15
Juni
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Fremtidens hus bruger solen til menneskers trivsel

Et samarbejde mellem en gruppe engagerede studerende fra Danmarks Tekniske Universitet og en række danske og internationale virksomheder har ført til nye og ambitiøse visioner for fremtidens boliger.
VELUXPageContent

Boligerne skal udnytte solens potentiale som energikilde og samtidig sætte menneskets trivsel i fokus. Resultatet har kvalificeret sig til Solar Decathlon Europe og præsenteres på lørdag for offentligheden på DTU.

Vi står over for en enorm udfordring i forhold til at reducere forbruget af fossile brændstoffer. Især vores boliger forbruger store mængder, og det stiller derfor store krav til vores bygninger, hvis EU-kravet om et energiforbrug nær nul på alle nye bygninger skal opfyldes inden 2020. Solar Decathlon er en verdensomspændende konkurrence, der har til formål at skabe ny viden og opmærksomhed om menneskers trivsel i huse samt deres energiforbrug. Denne udfordring har et hold fra DTU og en række samarbejdspartnere taget til sig.

- Det har været en lang og lærerig proces, hvor det bl.a. har været udfordrende for os studerende at skabe en fælles vision blandt lærere, elever og de eksterne samarbejdspartnere. Jeg oplevede, at VELUX Gruppen som primus motor udfordrede os meget i at tænke i mennesker og fortællinger mere end i tekniske løsninger, fortæller Aksel Tønder, én af de deltagende studerende fra DTU.

Holdet fra DTU har med deres bidrag til konkurrencen designet en bygning, der danner rammen for menneskers trivsel ved at sikre et godt indeklima og et attraktivt dagslys. Samtidig producerer den mere energi end den forbruger, fordi den opvarmes og køles alene ved hjælp af solenergi. Det ambitiøse projekt har været undervejs gennem længere tid og er løftet gennem et bredt samarbejde på tværs af private virksomheder og DTU’s institutter.

- Det var afgørende for VELUX Gruppens deltagelse i projektet, at projektet forholder sig visionært til intelligente bygninger ved at sætte menneskers levebetingelser i forreste række uden omkostninger for klima og miljø, således at det ikke alene blev en konkurrence om alle de tekniske muligheder, der i dag findes for at reducere energiforbruget i en bolig. siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark A/S.

DTU’s bidrag til Solar Decathlon, der foregår i Madrid i september, er døbt FOLD, da det arkitektoniske og formmæssige greb er en foldning. Billedligt talt foldes materialet som ”et rektangulært stykke papir”, hvilket gør, at bygningen består af sammenhængende overflader - som kan ”programmeres” afhængigt af, hvad der mest hensigtsmæssigt i forhold til mennesker, sted og klima. Indvendigt skal overfladerne bidrage til menneskets brug af boligen, mens de udvendige overflader udnytters solens energi mest optimalt.

- Vores arkitektoniske koncept tager afsæt i længde- og breddegraden, dvs. at den fysiske placering, bl.a er klimatisk, sociologisk, historisk betinget. Vi har derefter formet ”grunden” som et shelter, der skal beskytte og opfylde beboernes forskellige krav. Og derefter har vi teknologisk udnyttet og optimeret hver eneste flade i bygningen, så den kan opfylde kravene på en intelligent og ansvarlig måde, siger Lise Mansfeldt, studerende på DTU.

Det danske bidrag til Solar Decathlon har store visioner for fremtidens byggeri. Det er et hus, der ikke alene performer højt rent teknisk, men som først og fremmest sætter mennesket og dets trivsel i centrum. FOLD-huset er blevet en realitet ved et bredt samarbejde mellem DTU og forskellige virksomheder, hvor viden og kompetencer på tværs af forskning og industri har skabt den visionære bygning.

- FOLD-projektet er særdeles interessant, fordi det er et hus, der bryder radikalt med den traditionelle opdeling af overflader såsom gulve, facader og tage. I stedet præsenteres én homogen overflade, der kan optimere og bidrage til menneskers trivsel. Udover energiproducerende elementer som solceller, termisk solvarme og passiv solvarme igennem vinduer kan overfladerne også benyttes til at dyrke afgrøder. De har altså ikke kun fokus på energiproblematikken, men også den globale udfordring i forhold til jordens ressourcer, fortæller Jesper Salskov Jensen.

Mere information:
Det prestigefyldte Solar Decathlon Europe afholdes i Madrid d. 14.-30. september 2012. I alt dyster 20 hold fra forskellige universiteter i 15 lande mod hinanden. Det danske hold består af studerende fra flere institutter på DTU, som sammen har designet et hus, som opvarmes og køles ved hjælp af solenergi, har et sundt indeklima, høj komfort, masser af dagslys og god arkitektur. Huset får et beboeligt areal på 70 kvadratmenter og opføres i samarbejde med en række danske og internationale virksomheder som Grundfos, Dansk Energi, Realdania, Rockwool, Schneider Electric, Uponor, VELUX Gruppen, Nilan, Alectia, Henning Larsen Architects, Pihl, Cowi, RAcell, WindowMaster og Armacell. VELUX Gruppen har bidraget til projektet i form af arkitektonisk samt konceptuel viden og inspiration til projektets formgivning og vision.

FOLD-huset står opført på DTU’s campusområde, hvor der lørdag d. 16. juni kl. 14-17 er åbent hus for alle interesserede. I slutningen af august pakkes huset sammen og fragtes til Madrid.FOLD-huset blev indviet onsdag den 13. juni af klimaminister Morten Lidegaard.
Download foto i stor størrelse

Kontaktperson:
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 17 46 47
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com 
velux.dk

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com.