Copenhagen,
07
Januar
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Hold støjen ude af huset

Mere end 200.000 boliger i Danmark er placeret i umiddelbar nærhed af støjende vejanlæg, jernbaner, flyvepladser eller industri.
For at opnå et tåleligt indeklima, der gør det rart at opholde sig i, er det nødvendigt at anvende lyddæmpende bygningsdele, når boligerne f.eks. skal energirenoveres, eller når vinduer og døre skal udskiftes.

Støj via tagkonstruktionen
Udefra kommende støj er mange ting og kan trænge ind i huset gennem flere af husets konstruktioner. Umiddelbart er det facadevinduernes lydisolerende evner, de fleste er tilbøjelige til at se på.

Men sagen er, at også tagetagens ovenlysvinduer eller kupler bør tages med i betragtningen, når støjen skal reduceres. Ældre ovenlysvinduer eller kupler er således ikke forsynet med ruder, der yder nogen særlig god beskyttelse mod udefra kommende støj. I forbindelse med renovering af taget eller ved udskiftning af ovenlysvinduerne eller kuplerne, er det derfor oplagt at anvende ovenlysvinduer og kupler, der netop er udviklet til at holde mest mulig vejr- og trafikstøj ude.

Nye muligheder for at dæmpe støjen
VELUX Danmark leverer nu ovenlysvinduer med betegnelsen GGL 3062 og som vedligeholdelsesfrie ovenlysvinduer GGU 0062, der beskytter ekstra godt mod udefra kommende støjkilder. Vinduerne er forsynet med tykkere lavenergi rudetyper og flere lag glas, der sikrer en ekstra lydisolerende effekt. Hvis man samtidigt med nye lyddæmpende VELUX ovenlysvinduer vælger at montere udvendige rulleskodder, er man sikret maksimal beskyttelse mod både vejr- og trafikstøj.

Lovgivningen stiller krav
Hvis trafikken på veje eller jernbaner medfører et støjniveau ved boligen på over 58 dB, skal konstruktioner og vinduer udføres, så det indendørs støjniveau i beboelsesrum ikke overstiger 33 dB. Det kan således være nødvendigt at tage særlige hensyn i forbindelse med selve indbygningen og ved valget af vinduestypen for at opnå tilstrækkelig lyddæmpning.

Læs mere om de nye lyddæmpende ovenlysvinduer og rulleskodder på velux.dk
 

Det nye vedligeholdelsesfri VELUX GGU 0062 ovenlysvindue minimerer både vejr- og trafikstøj.

Download i høj opløsning


Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com

Pressemateriale på VELUX Media Centre
Se og download vores nyhedsvideoer, fotos og pressemateriale på VELUX Media Centre på press.velux.com. Klik her for at modtage VELUX Nyheder.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 17 46 47
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
velux.dk og veluxshop.dk
Følg VELUX Danmark på facebook.com/VELUXDanmark