27
Juni
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Gør boligen klar til sommerens kraftige regn og skybrud

Fredag d. 28. juni 2013 hædres en række afgangsprojekter på Danmarks to arkitektskoler med VELUX Danmarks Dagslyslegat.
VELUXPageContent

Ved diplomoverrækkelsen vil en række andre projekter samtidigt få hædrende omtale. Uddelingen i år er kendetegnet ved, at der aldrig før har været så mange modtagere, hvilket spår om en lys fremtid for dansk arkitektur.

En jury bestående af medlemmer fra LYSnET og en repræsentant fra VELUX Danmark A/S leder igen i år efter innovative dagslysprojekter på afgangsudstillingerne fra Kunstakademiets Arkitektskole i København og Arkitektskolen i Århus. Juryen vurderer, om der blandt afgangsprojekterne kan udpeges værdige modtagere af VELUX Danmarks Dagslyslegat på hver 10.000 kroner.

Ved denne afgang fandt juryen frem til hele tre modtagere af dagslyslegatet – samt fire projekter, som fortjener hædrende omtale. Fælles for de udvalgte projekter er, at de afspejler og artikulerer et kvalificeret og bevidst arbejde med dagslyset. Og det enestående store antal diplommodtagere, lover godt for dagslysforholdene i fremtidens arkitektur.

- De mange modtagere af legaterne og hædrende omtaler viser, at vi har en spirende gruppe af virkeligt dygtige og kreative arkitekter, der er bevidste om dagslysets potentiale og vigtighed. Det har været en sjælden god omgang afgangsprojekter, VELUX Danmark har været med til at bedømme, og det tegner lovende for fremtiden. Særligt har de nyuddannede arkitekter vist juryen, at de kan udnytte og inddrage dagslyset på en innovativ og indlevelsesrig måde, siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark A/S.

Modtagere af legatet
De tre modtagere af dagslyslegaterne har demonstreret nytænkning inden for dagslysets anvendelighed og brug. I projektet ”Lost things – An Urban Memory” bruger Lars Almgren daglyset som et konkret element i og omkring bunkeren under Alexanderplatz i Berlin. Hans projekt har bemærket sig ved, at dagslyset siver ned gennem tværgående lyskanaler til bunkerens rum, og solskinnet rettes ned ved hjælp af heliostater over bunkeren.

Den anden modtager, Laura Kristina Myllyluoma, har i sit projekt ”Hem, Gata och Grannskap” skabt en varieret boligbebyggelse i et ældre boligkvarter i Tokyo, hvori vinduer og dagslys udnyttes som et komponerende og legende element. Bebyggelsen udgør en komposition af skulpturelle bygningsvolumener, hvori vinduesåbningerne skaber individuelle dagslysindtag i bebyggelsens mange boligrum.

Med projektet ”Tilføjelse til Aarhus Domkirke”, har den sidste legatmodtager, Signe Carlsen, evnet at formidle en særlig lysoplevelse i den gamle domkirke, ved at udnytte bygningens geometri samt materiale- og overfladekarakterer. Hendes brug af ovenlyset i det nyfortolkede hvælv demonstrerer som det vigtigste lyselement i kirken en særlig stillingtagen til både himlen og dagslyset.

- De tre modtagere har leveret projekter af meget høj klasse. Det er derfor også vores håb, at tildelingen af VELUX Dagslyslegatet vil være med til at fastholde de tre modtageres interesse for lys og rum samt inspirere andre til en bevidst behandling af dagslyset i arbejdet med arkitektur og design, siger Jesper Salskov Jensen.

Hædrende omtaler:

Juryen har ligeledes valgt at belønne yderligere fire af de mange flotte afgangsprojekter med hædrende omtale. Det skyldes, at også de har arbejdet bevidst og kvalificeret med at inddrage dagslys som en integreret og essentiel del af bygningernes arkitektur. De fire projekter, der modtager hædrende omtale er: 

  • “A New Building for Malmö Art Museum” af My Gutke Lunsjö
  • ”Det Islandske Kunstakademi - Dialogens Dal” af Hans Orri Kristansson
  • ”Et hjem for demente” af Jacob Westergaard
  • ”Terminal Atelier – a hospice for artists” af Yasue Imai   ​​​​​​​​​​​​​​​​

De mange fremmødte til diplomoverrækkelsen på Kunstakademiets Arkitektskole i København var med til at hylde de afgangsprojekter, der modtog VELUX Danmarks Dagslyslegater. Og projekterne tegner en lys fremtid for dansk arkitektur. 

Download foto i stor størrelse

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com og veluxshop.dk.

The Newsmarket
Du kan finde videoer af broadcastkvalitet fra VELUX Gruppen på The Newsmarket: thenewsmarket.com/Velux

Førstegangsbrugere af The NewsMarket kan registrere sig på sitet. Har du spørgsmål til brugen af The NewsMarket, e-mail venligst journalist: help@thenewsmarket.com

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 17 46 47
Fax: 45 16 45 55
velux-dk@velux.com
velux.dk 

Følg VELUX Danmark på facebook.com/VELUXDanmark