUXDanmark