03
Marts
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Fald i søvn med Dusty Markhopper og Askepot

Bakteriers stigende resistens overfor antibiotika er den skræmmende virkelighed, som vi er nødt til at forholde os aktivt til.
VELUXPageContent


En af verdens førende forskere inden for dagslys, Richard Hobday, understreger i en nyligt offentliggjort medicinsk artikel, at et sundere indeklima med dagslys og frisk luft i vores bygninger, er et afgørende element i indsatsen.
 
Bakterier, der er modstandsdygtige over for medicin er en stigende trussel mod den almene sundhed. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, er verden på vej ind i postantibiotisk æra, hvor mange helt almindelige infektioner ikke længere vil kunne kureres.

Richard Hobday forfatter til bogen: The Healing Sun: Sunlight and Health in the 21st Century forklarer ovenstående i det internationalt anerkendte tidsskrift ”Journal of Hospital Infection”. Han mener som WHO, at vi er nødt til at gøre mere for at stoppe spredningen af infektioner, og at forbedringer af indeklimaet i vores bygninger er et effektivt tiltag.

Dagslys og frisk luft dræber bakterier
30 procent af vores bygninger har i dag et utilstrækkeligt og usundt indeklima med for lidt dagslys, og da mange af de infektioner, der truer den almene sundhed er indeklimarelaterede, er det alarmerende, fordi vi tilbringer omkring 90 procent af vores tid inden døre.

- Før antibiotika blev opdaget og udviklet, var ordentlig adgang til frisk luft og dagslys inden døre vigtige i forebyggelsen af infektioner. I dag er der mindre fokus på frisk luft og dagslys, og nutidens byggeri og lovgivning har en tendens til at fremme højisolerede og tætte bygninger, der er mere energieffektive, men med dårligere adgang til frisk luft og dagslys fremmer det utilsigtet sygdomsudviklingen, forklarer Richard Hobday, der konkluderer:

- Vi er fremtidigt nødt til at øge vores fokus på at skabe og fastholde et sundt indeklima i de bygninger, som vi tilbringer størstedelen af vores liv i. Og vi er nødt til at få en meget større forståelse af, hvordan det kan opnås, end det er tilfældet i øjeblikket.

Behov for skærpede lovmæssige krav
Richard Hobday er ikke alene om sine bekymringer. VELUX Gruppen har med stigende bekymring observeret, hvordan bygningers indeklima har udviklet sig gennem de seneste årtier.

- Det et er stort problem, at der ikke er et større fokus på at skabe sundt indeklima i vores bygninger, og det er med til at udvikle vores bygningsmasse i en uhensigtsmæssig retning. En af måderne, vi kan øge bevidstheden, er ved at skærpe de lovmæssige krav til frisk luft, dagslys og sollys i vores bygninger. I dag er de nuværende krav ikke tilstrækkelige, siger Per Arnold Andersen, leder af VELUX Gruppens Videncenter for Dagslys, Energi og Indeklima.

Om artiklen:
Oversigtsartiklen, Roles of Sunlight and Natural Ventilation for Controlling Infection: Historical and Current Perspectives, blev offentliggjort i tidsskriftet ”Journal of Hospital Infection” i august 2013. Artiklen er baseret på den tekniske rapport, The Influence of Sunlight and Ventilation on Indoor Health: Building for the Post-Antibiotic Era, som VELUX Gruppen igangsatte hos Richard Hobday i 2011. (download rapporten her).

Fakta: et utilstrækkeligt indeklima med for lidt dagslys og frisk luft kan blandt andet medføre følgende konsekvenser for vores sundhed og generelle velbefindende:

  • Risiko for udvikling af astma og allergi
  • Risiko for udvikling af andre indeklimarelaterede sygdomme
  • Risiko for udvikling af vinterdepression
  • Nedsat koncentrationsevne
  • Nedsat indlæringsevne
  • Lavere produktivitet
  • Dårligere psykisk helbred

Download foto

Download foto

Et sundt indeklima med store mængder dagslys og frisk luft i vores bygninger er et afgørende element i indsatsen mod mange af de helt almindelige infektioner, der i dag bliver sværere og sværere at behandle med antibiotika.

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com

Pressemateriale på VELUX Media Centre
Se og download vores nyhedsvideoer, fotos og pressemateriale på VELUX Media Centre på press.velux.com. Klik her for at modtage VELUX Nyheder.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 17 46 47
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
velux.dk og veluxshop.dk
Følg VELUX Danmark på facebook.com/VELUXDanmark