Copenhagen,
16
November
2016
|
10:14
Europe/Amsterdam

Luftvejssygdomme koster europæiske regeringer 82 mio. euro om året

Oversigt

Ny forskning fra det tyske Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP viser, at 84 millioner europæere bor i hjem med for høj luftfugtighed, hvilket øger risikoen for luftvejsrelaterede sygdomme som fx astma og KOL.

De årlige omkostninger for de europæiske regeringer i form af hospitalsindlæggelser, produktionstab og medicinsk behandling beløber sig til 82 millioner euro. VELUX Gruppen ønsker af samme grund mere politisk fokus på at øge sundheden i hjemmet ved hjælp af renovering.

Forskning, udført af Fraunhofer IBP, viser de socioøkonomiske omkostninger ved luftvejssygdommene astma og KOL, som begge er direkte relateret til fugtige og usunde leveforhold. Omkostningen beløber sig til 82 millioner euro per år, der er lig med de europæiske regeringers direkte udlæg til medicinsk behandling, ekstra pleje af patienter i hjemmet og på hospitaler samt indirekte omkostninger til produktionstab.

Undersøgelsen viser også, at op mod 84 millioner europæere lever i bygninger, der er plaget af mug eller fugtproblemer. I Danmark ligger vi over EU-gennemsnittet for procentdel af befolkningen, der lever i hjem med for høj luftfugtighed. Og markant over vores naboer i Sverige, Norge og Finland (jvf. rapport).

Dermed stiger risikoen for at udvikle luftvejssygdomme og livslang allergi med 40 %. Antallet af mennesker, der lever i usunde bygninger, er således fortsat et problem på trods af den aktuelle fokus på bygningers indeklima og dets konsekvenser for befolkningernes sundhedstilstand.

Det er bekymrende at se, at ganske mange mennesker tilbringer deres liv i fugtige og usunde hjem. Derudover, så afslører den nye forskning for første gang, at 2,2 millioner borgere har fået astma som et direkte resultat af deres usunde boligforhold,
siger professor dr. Gunnar Grün, chef i afdelingen for energieffektivitet og indeklima hos Fraunhofer IBP.

Baseret på tværgående undersøgelser, spørgeskemaer og omfattende casestudier i 32 europæiske lande, anslår forskerne hos Fraunhofer IBP, at man i 2050 kan have halveret antallet af europæere, som må leve i fugtige og usunde boliger. Det betyder, at gruppen af mennesker med relaterede luftvejssygdomme vil falde med 25 %, og at fx 550.000 færre personer vil udvikle astma.

”Vi er overbeviste om, at det i dag er muligt at reducere udviklingen af luftvejssygdomme, der opstår på grund af bygninger med høj luftfugtighed. Det står nu klart – mere end nogensinde – at de lovgivningsmæssige rammer for bygninger bliver nødt til at understøtte et sundt indeklima i nye og eksisterende bygninger. På den måde kan vi forbedre menneskers tilværelse. Og så er det tilmed godt for økonomien,
siger Ulrich Bang, Senior Director, Public Affairs and Sustainability i VELUX Gruppen.

Han peger på den kommende revision af bygningsdirektivet (EPBD), der hører under Energiunionen i EU, hvor retningslinjerne for de forskellige landes bygningsreglement fastlægges. Her er det vigtigt, at kravene til indeklima bliver en del af dagsordenen.

Sådan forhindrer man høj luftfugtighed i hjemmet

Ifølge Fraunhofer IPB er for høj luftfugtighed en af de væsentligste fejl i bygninger i hele Europa. Høj luftfugtighed skyldes især konstruktioner, der behæftet med fejl og mangler, og boligejere, som ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på behovet for ordentlig udluftning. Konsekvensen er øget risiko for fugtdannelse og skimmel. Dog er det muligt at reducere risikoen markant ved at vælge korrekte byggematerialer i forbindelse med renovering.

I april 2016 afsluttede VELUX Gruppen første del af RenovActive-projektet i Belgien. Totalrenoveringen tog afsæt i principperne for AktivHus-byggerier og fokuserede dermed på bygningens arkitektoniske kvaliteter, energieffektivitet og miljømæssige fordele såvel som beboernes sundhed, komfort og trivsel.

Et omdrejningspunkt for moderniseringen af bygningen er etableringen af en konstant og naturlig ventilation af huset, der hjælper med at forhindre høj luftfugtighed og skimmeldannelse. Læs mere om RenovActive her.

Hvidbogen ”Towards an identification of European indoor environments” fra Fraunhofer IBP er nu tilgængelig her.

Om Fraunhofer IBP

Vi sælger og markedsfører VELUX produkter i Danmark og på de nordatlantiske markeder. Alle produkter forhandles hovedsageligt igennem tømmerhandlere, byggemarkeder, samt gardin- og farvehandlere. VELUX Danmark A/S er et selvstændigt aktieselskab under VELUX Gruppen og beskæftiger i dag ca. 50 medarbejdere.

Om VELUX Gruppen

I over 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og -moduler til både skrå og flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen gardiner og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelligente produkter til fjernbetjening. Disse produkter er med til at sikre et sundt og bæredygtigt indeklima i forbindelse med arbejde og indlæring, leg og fornøjelse. Vi arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 40 lande og beskæftiger omkring 9.500 medarbejdere på verdensplan. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab.