Copenhagen,
06
April
2021
|
09:35
Europe/Amsterdam

VELUX Gruppen sprænger forventningerne og mere end halverer CO2-udledningen i løbet af et årti

Oversigt

VELUX Gruppen offentliggør i dag dets bæredygtighedsrapport for 2020, som afslører et klimaaftryk reduceret med 59 %1 sammenholdt med udgangspunktet i 2007. Dermed overgår VELUX Gruppen sit klimamål for 2020 med 9%.

2020 markerede både en milepæl og afslutningen på VELUX Energi- og Klimastrategi for 2020, der igennem et årti har sikret et langsigtet fokus på at reducere virksomhedens klimaaftryk. De flotte resultater kan bl.a. tilskrives energieffektivitets forbedringer, øget brug af vedvarende energi i produktionen og indkøb af vedvarende elektricitet.

I 2020 lykkedes VELUX Gruppen med at forbedre energieffektiviteten på tværs af alle fabrikker, lagre og kontorer i Europa gennem certificeret ISO 50001 Energiledelse. Overgangen fra brug af fossile brændstoffer til vedvarende energikilder fortsatte også, bl.a. ved at benytte mere biomasse fra affaldstræ (fra FSC-/PEFC-certificeret træ, der bruges i produktionen) til at generere varme. Derudover øgede gruppen sit indkøb af grøn strøm i Europa via Guarantee of Origin-certifikater.

Selvom 2020 blev et år, der især var præget af COVID-19-pandemien, blev der gjort store fremskridt for at opfylde målene i Energi- og Klimastrategi for 2020. De største landvindinger var:

  • En reduktion af virksomhedens CO2-udledninger på 59 % sammenlignet med udgangspunktet i 2007 og overgik dermed målet for 2020 med ni procentpoint.
  • En genanvendelsesrate for affald på 97,8 % gennem certificeret ISO 14001 Miljøledelse på alle VELUX-produktionssteder; affaldet genanvendes enten som nye materialer eller som energikilde til varmegenerering.
  • Opretholdelsen af en sikker arbejdskultur med sikkerhed som en integreret del af arbejdet på alle produktionssteder og kontorer. Resultatet af dette er, at gruppens uheldsfrekvens nu er fire gange lavere end det sammenlignelige benchmark for industrien2.

Topledelsen har i samarbejde med en COVID-19 task force taget afgørende beslutninger for at sikre medarbejdernes sundhed og velvære under pandemien og undgå spredning af COVID-19, samtidigt med at opretholde et højt forsyningsniveau.

2020 var et udfordrende år for hele verdenen, og selvom pandemien naturligvis påvirkede vores hverdag, satte den ikke en stopper for vores arbejde med at indfri vores klimaambitioner. Vi er stolte af at have afsluttet et årtis vedholdende indsats med nogle fantastiske resultater.
uddyber Peter Bang, finansdirektør i VELUX Gruppen

“Det er vores natur” — med øjnene rettet mod 2030 og fremtiden
2020 var også året, hvor VELUX Gruppen lancerede en ny og mere omfattende bæredygtighedsstrategi for 2030, under overskriften ”Det er vores natur”. Denne indebærer endnu flere ambitioner for det kommende årti og markerer begyndelsen på en omfattende omstilling af virksomheden. Strategiens 15 mål skal frem mod 2030 sikre, at VELUX Gruppen står endnu stærkere indenfor for bæredygtighed; lige fra klima- og naturansvar til udvikling og fremstilling af mere bæredygtige løsninger til måden virksomheden bliver drevet på.

Med 2030 strategien forpligter VELUX Gruppen sig til at blive ”CO2 neutral for livstid”. I 2030 skal virksomheden være CO2 neutral og have halveret dets fremtidige CO2-udledninger på tværs af hele koncernens værdikæde i overensstemmelse med Science Based Targets initiativet (SBTI) og Parisaftalens mest ambitiøse reduktionsscenarie på 1.5C0. I 2041 vil VELUX Gruppen tilmed have indfanget dets historiske klimaftryk, siden dets grundlæggelse i 1941, gennem skov- og naturbevarende projekter, der bliver udviklet og drevet i et partnerskab med Verdensnaturfonden WWF.

2021 markerer begyndelsen på en ny strategiperiode, hvor vi sætter endnu mere turbo på bæredygtighed i alle dele af vores forretning, og med vores Lifetime Carbon Neutral forpligtelse tager vi et endnu større skridt for klimaet og biodiversiteten.
uddyber Peter Bang, finansdirektør i VELUX Gruppen

Kilder

1 Læs VELUX’s Bæredygtighedsrapport for 2020 her.

2 Se Ulykkesstatistik 2019 her.

Prøvemodel

Om VELUX Gruppen 
I 80 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget for mennesker over hele verdenen. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og moduler til både skrå og flade tage, gardiner og solafskærmning, rulleskodder og smart home-produkter. Vores produkter bidrager til et sundt og bæredygtigt indeklima ifm. arbejde og uddannelse, fritid og fornøjelse. VELUX Gruppen arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 40 lande og beskæftiger omkring 11.500 medarbejdere. VELUX Gruppen ejes af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. I 2020 omsatte VKR Holding for 22.6 mia. kr. og THE VELUX FOUNDATIONS donerede 1 mia. kr. til forskning, miljø, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. Find mere information på velux.com.