14
Oktober
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Balance mellem energi og mennesker skaber bæredygtige bygninger

Nøglen ligger i at skabe den rette balance mellem fokus på energiforbruget, vedvarende energi, indeklima og interaktionen mellem mennesker og bygninger.
VELUXPageContent

​Dette var konklusionen på workshoppen Sustainable Living in Buildings på Take Lead-konferencen den 12.-13. oktober 2011 i København.

Som strategisk partner i den internationale alliance Green Growth Leaders faciliterede VELUX Gruppen workshoppen Sustainable Living in Buildings. Workshoppen gav værdifulde input til Green Growth Councils videre arbejde med konferencens endelige konklusioner – manifestet The Greatest Story Never Told.

"Hovedbudskabet fra workshoppen var, at det er essentielt at finde den rette balance mellem at opnå energibesparelser og stadig holde fokus på, at bygninger skal være gode og sunde at opholde sig i. Det er en vigtig brik i det store puslespil om bæredygtighed," siger Mark Watts, Climate Director i Arup og moderator af workshoppen.

Konklusionerne fra workshoppens tre grundpiller, Livability, Cost/benefit og Innovation, var:

  • Livability: Alle har et hjem, hvor de gerne vil føle sig sikre og have kontrollen. Bæredygtige bygninger kræver den rette balance mellem lavt energiforbrug, vedvarende energi og brugernes interaktion med bygningen og den teknologi, der styrer den.

  • Cost/benefit: Når vi ser på bygningens omkostninger i et langsigtet perspektiv og ikke kun på konstruktionsomkostningerne, får vi de finansielle argumenter for at bygge bæredygtigt.

  • Innovation: Vi er nødt til at se på eksisterende og kommende bygninger med en innovativ tilgang, systemløsninger og procesdesign. Nutidens arkitektur er forskningsbaseret. Ethvert valg skal kunne dokumenteres med beregninger.

Sustainable Living in Buildings var en ud af syv workshops, der gav input til Green Growth Council. Deres opgave var at diskutere konklusionerne fra workshopperne og samle dem i manifestet som anbefalinger til, hvordan vi kan opnå bæredygtighed og grøn vækst.

"I Green Growth Council havde vi den luksus at sidde med en stor mængde viden genereret i workshopperne, der viser, hvordan virksomheder, samfund og byer kan arbejde sammen om at skabe grøn vækst," siger Michael K. Rasmussen, Senior Vice President, Corporate Strategic Initiative Sustainable Living, VELUX Gruppen og fortsætter:

"I den vestlige verden bruger vi 90 % af vores tid indendørs. Derfor er bygninger ikke kun et fokusområde for VELUX Gruppen, men også for virksomheder og samfundet generelt. Bæredygtige bygninger med et sundt indeklima, hvad enten de er renoveret eller nybygget, kan forøge børns indlæringsevne med 20 %, forbedre produktiviteten på vores arbejdspladser og skabe bedre livsvilkår i vores boliger. Dette vil VELUX Gruppen blive ved med at arbejde for sammen med vores partnere fra Green Growth Leaders".

Dette budskab er en del af manifestet fra Take Lead, som både indeholder en vision for et bæredygtigt samfund og et katalog over konkrete løsninger på, hvordan vi kan skabe grøn vækst. Manifestet vil blive videregivet til EU-Kommisionen, OECD, den danske regering, C40 og UN Global Compact.

Mere information

Du kan læse mere om workshoppen her.


Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.


Videoer med hovedtalerne fra workshoppen Sustainable Living in Buildings kan ses på:

The Newsmarket

Du kan finde videoer af broadcastkvalitet om denne pressemeddelelse på The Newsmarket: www.thenewsmarket.com/Velux.

Førstegangsbrugere af The NewsMarket kan registrere sig på sitet. Har du spørgsmål til brugen af The NewsMarket, e-mail venligst journalisthelp@thenewsmarket.com.

Fotos

Fotos til download kan findes i den grå linkboks øverst til højre.

Kontaktperson:

Ghita Borring, Media Relations Manager
VELUX Gruppen
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon, direkte: +45 45 16 48 08
Mobilnummer: +45 51 14 08 87
@: ghita.borring@velux.com