06
Juni
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Dårligt indeklima giver dårlig indlæring

Hver dag opholder skolebørn sig på skoler, hvor indeklimaet er dårligt. Når der er mangel på frisk luft og dagslys inden døre, vil det påvirke børnenes indlæringsevne og sundhed.
VELUXPageContent

I Nordborg på Als har en friskole indrettet sig lyst og med højt til loftet for netop at skabe en skole med det perfekte afsæt for indlæring.

Et godt indeklima sikrer de bedste betingelser for bygningens brugere, men hver tredje bygning har et dårligt indeklima. Flere tusind børn tilbringer hver dag mange timer i skolebygninger, der ikke har et optimalt indlæringsmiljø. Det betyder trætte og uoplagte elever, der har svært ved at koncentrere sig, og det nedsætter elevernes lyst til at lære.

Dårligt indeklima skyldes dårlig luft og manglende dagslys, der både påvirker vores sundhed og velbefindende samt indlæring. En undersøgelse fra Center for Indeklima og Energi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) konstaterer, at den bedste måde at optimere indlæringen på er ved at forbedre indeklimaet. Højner man indeklimaet på skolerne, kan eleverne opnå den samme viden på seks år, som de nu bruger syv år på at opnå, og det har livslange konsekvenser for både elever og samfund.

- Når indeklimaet er godt, er overskuddet altid større. Det gælder både for lærere og elever på skolerne. Men mange af vores skolebygninger lever ikke op til nutidens byggestandarder, og det vil påvirke lærernes undervisning og elevernes indlæring. Friskolen Østerlund har skabt en funktionel og inspirerende skole med masser af lys og frisk luft, og på den måde skabt rammerne for den optimale indlæring, udtaler Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark.

Dagslysets betydning for mennesker og indlæring

Mange af landets skoler er indrettet i mørke materiale og farver, hvor der ikke kommer meget dagslys ind. Men manglende lys har stor betydning for vores sundhed og velvære. Hvis vi modtager for lidt dagslys, vil vi opleve øget søvnbehov og mangel på energi, og vores produktivitet vil falde. Når eleverne i landets skoler hver dag skal lære noget nyt, vil det altså have stor betydning for indlæringen, hvis de ikke har modtaget nok dagslys.

Og netop dagslys har en vigtig rolle i børns udvikling, da det har en række kvaliteter, som ikke findes i kunstigt lys. Dagslyset gengiver nemlig farver naturligt og varierer hele tiden i intensitet og retning – både over dagen og året, men også i hvert øjeblik. Alt sammen noget der styrker børns udvikling af synssansen, og som har betydning for deres opfattelse af farver, rum og tid. Og det har Østerlund-skolen taget højde for.

Frisk luft og ventilation

I over halvdelen af danske klasselokaler er luften dårlig og føles tung og fugtig. Det skyldes, at bygningens brugere og maskiner afgiver stoffer og varme til luften, så klasselokalerne bliver varme og når et for højt CO2-niveau. Derfor bliver eleverne allerede efter en enkelt klassetime trætte og uoplagte og mindre motiverede for at lære noget.

- Mange skoler har klasselokaler med dybe rum og lavt til loftet, og det forringer luftkvaliteten i rummet. Den usædvanlige tagkonstruktion på Østerlund har givet klasselokalerne højt til loftet, og varmen og den dårlige luft kan derfor søge opad. Samtidig sikrer ovenlysvinduerne og den naturlige ventilation, at der hele tiden kommer frisk luft og masser af dagslys ind i lokalet. Det giver et meget bedre indeklima, der sikrer en behagelig og konstant temperatur, siger Jesper Salskov Jensen.

Undersøgelsen fra DTU viser, at hvis temperaturen i klasselokalerne bliver sænket, så stiger børnenes præstationer. Hvis klasselokalerne får tilført frisk luft, stiger elevernes produktivitet med op til 15 %. En forbedring af indeklimaet er derfor den bedste måde at optimere indlæringen på, og hvis skolebygningerne ikke lever op til brugernes krav, vil det have livslange konsekvenser for både eleverne og samfundet.

Friskolen Østerlund er forholdsvis nybygget, men der skal heldigvis kun få tiltag til for at optimere skolerne. Ovenlysvinduer skaber bedre dagslysforhold, og et ventilationssystem kan ved hjælp af et automatisk kontrolsystem styre rumtemperaturen. På den måde kan skolernes indeklima sikre, at børnene har de bedste betingelser for den optimale indlæring.

Om friskolen Østerlund

Friskolen i Østerlund blev grundlagt i 2003 på baggrund af en gruppe forældres initiativ, da den kommunale skole i området blev nedlagt. Efter et par år i lejede pavilloner flyttede friskolen i 2005 ind i den nye skolebygning. Skolebygningen består af otte sammenbyggede ottekantede huse, der er bygget i miljørigtige materialer og har et lavt energiforbrug.

Hvert klasselokale har minimum ét ovenlysvindue, der sikrer godt lys inden døre. Desuden er der let adgang til udearealerne via døre i hvert lokale, og den naturlige ventilation sikrer frisk luft hele tiden. I de store fællesrum er der lavet store glaspyramider, der giver masser af dagslys inde i bygningen. Dermed har skolen de bedste betingelser for at skabe et optimalt indlæringsmiljø og er både funktionel og inspirerende.

Mere information:

På www.velux.dk kan man læse om andet institutionsbyggeri med et godt indeklima.

Billeder
Harresøe huse set udefra

Friskolen Østerlund er bygget af otte mindre ottekantede huse i miljørigtige materialer og med lavt energiforbrug. To store ovenlyspyramider trækker luft og dagslys ind til den inderste del af bygningen.

Download dette billede i større format

Download andet eksteriørbillede af friskolen Østerlund


Harresøe huse set indefra

I skolebygningen fra 2005 giver ovenlysvinduerne masser af dagslys i alle klasselokalerne.

Download billede i større format


For mere information kontakt venligst:
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
Hjemmeside: www.velux.dk

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.