Copenhagen,
29
September
2022
|
11:00
Europe/Amsterdam

VELUX Gruppen indgår partnerskab med Hydro for at reducere klimaaftryk i sine produkter

VELUX Gruppen og Hydro har sat et fælles mål om at reducere CO2-udledningen pr. kilo aluminium, hvilket bidrager til VELUX Gruppens mål om at halvere værdikædeemissionerne inden 2030.

Målet for partnerskabet er, at VELUX skal nå et niveau under 2,0 kg CO2 udledt pr. kg aluminium i 2030, hvilket er under en femtedel af det europæiske gennemsnit på 11,3 kg. Dette ambitiøse mål omfatter hele værdikæden for aluminium og er baseret på gennemsnittet af alle de ekstruderede aluminiumskomponenter, som Hydro leverer til VELUX. Allerede ved udgangen af 2022 forventer VELUX, at partnerskabet vil resultere i en kulstofreduktion på 15.000-20.000 tons.  

Da mere end 94 procent af VELUX Gruppens CO2-aftryk stammer fra materialer, der anvendes i virksomhedens produkter, er værdikædesamarbejdet afgørende for at kunne halvere Gruppens scope 3-emissioner inden 2030. (Dette mål er sat i tillæg til det eksisterende mål om også at reducere scope 1- og 2-emissioner med 100 procent inden 2030.)

Da bygninger står for næsten 40 procent af den samlede CO2-udledning, er det afgørende, at de materialer, der indgår i dem, bliver mere bæredygtige. Ved at inkludere lav-kulstof-aluminium i vores produkter, bevæger vi os et skridt tættere på at nå VELUX Gruppens mest udfordrende bæredygtighedsmål – at reducere vores scope 3-emissioner med 50 procent inden 2030,

siger Tina Mayn, Executive Vice President, Produkter og innovation, VELUX Gruppen.

Ved at bruge produkter som Hydro REDUXA® og Hydro CIRCAL®, som har et lavt CO2 fodaftryk i fremstillingen af VELUX ovenlysvinduer, fladtagsvinduer og tilbehør (skodder og gardiner) reduceres kulstofemissionerne pr. kilo aluminium.

Hydro REDUXA og Hydro CIRCAL er designet til at hjælpe vores kunder med at nå deres bæredygtighedsmål. Forbrugere og slutbrugere af uundværlige byggematerialer som vinduer, vil blive endnu mere klimabevidste i fremtiden. På den måde tager Hydro og VELUX ansvar gennem hele værdikæden. Vi er glade for det styrkede samarbejde og ser frem til at nå resultater i fællesskab,

siger Paul Warton, Executive Vice President med ansvar for Hydro Extrusions forretningsområdet.

Om partnerskabsaftalen   

Hydro REDUXA® er fremstillet ved hjælp af vedvarende energikilder fra vand, vind og sol, samt hyper effektiv elektrolyseteknologi. Hydro CIRCAL® er også fremstillet ved brug af vedvarende elektricitet, og er derudover lavet af minimum 75 procent genanvendt, aluminium. Hydro REDUXA® og Hydro CIRCAL® udleder henholdsvis 4,0 kg og 2,3 kg CO2 pr. kilo aluminium.   

VELUX Gruppen og Hydro har indgået en aftale om at intensivere samarbejdet med at reducere CO2- emissioner i slutproduktet. 

Prøvemodel

Om Hydro

Hydro er et førende aluminium- og energiselskab, der bygger virksomheder og partnerskaber for en mere bæredygtig fremtid. Hydro udvikler industrier, der betyder noget for mennesker og samfund. Hydro har siden 1905 forvandlet naturressourcer til værdifulde produkter for mennesker og virksomheder, og skabt et sikkert arbejdsmiljø for sine 30.000 ansatte på mere end 140 lokationer og i 40 lande. I dag ejer og driver Hydro forskellige virksomheder og har investeringer i bæredygtige industrier. Hydro er til stede i en bred vifte af markedssegmenter indenfor genanvendelse af aluminium og metal, samt vedvarende energiformer. Virksomheden tilbyder et unikt væld af viden og kompetencer. Hydro har forpligtet sig til at lede vejen mod en mere bæredygtig fremtid, og skabe mere levedygtige samfund ved at lave naturressourcer om til produkter og løsninger på innovative og effektive måder.

Find mere information på hydro.com

 

Om VELUX Gruppen

I over 80 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget for mennesker over hele verdenen. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og moduler til både skrå og flade tage, gardiner og solafskærmning, rulleskodder og smart home-produkter. Vores produkter bidrager til et sundt og bæredygtigt indeklima ifm. arbejde og uddannelse, fritid og fornøjelse. VELUX Gruppen arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 36 lande og beskæftiger omkring 12.500 medarbejdere. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab, ejet af VILLUM FONDEN og Kann Rasmussen familien. I 2021 omsatte VKR Holding for DKK 26,1 mia. og VILLUM FONDEN donerede DKK 1,8 mia. til forskning, miljø, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.

Find mere information på velux.com.

Læs mere om VELUX Gruppens mål for reduktion af CO2-fodaftryk (scope 1, 2 og 3 emissioner).