Copenhagen,
07
Februar
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nye ovenlysmoduler gav skolebibliotekets indeklima fornyet liv

Oversigt

Jyderup Skole i Holbæk Kommune havde problemer med indeklimaet i skolens lidt over 10 år gamle bibliotek.

​Bibliotekets eksisterende ovenlys var utætte, tilførte for lidt dagslys, medførte overophedning om sommeren og kuldenedfald om vinteren, der føltes som træk. Da skolen gennemgik en omfattende energirenovering, var det derfor nærliggende at montere nye ovenlysmoduler i biblioteket, der effektivt kunne give indeklimaet nyt liv – og bibliotekets personale nyder i dag de forbedrede arbejdsforhold.

Et dårligt indeklima har stor negativ indflydelse på de personer, der dagligt opholder sig i det. Derfor var målet med renoveringen da også at fjerne de gener, som bibliotekets personale oplevede i hverdagen, og i stedet skabe et sundt og produktivt indeklima. Som en del af løs-ningen fik Jyderup Skole monteret 4 lysbånd bestående af i alt 60 ovenlysmoduler. Ovenlysmodulerne er produceret i et moderne kompositmateriale og i kombination med lavenergiruder og højisolerede inddækninger, er kuldenedfaldet i biblioteket elimineret.

Resultaterne er mærkbare for både skolens personale og elever. De nye ovenlysløsninger har givet biblioteket en større mængde af dagslys og frisk luft, og ovenlysmodulernes forbedrede isoleringsevne gør det nemmere at regulere temperaturen til et behageligt niveau, hvilket ligeledes mindsker energiforbruget.

- Vi er 100 procent tilfredse med den nye ovenlysløsning. To ting, der virkelig er til at mærke forskel på, er temperaturen og lysindfaldet. Førhen var det eksempelvis svært at holde ud at være på biblioteket lang tid ad gangen, når der var høj sol, da rummet blev overophedet. Vores nye ovenlysløsning har skabt et mere behageligt indeklima, der reguleres automatisk, når ovenlysene åbner, og vi er glade for det forbedrede arbejdsmiljø, siger Tonny Weber, pedel på Jyderup Skole.

Et sundt indeklima giver friske medarbejdere
Der er flere positive effekter ved at investere i indeklimaforbedringer på arbejdspladser. Eksempelvis viser undersøgelser foretaget af Videncenter for Arbejdsmiljø, at medarbejderes sygefravær falder og produktiviteten stiger, når indeklimaet er optimalt. Renoveringen af Jyderup Skoles bibliotek adskiller sig fra lignende skolerenoveringer grundet bygningens alder og det store fokus på at forbedre personalets arbejdsmiljø.

- Det var særligt interessant at deltage i projektet på Jyderup Skole. Vi er ofte involveret i designet og projekteringen ved dagslysrenoveringer i skoler, men oftest er det i form af moderniseringer af ældre bygninger. Biblioteket var en relativt ny bygning, og det var derfor spændende at få lov til at demonstrere den store positive indvirkning vores produkter også kan have på nyere bygninger. Og det er altid glædeligt, når vores produkter er med til at skabe et sundt indeklima, der mærkbart forbedrer arbejdsforholdene for de mennesker, der opholder sig i bygningen, siger Frank Tyrsted Larsen, salgschef for VELUX Danmark A/S.
 
Jyderup Skole har gennemgået en omfattende energirenovering, hvor skolens bibliotek har fået udskiftet bygningens gamle ovenlys med ovenlysmoduler i lysbånd, hvilket har skabt et sundt og behageligt indeklima og samtidigt betydet en stor forbedring af personalets arbejdsforhold. 
Om VELUX Gruppen

Vi sælger og markedsfører VELUX produkter i Danmark og på de nordatlantiske markeder. Alle produkter forhandles hovedsageligt igennem tømmerhandlere, byggemarkeder, samt gardin- og farvehandlere. VELUX Danmark A/S er et selvstændigt aktieselskab under VELUX Gruppen og beskæftiger i dag ca. 50 medarbejdere.

Om VELUX Gruppen

I over 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og -moduler til både skrå og flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen gardiner og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelligente produkter til fjernbetjening. Disse produkter er med til at sikre et sundt og bæredygtigt indeklima i forbindelse med arbejde og indlæring, leg og fornøjelse. Vi arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 40 lande og beskæftiger omkring 9.500 medarbejdere på verdensplan. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab.