Copenhagen,
13
Juni
2023
|
08:00
Europe/Amsterdam

VELUX Gruppen annoncerer to nye skovprojekter i Vietnam og Madagaskar i samarbejde med WWF

Som en del af VELUX Gruppens bæredygtighedsmål om at opfange koncernens historiske CO2-udledninger, finansierer gruppen nu to nye skovprojekter i tropiske områder. Sammen med det første skovprojekt i Uganda, vil de nye skovprojekter i Vietnam og Madagaskar bidrage betydeligt til opsamlingen af gruppens historiske emissioner fra egen produktion.

VELUX Gruppen har forpligtet sig til at opfange CO2, svarende til gruppens historiske udledninger fra 1941 og frem til 2041. Målet skal nås gennem en portefølje af skovprojekter, der er finansieret af VELUX Gruppen og udviklet og forvaltet af WWFs kontorer i de enkelte lande i samarbejde med lokale myndigheder og lokalsamfund. Partnerskabet mellem VELUX Gruppen og WWF rækker udover VELUX Gruppens klimamål om at reducere emissionerne fra gruppens egen produktion med 100% (scope 1 og 2) og halvere udledninger fra dets værdikæde (scope 3) inden 2030.

Hvis vi skal holde den globale temperaturstigning under 1,5°C skal der handles nu. Vi har forpligtet os til at følge det mest ambitiøse reduktionsscenarie i Paris-aftalen, og til at gå udover vores egen værdikæde ved at finansiere skovprojekter, der skal opfange CO2, svarende til vores samlede historiske udledninger siden virksomheden blev grundlagt. Jeg er meget glad for, at vi nu kan tilføje nye skovprojekter til vores portefølje med WWF, og at det er lykkes os at finde to nye lokationer, der hver især fokuserer på forskellige typer skov, dyreliv og lokalsamfund,

siger Lars Petersson, CEO i VELUX Gruppen.

Den seneste WWF Living Planet-rapport fra 2022 viser, at de undersøgte bestande af vilde dyr i gennemsnit er faldet med hele 69% siden 1970. Efterhånden som de fatale konsekvenser af klima- og biodiversitets-krisen bliver stadig tydeligere, vokser behovet for mere ambitiøs handling. Uden handling bliver det svært at sikre en mere modstandsdygtig og bæredygtig fremtid for os alle. Vedtagelsen af Kunming-Montreal-aftalen, der forpligter verden til at stoppe og vende naturkrisen inden 2030, skaber nyt håb, og partnerskaber som det mellem VELUX og WWF viser vejen frem,

siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Danmark.

Det første skovprojekt i partnerskabet ligger i Uganda, hvor et af de værst ramte områder, Kagombe, har oplevet en skovrydning på 73% i det seneste årti. Projektets formål er at genoprette ødelagt skov, plante nye træer og beskytte de eksisterende naturlige skove. Med fokus på skovbevaring forventes det, at projektet kan opfange 1 million tons CO2. Over 180.000 træer er allerede plantet ligesom der er igangsat flere aktiviteter, herunder biavl, der skal understøtte og forbedre lokalbefolkningens levevilkår.

download

To nye projekter til gavn for mennesker, natur og klima
De to nye skovprojekter er udvalgt på baggrund af deres potentiale til at opfange CO2, områdernes rige biodiversitet samt de fordele, de kan skabe for lokalsamfundene. Den langsigtede bæredygtighed af hvert projekt har ligeledes været et vigtigt parameter for udvælgelsen. Projektet i Vietnam ligger i Tay Giang-distriktet i det bjergrige, centrale Vietnam, der er en del af den annamitiske bjergkæde. Projektet fokuserer på REDD-aktiviteter, og forventes at kunne bidrage med mere end 2 millioner ton CO2-reduktioner. Projektet på Madagaskar er placeret i mangrove-skovene i Manambolo – Tsiribihina-landskabet og fokuserer på ARR-aktiviteter. Projektet forventes at kunne bidrage med mere end 0,5 millioner ton CO2-reduktioner. Alle tal er foreløbige estimater og kan ændres efter en tredjepartsvalidering.

Alle projekterne vil levere naturbaserede løsninger (NbS) til klimaforbedringer i overensstemmelse med retningslinjerne i WWF's ”Blueprint for High Quality Interventions that Work for People, Nature and Climate”. Projekterne er etableret med ambitionen om at standse skovrydning og genoprette naturlige skove i vigtige biodiversitets-hotspots i samarbejde med lokalsamfund og lokale myndigheder. Den CO2-udledning, der fjernes og reduceres af skovprojekterne, vil blive doneret til værtslandene og bidrage til deres nationale klimaforpligtelser i henhold til Paris-aftalen. Det betyder, at CO2en ikke vil blive brugt til at kompensere for VELUX Gruppens nuværende CO2-udledninger eller for andre organisationers udledninger.

Læs mere om projekterne i Uganda, Vietnam og Madagaskar.

For yderligere information
Christine Boeriis Dannisøe, Media Relations Manager: + 45 28 97 80 72 eller christine.dannisoee@velux.com

Mai-Britt Noe, Head of PR & Media, WWF Danmark: +45 28 93 63 28 eller mai-britt.noe@wwf.dk

Fremskridt på Uganda-projektet

  • 180.000+ træer er blevet plantet i Kagombe Central Forest Reserve
  • Projektet begynder så småt at have en positiv indvirkning på lokalsamfundene med introduktion af alternative indkomstmuligheder såsom dyrkning af svampe og bistade-projekter
  • Mere end 400 bistader er blevet opstillet i to lokalsamfund og vil give et væsentligt økonomisk bidrag til 80 medlemmer af lokalsamfundet
  • Hver bikube ventes at kunne generere en bruttoindkomst på 124 USD årligt. Det svarer til 92% af den årlige indkomst pr. indbygger i projektområdet.
Prøvemodel

Om partnerskabet
I 2020 indgik VELUX Gruppen og WWF et ambitiøst partnerskab med fokus på naturbaserede løsninger, hvor VELUX Gruppen har forpligtet sig til opfange både fremtidige og historiske CO2-udledninger. Partnerskabet, som er indgået for en 20-årig periode, består af en portefølje af  skovprojekter i tropiske områder, der alle er finansieret af VELUX-koncernen. Når porteføljen er komplet forventes det, at skovprojekterne vil reducere og fjerne mindst 4,5 millioner tons CO2 – det svarer til al CO2e, der er udledt af VELUX Gruppen (scope 1 og 2), siden den blev grundlagt i 1941.

Begrebsforklaring
REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation): Reduktion af udledninger fra rydning og forringelse af skov. REDD er en mekanisme, der har til formål at begrænse den udledning af drivhusgasser, der sker ved afskovning i tæt samarbejde med lokalsamfund og lokale myndigheder.

ARR (Afforestation, reforestation and revegetation): Skovrejsning, genplantning og genetablering af naturlig bevoksning.

Om VELUX Gruppen
I over 80 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget for mennesker over hele verdenen. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og moduler til både skrå og flade tage, gardiner og solafskærmning, rulleskodder og smart home-produkter. Vores produkter bidrager til et sundt og bæredygtigt indeklima ifm. arbejde og uddannelse, fritid og fornøjelse. VELUX Gruppen arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 36 lande og beskæftiger omkring 11.000 medarbejdere. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab, ejet af VILLUM FONDEN og Kann Rasmussen familien. I 2022 omsatte VKR Holding for DKK 31,9 mia. og VILLUM FONDEN donerede DKK 1,36 mia. til forskning, miljø, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.

Find mere information på velux.com

Om WWF
WWF (World Wide Fund for Nature) er en af verdens største og mest indflydelsesrige organisationer med mere end fem millioner støtter globalt. WWF har kontorer i flere end 80 lande og mere end 1.200 projekter over hele verden. WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. Den danske afdeling, WWF Verdensnaturfonden, blev grundlagt i 1972 af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.

Læs mere på wwf.dk