02
Maj
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Menneskets trivsel i centrum på international konference om dagslys

Når VELUX Gruppen afholder Daylight Symposium er temaet dagslys fra et menneskeligt perspektiv. Symposiet afholdes d. 3.-5. maj i Schweiz og samler mere end 300 repræsentanter fra forskning, uddannelse og industrien inden for bygningsdesign og dagslys.
VELUXPageContent

Dagslys har betydning for menneskers sundhed og velvære. Når det i Danmark er gråt og mørkt det meste af vinteren, oplever mange derfor mangel på energi, øget søvnbehov og modløshed. VELUX Gruppen afholder i år for fjerde gang Daylight Symposium, hvor deltagere fra hele verden samles for netop at sætte fokus på dagslysets effekt; hvordan vi bliver påvirket af dagslys, og hvilke forudsætninger det kræver for at opnå et godt dagslysmiljø.

I Europa tilbringer vi ca. 80-90 % af vores tid inden døre. De seneste studier viser, at vi har behov for at blive eksponeret for direkte sollys, og når vi derfor i lange perioder modtager for lidt dagslys, kan det betyde depressioner, dårlig søvnkvalitet og forstyrret døgnrytme. Dagslys har betydning for vores sundhed, men hvor meget dagslys, vi behøver, og hvornår vi behøver det, ved vi endnu ikke, og det er, hvad dette års dagslyssymposium skal handle om.

- Dagslyset er en grundlæggende betingelse for menneskets trivsel, og får vi ikke nok dagslys vil det have stor betydning for vores sundhed, humør og arbejdsevne. Det er en del af VELUX Gruppens vision at tage aktivt del i debatten blandt professionelle om kvaliteten af dagslys i vores bygninger. Og med Daylight Symposium skaber vi et internationalt forum, hvor dagslys diskuteres af både forskere og praktikere, udtaler Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark.

Dagslys skal inddrages i bygningsdesign

Lys i boligen er nødvendigt og er længe blevet brugt i bygninger for at skabe de rette synsbetingelser ud fra samspillet mellem dagslys og kunstigt lys. Men lys er ikke kun nødvendigt for at udføre daglige aktiviteter. Studier har vist, at belysningsmiljø også skal understøtte sundhedsfaktorer, men hvordan dette skal indarbejdes i designet er endnu uklart.

- Vi kan måle dagslysniveauet i et rum, men vi ved ikke med samme sikkerhed, hvor meget dagslys der er nødvendigt for vores sundhed og døgnrytme, og hvornår vi har brug for det. Med så imponerende et opbud af internationale forskere inden for dagslys og bygningsdesign er Daylight Symposium et stort skridt på vejen til at hjælpe med at sikre, at de nyeste forskningsresultater deles, udtaler Jesper Salskov Jensen.

I løbet af en dag skifter synsopgaverne, og det stiller forskellige krav til belysningen. Det daglige be-lysningsbehov bør i størst mulig udstrækning dækkes af dagslys, mens den kunstige belysning alene skal dække de tidspunkter, hvor dagslyset ikke er tilstrækkeligt. Derfor skal bygninger designes ud fra rummet bag facaden og de aktiviteter, der skal foregå.

- Fremtidens belysningsmiljø skal være fleksibelt og både tilgodese skiftende arbejdsopgaver og individuelle ønsker. Arkitekter og ingeniører bør tage dagslysets potentiale i betragtning på et langt tidligere tidspunkt i planlægningsprocessen, end de gør i dag. Det bør spille en lige så central rolle i designet som tekniske installationer og skal derfor planlægges på samme måde, siger Jesper Salskov Jensen.

Dagslysets betydning for bygningers brugere

Når efteråret er over Danmark falder antallet af solskinstimer. Mange begynder at opleve symptomer på depression som eksempelvis mangel på energi, øget søvnbehov og mismod. Symptomerne kan medføre reduceret arbejdsevne og produktivitet, men behandles ofte med lysterapi. Når mange derfor får en vinterdepression er det ofte, fordi vi ikke er eksponeret for nok dagslys.

I Vesten tilbringes op til 90 % af vores tid inden døre, og en tredjedel af de fleste bygninger har et dårligt indeklima, der kan føre til astma, allergi og depression. Undersøgelser viser, at dagslys har en stor betydning for vores sundhed, og når Danmark ligger langt fra ækvator er der mangel på lys nogle årstider, hvilket har en effekt på mennesker. Dagslyssymposiet bidrager med den nyeste viden om dagslys og bygningsdesign, så fremtidens bygninger støtter op om vores sundhed.

Den optimale udnyttelse af dagslys i bygningsdesign er dog ikke det eneste, der har indflydelse på vores velbefindende. For at indstille og opretholde vores naturlige døgnrytme skal vi i dagstimerne eksponeres for kraftigt lys, men om natten skal vi helst sove i total mørke. I mørke producerer kroppen nemlig et hormon, der har en regulerende effekt på døgnrytmen, og lys fra eksempelvis gadebelysning kan derfor have en betydning for søvnkvaliteten. Derfor er det vigtigt, at bygninger både har et optimalt dags- og nattemiljø.

Mere information:

VELUX Daylight Symposium afholdes hvert andet år – hver gang med at nyt tema. I år vil man diskutere dagslysets betydning for det enkelte menneske. På www.thedaylightsite.com kan man læse mere om både dagslys og Daylight Symposium 2011 samt de tidligere dagslyssymposier.


ROLEX Learning Center, Lausanne

VELUX Daylight Symposium afholdes i ROLEX Learning Centre i Lausanne, Schweiz.

Centeret er en fantastisk location og en moderne bygning, hvor dagslys ikke kun er brugt æstetisk, men også for at forbedre indeklimaet. Bygningen blev indviet i maj 2010.

Fotokreditering: Thekla Ehling

Download billede i større formatFor mere information kontakt:

Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
Hjemmeside: www.velux.dk

Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.