02
September
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nyt lysningskit sparer kostbar montagetid

Det nye VELUX lysningskit gør montagen hurtigere, mere enkel og ikke mindst bedre at udføre i forhold til traditionelt udførte lysninger til ovenlysvinduer.
VELUXPageContent

Lysningskittet LSG består af et sæt stålskinner og dampspærrekraven BBX. Stålskinnerne bruges til at opbygge lysningsunderlaget og monteres fra VELUX ovenlysvinduet og ud til flugt med væggens underlag for beklædningen. Det betyder, at stativet kan anvendes i tagtykkelser på 225-700 mm afhængigt af taghældningen.

Enkelt og fleksibelt underlag
Det nye lysningskit gør håndværkerens arbejde hurtigt at udføre og sikrer et solidt underlag for lysningsbeklædningen til ovenlysvinduet. Samtidig kan isoleringen udføres bedre, end når underlaget opbygges på den traditionelle måde med trælister. Stativet egner sig til både nybyggeri og renovering, hvor stativet let kan tilpasses et eksisterende hul. Lysningskittet giver endvidere mulighed for en lysning uden indfatning.

Let montering, mere isolering
Først monteres skinnen forneden i vinduets not. Den første del af skinnen er vinkelret
på vinduet og giver plads til 70 mm isolering under vinduet. Derved undgås kuldebroer, og isoleringsevnen bliver væsentlig forbedret. Skinnen bukkes i lod og stativet forneden færdiggøres. Derefter monteres skinnerne øverst, hvor der er plads til yderligere 70 mm isolering, og forbindes til stativet forneden med sideskinnerne. Efter isolering bag stativet monteres dampspærrekraven. Færdigt arbejde! Klar til at montere beklædningen.

Sparer montagetid
Prototyper på VELUX lysningskit LSG blev testet i 2012 af flere tømrermestre. Evalueringen af disse tests viste, at der i forhold til en traditionelt opbygget lysning kan spares omkring 2 timers arbejde på byggepladsen for hvert ovenlysvindue ved at bruge lysningskittet.

”Det nye lysningskit er et godt og effektivt produkt for håndværkeren, som dermed kan spare kostbar montagetid. For husejeren betyder bedre isolering omkring ovenlysvinduet en energirigtig løsning uden kuldebroer – og dermed et bedre indeklima”, siger Jens Bruun Nielsen, teknisk chef hos VELUX Danmark.

Hvis man ikke ønsker at bygge lysningen helt fra bunden, kan man købe nye, smarte og klikbare lysningspaneler i standardstørrelser fra VELUX Gruppen. Lysningspanelerne er også designet, så der er mere plads til isolering omkring vinduet. Som noget helt nyt leveres lysningspanelerne i vandafvisende kunststofmateriale.

Læs mere om det nye lysningskit på velux.dk eller kontakt nærmeste forhandler. 
 

Med VELUX lysningskit LSG er underlaget hurtigt klar til traditionelt udførte lysninger med gips eller krydsfiner.

Download i høj opløsning

Lysningskittet giver plads til 70 mm isolering helt op til ovenlysvinduet – også under den nederste del af karmen, så kuldebroer undgås og der opnås en bedre energirigtig løsning.

Download i høj opløsning

VELUX lysningskit LSG er komplet og består af et sæt skinner og VELUX dampspærrekrave BBX med monteringstilbehør.

Download i høj opløsning

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com

The Newsmarket
Du kan finde videoer af broadcastkvalitet fra VELUX Gruppen på The Newsmarket: thenewsmarket.com/Velux
Førstegangsbrugere af The NewsMarket kan registrere sig på sitet. Har du spørgsmål til brugen af The NewsMarket, e-mail venligst journalisthelp@thenewsmarket.com

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 17 46 47
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
velux.dk og veluxshop.dk
Følg VELUX Danmark på facebook.com/VELUXDanmark