04
November
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX rundspørgen 2013: Danskerne lufter stadig ikke nok ud

Et sundt indeklima med god adgang til frisk luft giver øget velvære og energi – og samtidig reduceres risikoen for allergi.
VELUXPageContent

Desværre er vi stadigvæk ikke gode nok til at lufte ud i vores boliger så ofte og i så lang tid, som eksperterne anbefaler. Fire ud af fem danskere udlufter bevidst boligen dagligt, men det er kun lidt under halvdelen, der udlufter nok. Det viser en ny VELUX rundspørge omkring danskernes overvejelser om miljø og indeklima.

Indeklimaeksperter anbefaler, at man lufter ud i sin bolig tre til fire gange om dagen. Udluftningen er bedst med gennemtræk og i ti til femten minutter ad gangen, så luften skiftes ordentligt ud. Kun på den måde kommer man af med hjemmets fugtige luft, der kan medføre dårlig lugt, skimmelvækst og øget risiko for udvikling af allergi. Følger man de anbefalede regler for udluftning, så er man et langt stykke hen ad vejen sikret en bolig med et sundt indeklima.

Download i høj opløsning

- Rundspørgen viser, at over halvdelen af dem, der bevidst lufter ud i boligen, ikke lufter ud mere end en enkelt gang dagligt.  Det er vigtigt med et godt luftskifte i boligen, og det er ikke optimalt kun at lufte ud en gang om dagen. Udluftes boligen for lidt, så kan det have en negativ effekt på både indeklimaet og den almene sundhed, siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark A/S.

I Danmark opholder vi os op mod 90 procent af tiden inden døre, hvilket naturligvis især gør sig gældende om vinteren. Men selv om der er mindre fugt i luften i de kolde måneder, er behovet for ordentlig udluftning af boligen stadigt stort. Det skyldes blandt andet, at vi oftere tænder op i brændeovnen eller har stearinlys tændte, og at vi selv afgiver store mængder fugt til boligen.Download i høj opløsning

Omkring halvdelen af de adspurgte har kamin eller brændeovn, og disse er tændt ofte eller meget ofte i tre ud af fire hjem. Men selv om det kan virke generende at lukke den koldere luft ind i boligen kræver den øgede hygge, at man oftere lufter ud for at sikre frisk ilt til boligens beboere. Udlufter man de anbefalede 15 min. ad gangen, vender varmen nemlig hurtigt tilbage, når man lufter ud, da det kun er luften, der afkøles og ikke selve boligen.

Et sundt indeklima uden allergi
Flere og flere danskere døjer med allergi, og et dårligt indeklima kan have en effekt på, hvor stærk allergien mærkes. Og især for personer med indeklimarelaterede allergier kan det have en positiv effekt at ændre boligens indretning ved eksempelvis at skifte boligens gulvtæpper ud med glatte gulve.

Download i høj opløsning


- Vi kan altid blive bedre, men rundspørgen viser dog nogle positive tendenser, når det handler om at komme allergien til livs. Over halvdelen af de adspurgte, der har allergiproblemer i husstanden har ændret deres udluftningsvaner, og er begyndt at lufte mere ud. Og for personer med allergi og følsomme luftveje er regelmæssig udluftning netop vigtig, da manglende udluftning kan resultere i ubehagelige symptomer, siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark A/S.

Rundspørgen fra VELUX Danmark A/S er en del af en større undersøgelse om danskernes forventninger og overvejelser om miljø og energi i relation til deres egen bolig. Rundspørgen er gennemført i 2013.

7 gode råd om udluftning

  • Skab gennemtræk i 15 minutter 3 gange dagligt ved at åbne flere vinduer i nærheden af hinanden. På den måde udskiftes luften meget hurtigt, uden at rummet bliver kølet ned. Har du et ovenlysvindue i huset, opnår du den bedste udluftning ved den såkaldte skorstenseffekt: Åbn dit facadevindue i rummet sammen med dit ovenlysvindue. Da luften stiger naturligt opad, får du meget hurtigere frisk luft ind i din bolig ved at lade den dårlige luft komme ud igennem taget.
  • Hold badeværelsesdøren lukket, åbn vinduet og tør vægge og gulv af efter badet.
  • Ventiler dine rum med korte og hyppige udluftninger - hellere end sjældne og lange udluftninger.
  • Tør ikke vådt tøj inden døre.
  • Undgå placering af møbler op ad ydervægge.
  • Placer altid låg på gryder og pander - det sparer ydermere på energien.
  • Hold ventilationsklappen på dit ovenlysvindue åben for at sikre baggrundsventilation.

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com.

The Newsmarket
Du kan finde videoer af broadcastkvalitet fra VELUX Gruppen på The Newsmarket: thenewsmarket.com/Velux
Førstegangsbrugere af The NewsMarket kan registrere sig på sitet. Har du spørgsmål til brugen af The NewsMarket, e-mail venligst journalisthelp@thenewsmarket.com

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 17 46 47
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
velux.dk og veluxshop.dk
Følg VELUX Danmark på facebook.com/VELUXDanmark