Copenhagen,
17
Oktober
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Digitale værktøjer fremmer bæredygtighed

Digitale platforme og simuleringsværktøjer er med til at nedbringe antallet af fejl og mangler i det færdige byggeri og til at udvikle fremtidens bæredygtige bygninger.
VELUXPageContent


Med komplekse simuleringer af energi-, indeklima- og konstruktionsforhold i byggeprojekter spares tid og penge i byggerifasen. Digitaliseringen bidrager til et bedre indeklima, lavt energiforbrug og øget sikkerhed i de færdige bygninger.

De sidste 5 år har der været stigende fokus på at øge digitaliseringen indenfor byggebranchen.  Digitalisering i byggeprojekters forskellige faser er et vigtigt redskab for at skabe holdbare og fremtidssikrede byggerier, der er bæredygtige. De digitale værktøjer producerer data, som i højere grad skal overføres og genbruges konsistent mellem byggeriets forskellige samarbejdsparter i alle faser af processen.

Når byggeriets parter - fra formgivende over projekterende til de udførende - anvender fælles data, undgås misforståelser og fejl. Der skabes bedre sporing af byggevarer, øget innovation og bedre dialog, hvilket bidrager til højere produktivitet og kvalitet i byggerier, hvilket altid har været en del af VELUX mission som producent, siger Jesper Salskov Jensen direktør i VELUX Danmark A/S.
 
Den danske regering har siden 2007 haft fokus på at udbrede det digitale byggeri offentligt og privat gennem lovgivning. IKT-bekendtgørelsen danner grundlag for de offentlige bygherrers krav til leverandører hvad angår brugen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Ønsket er at udbrede anvendelsen af digitale værktøjer i den danske byggebranche generelt.

Et digitalt objekt i 2D eller 3D, BIM objekter (Building Information Modelling) indeholder data om et givent produkt der indgår i byggeriet, det vil sige produktets geometri samt teknisk information, blandt andet vedligeholdelse og det miljømæssige fodaftryk. Brugen af BIM objekter muliggør allerede fra starten, at effektivisere arbejdet med skitsering og detail projektering. Man kan f.eks. udregne et vindues levetid. Det er derfor muligt at dokumentere produkternes effekt og planlægge driften af bygningen allerede i designfasen af byggeriet. Det skaber miljø- og energirigtige bygninger med optimal komfort og levevilkår, da data bliver integreret i bygningens profil og byggeproces, allerede før den første mursten er lagt.

VELUX stiller bl.a. deres to simuleringsværktøjer Daylight Visualizer og Energy and Indoor Climate Visualizer til rådighed.  Begge bidrager til at sikre et optimalt design af et byggeprojekt og understøtter bæredygtigheden i byggeriet. Daylight Visualizer er en platform til analyse af dagslysforhold i bygninger, med mulighed for at analysere og visualisere dagslysforholdene i både 2D og 3D. Visualiseringsværktøjet har en evne til nøjagtigt at simulere og kvantificere dagslysets niveau i bygningen, og er dermed med til at sikre, at dagslyset udnyttes optimalt i bygningen. De fleste CAD-programmer kan generere 3D-renderinger men giver ikke information og dagslysets fordeling, kvantitet og kvalitet i rummet.

Digitalisering skaber effektivitet gennem samarbejde
- Selvom vi opholder os inden døre 90 procent af tiden, så er 30 procent af alle bygninger belastet af et indeklima, der forringer vores trivsel. Det vil vi gerne være med til at ændre på. Vores digitale værktøjer hjælper os og vores samarbejdspartnere i byggeprojekter med at skabe bevidsthed om de valg, man træffer allerede i designprocessen. Det øger sandsynligheden for, at der skabes holdbare løsninger, hvilket er utroligt vigtigt for at sikre bæredygtigheden i fremtidens byggeri. Af samme grund er vi med i AktivHus Danmark, hvor vi arbejder tæt sammen med andre parter i byggeribranchen mod netop det mål. Vi skal udbrede bæredygtigheden i de danske byggerier ved blandt andet at være opdaterede med de mest optimale digitale løsninger hele tiden, siger Jesper Salskov Jensen.

Der er stadig store muligheder i digital effektivisering i byggerier. Samarbejdet mellem byggeriets aktører er essentielt. Dansk Byggeri har estimeret, at omkostningerne til kalkulation og tilbudshåndtering kan reduceres med omkring 40 procent gennem digitalisering. Det kommer bygherren til gode. Men øget digitalisering handler ikke kun om lavere priser. Digitaliseringen skaber sundere bygninger med færre fejl, hurtigere levering, og bedre indeklimaforhold.

Download foto i høj opløsning


Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.450 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com

Pressemateriale på VELUX Media Centre
Se og download vores nyhedsvideoer, fotos og pressemateriale på VELUX Media Centre på press.velux.com. Klik her for at modtage VELUX Nyheder.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 17 46 47
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
velux.dk og veluxshop.dk
Følg VELUX Danmark på facebook.com/VELUX