Copenhagen,
01
September
2020
|
08:00
Europe/Amsterdam

VELUX Gruppen indfanger alle sine historiske CO2-udledninger i partnerskab med WWF

Oversigt

Gennem et nytænkende partnerskab med WWF Verdensnaturfonden tager VELUX Gruppen frem mod 2041 ansvar for hele koncernens historiske CO2-aftryk. Klimaforpligtelsen indebærer, at 5,6 mio. tons CO2 skal bindes i en række store skovprojekter, der samtidigt bevarer nogle af verdens mest værdifulde og biodiversitetsrige regnskove.

København, den 31. august 2020: VELUX Gruppen lancerer i dag koncernens nye ’klima-ed’ om at blive Lifetime Carbon Neutral på gruppens 100-års fødselsdag i 2041. Hermed forpligter ovenlysfirmaet sig til at binde hele virksomhedens historiske CO2-aftryk siden dets grundlæggelse i 1941 (i) – svarende til i alt 5,6 mio. tons CO2 – i skovprojekter, der bliver udviklet og drevet af WWF Verdensnaturfonden. Samtidigt forpligter VELUX Gruppen sig til at halvere gruppens fremtidige CO2-udledninger frem mod 2030 på virksomhedsniveau og på tværs af hele koncernens værdikæde (jf. Greenhouse Gas Protocol scope scope 1, 2 og 3 (iii)) i overensstemmelse med Paris-aftalens mest ambitiøse 1,5-graders scenarie.

Lifetime Carbon Neutral er et nyt og banebrydende initiativ for virksomheders klimaansvar, der er initieret af VELUX Gruppen og udviklet i tæt parløb med WWF Verdensnaturfonden. Initiativet gør det muligt at tage ansvar for både historiske og fremtidige CO2-udledninger. Det nytænkende initiativ vil samtidigt bevare noget af verdens mest værdifulde og biodiversitetsrige regnskov samt forbedre leveforholdene for de lokale samfund.

Vi står overfor en alvorlig klima- og naturkrise, som kalder på et ekstraordinært lederskab nu. Derfor har vi i tråd med vores værdier og virksomhedsfilosofi om at gøre det lidt bedre, udviklet initiativet, Lifetime Carbon Neutral. Det er en helt ny forpligtelse over for klimaet, som bliver indfriet gennem et 20-årigt partnerskab med WWF Verdensnaturfonden, der gennem skovbevarelse og styrkelse af biodiversiteten skal binde CO2 svarende til hele vores historiske CO2-aftryk i 2041. Samtidig forpligter vi os til fremadrettet kraftigt at reducere vores CO2-udledning og anmoder vores leverandører om det samme. Forhåbentligt kan vi inspirere andre virksomheder til at følge i vores fodspor og gå i nul over en hel levetid og sammen sikre en bæredygtig fremtid for alle,
siger David Briggs, adm. direktør i VELUX Gruppen.

200.000 hektar skov

VELUX Gruppen vil i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden investere i fem skovprojekter, der samlet vil bevare og genoprette op mod 200.000 hektar tropisk skov med høj biodiversitet. Det svarer til et areal, der er større end Lolland, Falster og Møn tilsammen. Det forventes, at op mod 10 millioner nye træer skal plantes, og at der vil blive skabt jobs og bæredygtig udvikling for de lokale befolkninger som en integreret del af skovprojekterne. De første to ud af fem skovprojekter er allerede identificeret og kommer til at ligge i henholdsvis Uganda og Myanmar.

I Uganda vil fokus være på at genoprette nedbrudte skove, plante ny skov og beskytte de eksisterende naturlige skove gennem en bred vifte af initiativer. Projektet i Uganda vil også omfatte plantning af træer til skovbrug og plantagedrift uden for de beskyttede områder for at imødekomme efterspørgslen på forskellige skovprodukter og reducere presset på de naturlige skove. Projektet i Myanmar vil have fokus på at bevare unik biodiversitet og skov i Tanintharyi-regionen i tæt samarbejde med og til fordel for lokalsamfundene.

Klimaforandringer og tab af biodiversitet udgør i dag de største globale risici, og der er derfor et stort behov for ambitiøse handlinger på tværs af alle sektorer, hvis vi skal skabe en bæredygtig fremtid for de kommende generationer. VELUX Gruppens idé om at binde koncernens historiske CO2-aftryk som en del af Lifetime Carbon Neutral-initiativet er en nytænkende klimaforpligtelse, der også redder noget af klodens mest værdifulde natur,
siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden og fortsætter:
Det er ambitiøst at forpligte sig til Paris-aftalens 1,5-graders mål, men det er særdeles fremsynet, at VELUX også har tænkt investeringer i naturen ind som en del af løsningen, fordi naturen leverer afgørende økosystemtjenester til os mennesker i form af blandt andet fødevarer, rent drikkevand og medicin. Så udover at afhjælpe selve klimabelastningen, forebygger VELUX' investeringer også imod tørke, migrationsudfordringer, at arter uddør, og vilde dyr kommer tættere på os mennesker. Det håber vi kan inspirere og hæve barren for virksomheders klimaansvar i Danmark og på globalt plan.

Partnerskabet med WWF er en del af VELUX Gruppens bæredygtighedsstrategi 2030, som inkluderer ambitiøse emissionsreduktionsmål gennem Science Based Targets-initiativet (iv). Som en del af transformationen vil VELUX Gruppen øge investeringerne i energieffektivitet på koncernens fabrikker, skifte til vedvarende energi og indkøbe al elektricitet fra vedvarende energikilder samt ændre den måde, hvorpå koncernen specificerer og indkøber materialer.

Udviklingsminister Rasmus Prehn er positiv over for det nye initiativ og håber, at partnerskabet mellem VELUX og WWF Verdensnaturfonden kan være med til at inspirere andre:

Hvis vi skal nå klimamålene, må og skal vi have den private sektor med ombord. Det er utroligt positivt at se så ambitiøst et partnerskab mellem VELUX og WWF Verdensnaturfonden. Sammen med VELUX’ egne ambitioner om at blive mere bæredygtige, er det her en meget stærk, samlet pakke. Jeg håber, at dette partnerskab kan være med til at inspirere andre – både herhjemme og internationalt,
siger udviklingsminister Rasmus Prehn.

For mere information om VELUX Lifetime Carbon Neutral og skovprojekterne i kernen af partnerskabet med WWF Verdensnaturfonden gå ind på velux.com/itsournature.

Om VELUX Gruppen

I over 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget for mennesker over hele verdenen. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og moduler til både skrå og flade tage, gardiner og solafskærmning, rulleskodder og smart home-produkter. Vores produkter bidrager til et sundt og bæredygtigt indeklima ifm. arbejde og uddannelse, fritid og fornøjelse. VELUX Gruppen arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 40 lande og beskæftiger omkring 11.000 medarbejdere. VELUX Gruppen ejes af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. I 2019 omsatte VKR Holding for 21.6 mia. kr. og VELUX Foundations donerede 1.335 mia. kr. til forskning, miljø, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. Find mere information på www.velux.com.

Om WWF Verdensnaturfonden

WWF er en af verdens største og mest indflydelsesrige naturbevarende organisationer med mere end fem millioner støtter globalt. WWF’s stærke position gør, at vi spiller en væsentlig rolle, når beslutninger skal tages globalt som nationalt. På verdensplan er vi mere end 6.000 medarbejdere, og vi arbejder i mere end 100 lande på mere end 1.000 projekter. WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. Vi kæmper for at sikre en verden med velfungerende habitater og arter og for at skabe en holdningsændring, så det bliver uacceptabelt at drive rovdrift på jordens ressourcer. WWF Verdensnaturfonden er den danske afdeling af World Wide Fund for Nature. Find os på www.wwf.dk.
 

"NOTES TO EDITORS"

i – No standard methodology exists today for how to calculate a historical carbon footprint. For example, valid emission factors and energy consumption data for long ago do often not exist. Therefore, the VELUX Group developed a method to calculate its lifetime carbon emissions. This method is based on the recognised Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard and applied to historical data. This unique methodology, including the underlying assumptions, are independently verified by the Carbon Trust and reviewed by experts at WWF.

ii – Definition of scopes 1 and 2. Scope 1 (direct emissions from owned or controlled sources, e.g. company facilities, company cars). Scope 2 (indirect emissions from the generation of purchased electricity, steam, heating and cooling consumed by the reporting company).

iii – Definition of scope 3 includes all other indirect emissions that occur in a company’s value chain (e.g. purchased goods and services, waste generation and transportation)

iv – The Science Based Targets initiative mobilises companies to set science-based targets and boost their competitive advantage in the transition to the low-carbon economy. It is a collaboration between CDP, the United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) and the World Wide Fund for Nature (WWF) and one of the We Mean Business coalition commitments. The initiative defines and promotes best practice in science-based target setting, offers resources and guidance to reduce barriers to adoption, and independently assesses and approves companies’ targets.