26
September
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX Gruppen bliver partner i Green Growth Leaders

VELUX Gruppen, der gør en stor indsats for at fremme bæredygtig udvikling, indtræder som strategisk partner i den uafhængige alliance Green Growth Leaders.
VELUXPageContent

​Green Growth Leaders er en global alliance af byer, regioner, lande og virksomheder, der har en fælles vision om at udvikle blomstrende, grønne økonomier og fællesskaber – og ønsker at skabe en bedre fremtid for verdens befolkning. Alliancen er blevet til på initiativ af den skandinaviske tænketank Mandag Morgen med det formål at give input til, hvordan man kan imødekomme det globale behov for grøn vækst. Alliancen udarbejder en årlig statusrapport på udviklingen inden for grøn økonomi og identificerer muligheder og fordele på området.

Partnerskabet ligger i naturlig forlængelse af VELUX Gruppens tidligere deltagelse i Nordic Climate Solutions, World Climate Solutions og sponsoratet af COP 15 klimakonferencen i København i 2009.

“Når vi udvikler grøn vækst, handler det om at skabe nye muligheder, ikke blot for virksomheder som vores, men også for mennesker og lande. Grøn vækst har oplagte klimamæssige fordele, men det er også attraktivt, fordi det forbedrer menneskers livskvalitet,” siger Michael Rasmussen, marketingdirektør for VELUX Gruppen.

“En af strategierne i vores virksomhed er visionen om bæredygtige boliger, som er en fordel både for klimaet og for de mennesker, der bor, arbejder og opholder sig i disse bygninger. Derfor vil vi sikre, at bygninger bliver en del af den globale ambition om en bæredygtig fremtid. Vi arbejder for, at fremtidens bygninger bliver CO2-neutrale og samtidig giver de bedst mulige betingelser for et sundt indeklima med masser af dagslys og frisk luft,” siger Michael Rasmussen.

I den vestlige verden tilbringer vi mere end 90 % af tiden indendøre, i bygninger der står for over 40 % af det samlede energiforbrug; 30 % af disse bygninger har ikke et sundt indeklima. VELUX Gruppen anviser løsninger ved at eksperimentere med bygninger, der udnytter solens energi til at skabe CO2-neutrale huse, der er behagelige at bo i.

“Grøn vækst er ved at blive en differentierende faktor, både i erhvervslivet og i samfundet generelt. Det har enorm betydning, at vi hæver os op over den daglige forretning og fastholder en bæredygtig vision for fremtiden, ikke mindst i en tid med økonomisk uro,” siger Michael Rasmussen.

Formålet med Green Growth Leaders er at fremskynde overgangen til en mere bæredygtig økonomi. Derfor mødes flere hundrede eksperter på den årlige Take Lead-konference for at drøfte mulighederne inden for grøn vækst. I 2011 foregår konferencen i København den 12.-13. oktober. På baggrund af resultaterne fra otte workshopper, som afholdes på konferencens første dag, vil spydspidserne for initiativet – 30 ledende meningsdannere i Green Growth Council - drøfte og offentliggøre en vision og en metode til, hvordan man kan fremme en ny, bæredygtig økonomi. Michael Rasmussen repræsenterer VELUX Gruppen i dette forum.


Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produkt-porteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.

Mere information
Man kan læse mere om Green Growth Leaders på www.greengrowthleaders.com

Fotos kan downloades fra www.velux.com/AboutVELUX/News/

Kontaktperson:
Ghita Borring, Media Relations Manager
VELUX Gruppen
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon, direkte: +45 45 16 48 08
Mobilnummer: +45 51 14 08 87
@: ghita.borring@velux.com