Copenhagen,
04
Marts
2021
|
21:10
Europe/Amsterdam

VELUX Healthy Homes Barometer – Grøn Genstart

Ovenlysproducentens Healthy Homes Barometer udforsker hjem, skoler og kontorbygningers rolle i den grønne genstart i Danmark.

Vores planlagte forskning i nye emner til barometeret i 2020 blev stoppet af Covid-19. I stedet besluttede vi at samle relevante fakta og indsigter fra bl.a. de sidste tre års barometre, samt ikke tidligere offentliggjorte danske tal. Vi håber, at dette kan tjene som inspiration til et fornyet fokus på sunde og klimavenlige bygninger, i lyset af effektive midler, til en hurtig og grøn genopretning.

I dette grønne opsving kan bygningsrenovering spille en nøglerolle. Få sektorer er bedre til at skabe lokale job med samme hastighed som byggesektoren. Samtidig er der nu en chance for, at kombinere et hurtigt økonomisk opsving med forbedrede boliger. Dette er endnu vigtigere i lyset af implementeringen af Europa Kommissionens Renovation Wave og en kommende revision af EU’s bygningsdirektiv (EPBD).

Læs Healthy Homes Barometer

Om Healthy Homes Barometer

Healthy Homes Barometer er en serie af paneuropæiske rapporter, der undersøger sammenhængen mellem indeklima i bygninger og sundhed. 

Den første udgave af Healthy Homes Barometer blev udgivet i 2015, og 2020 udgaven er det sjette barometer udgivet af VELUX Gruppen.

Dette års barometer er en samling af fakta, forskning og indsigt fra tidligere barometre i 2017, 2018 og 2019. COVID-19 pandemien og de grundlæggende ideer bag EU Kommissionens Grønne Genopretningsplan indgår også i 2020 barometret. 

2017-2019 barometrene er baseret på undersøgelser fortaget af RAND Europa, Ecofys (a Navigant company), Fraunhofer IBP og andre ledende europæiske forskningsinstitutter.

Om VELUX Gruppen

I over 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget for mennesker over hele verden. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og moduler til både skrå og flade tage, gardiner og solafskærmning, rulleskodder og smart home-produkter. Vores produkter bidrager til et sundt og bæredygtigt indeklima ifm. arbejde og uddannelse, fritid og fornøjelse. VELUX Gruppen arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 40 lande og beskæftiger omkring 11.000 medarbejdere. VELUX Gruppen ejes af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. I 2019 omsatte VKR Holding for 21.6 mia. kr. og VELUX Foundations donerede 1.335 mia. kr. til forskning, miljø, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.

Find mere information på velux.com.