Copenhagen,
19
Marts
2018
|
13:49
Europe/Amsterdam

Ny organisation: Vi skal udnytte energien bedre

Oversigt

De samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte energi bedre er til at få øje på. De kan sikre en mindre omkostningstung overgang til vedvarende energi. Derfor lancerer Danfoss, Grundfos, VELUX og Rockwool i dag en ny interesseorganisation, der arbejder for at sikre en effektiv og klog overgang til vedvarende energi.

Mere effektiv og klog udnyttelse af den energi, der allerede produceres, er ifølge flere internationale analyser essentielt for at begrænse de samfundsmæssige omkostninger i forbindelse med omlægningen af vores energikilder. I dag høster Danmark ikke nok af de økonomiske gevinster, der er ved at udnytte energien bedre. Det er bl.a. på den baggrund, at Danfoss, Grundfos, VELUX og Rockwool, som arbejder med energieffektive teknologier, i dag lancerer interesseorganisationen Synergi, der skal sikre danskerne det mest omkostningseffektive samspil mellem vedvarende energi og energieffektiviseringer.

Al energi koster penge at producere – også den grønne. Hver gang vi øger energiforbruget, må vi som samfund investere store beløb i infrastruktur og systemer, der kan lagre, transportere og transformere energien. Derfor er det vigtigt, at vi i Danmark får nogle mål for, hvordan vi bruger energien mest effektivt, så danskerne ikke ender med at betale en unødigt stor regning for den grønne omstilling,
forklarer Kim Fausing, koncernchef og CEO i Danfoss og medstifter af Synergi.

Plan for Danmark mangler

Nye analyser konkluderer, at en intensiveret indsats for energieffektiviseringer i Danmark er nødvendig for at begrænse de samfundsmæssige omkostninger ved omlægningen af vores energisystem. Og at potentialerne for og gevinsterne ved at effektivisere energiforbruget er store.

Ud over de åbenlyse økonomiske fordele ved en billigere grøn omstilling og en lavere energiregning hos forbrugerne, har energieffektiviseringer et kæmpe eksport- og beskæftigelsespotentiale. En øget indsats for energirenoveringer vil samtidig øge værdien af vores boliger og bidrage til forbedringer af sundhed og livskvalitet i hele Danmark.

Hvis vi skal sikre godt købmandsskab i omstillingen og høste de gevinster, der tegner sig både herhjemme og på globalt plan, så bør energieffektiviseringer tillægges en langt større vægt i den danske energipolitik. Derfor er der brug for en fælles stemme, der løfter dagsordenen og viser hvor potentialerne ligger,
siger Kim Fausing.

Synergis fokus vil for den kommende tid være, at vi med en ny energiaftale sørger for, at regningen til danskerne for den grønne omstilling ikke bliver for høj. Det kan sikres ved at fastsætte et mål for energieffektivisering på samme måde, som man allerede har fastsat mål for udbygningen af den vedvarende energi. Samtidig arbejder Synergi for en gennemgribende reform af energispareindsatsen, så den får langt større effekt end den ordning, der eksisterer i dag.

Læs mere på hjemmesiden www.synergiorg.dk

Fakta

Interesseorganisationen Synergi stiftes af Grundfos, Rockwool, VELUX og Danfoss, men medlemskredsen vil på sigt blive udvidet med andre danske virksomheder, med interesse i at fremme energieffektivitet. Organisationen vil samtidig samarbejde med en bred vifte af organisationer og vidensinstitutioner, der arbejder for, at vi som samfund realiserer potentialerne af mere effektiv brug af energien.

Synergis hovedformål er at sikre, at vi i Danmark bruger den energi, vi producerer, bedre og mere effektivt. Og at vi realiserer den synergi, som samspillet mellem den vedvarende energi, elektrificering af vores samfund og energieffektiviseringer kan skabe i fremtidens energisystem.

Organisationen arbejder for tre overordnede mål:

  • At sikre en samfundsøkonomisk, omkostningseffektiv omstilling til et fremtidigt energisystem uafhængigt af fossile brændsler.
  • At værdiforøge den danske bolig- og bygningsmasse og samtidig bidrage til forbedringer af sundhed og livskvalitet i hele Danmark.
  • At skabe vækst og arbejdspladser og styrke dansk industris langsigtede produktivitet, så vi bevarer danske styrkepositioner i forhold til globale eksportmuligheder for energiteknologi.

Nye beregninger fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at der i den danske bygningsmasse bør spares omkring 33 pct. af varmeforbruget frem mod 2050, hvis omstillingen skal gøres billigst muligt. Investerer vi ikke mere i effektiv anvendelse af vores varme og el, spilder vi både energi og penge.

Ud over de økonomiske fordele ved en billigere grøn omstilling og en lavere energiregning hos forbrugerne, har energieffektiviseringer et kæmpe eksport- og beskæftigelsespotentiale i hele Danmark. Danske virksomheder omsætter energieffektive produkter og løsninger for 75 milliarder kroner, beskæftiger mere end 45.000 fuldtidsansatte og eksporterer for 34 milliarder kroner årligt.

Globalt set vil implementeringen af politikker i Paris-aftalen medfører, at de årlige investeringer i energieffektivitet vil stige fra omkring 1.500 milliarder kroner i 2016 til ca. 5.000 milliarder i 2040 og til mere end 8.500 milliarder hvis 2-graders målsætningen skal overholdes. Eksportpotentialet de kommende år er altså enormt.

Potentialerne for energieffektivisering ligger spredt over hele landet, men ligger særligt i de knap 65 pct. af vores bygninger, der er opført før 1980 og dermed uden væsentlige energikrav. Energirenoveringer vil ikke bare kunne løfte energistandarden, men også øge sundheden i og kvaliteten af vores boliger. Foruden lokale beskæftigelseseffekter rundt i landet vil investeringer i energirenoveringer kunne bidrage til en positiv udvikling, hvor boliger bliver mere attraktive for både potentielle købere og realkreditinstitutter.På sigt vil organisationen etablere eget sekretariat, men i første omgang varetager de fire virksomheder selv de organisatoriske opgaver. Læs mere om organisationen på www.synergiorg.dk