Copenhagen,
19
Maj
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

50 år som mønstervirksomhed skaber resultater

VELUX Gruppen har netop offentliggjort sin CR Rapport 2014. Hovedresultaterne er bl.a. et historisk lavt antal arbejdsulykker og et fortsat fald i virksomhedens CO2-udledning.
VELUXPageContent

Derudover dokumenterer rapporten, at VELUX Gruppens produkter er med til at forbedre indeklimaet, øge produktiviteten og mindske CO2-udledningen fra bygninger. Store dele af gruppens overskud gives tilbage til samfundet.
 
Det er fjerde gang, at VELUX Gruppen offentliggør en CR Rapport, men arbejdet med socialt ansvar har været fundamentet for ledelsen af virksomheden de sidste 50 år. 
 
Tilbage i 1965 formulerede vores grundlægger, Villum Kann Rasmussen, Mønstervirksomhedsmålsætningen, som stadig er fundamentet og den røde tråd for den måde, VELUX Gruppen driver sin forretning på,” forklarer Michael K. Rasmussen, marketingdirektør for VELUX Gruppen, og fortsætter:
 
”Med Mønstervirksomhedsmålsætningen har vi i 50 år haft de ambitiøse mål, at vi vil arbejde med samfundsnyttige produkter samt behandle vores kunder, leverandører og medarbejdere bedre end de fleste andre virksomheder”.
 
Mindre end 1 arbejdsulykke per 1 mio. arbejdstimer
Igennem flere år har VELUX Gruppen haft stort fokus på arbejdssikkerheden på sine 18 fabrikker over hele verden. For andet år i træk oplevede virksomheden det laveste antal arbejdsulykker nogensinde. 
 
”Vi havde kun 11 arbejdsulykker i hele VELUX Gruppen i 2014. Det svarer til 0,9 arbejdsulykker per 1 million arbejdstimer, hvilket er et fantastisk resultat, som vi er meget stolte af. I Danmark alene er tallet helt nede på 0,5.  Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere kan gå på arbejde og føle sig trygge. Over de sidste fem år har vi set en nedadgående tendens i både antallet af arbejdsulykker og fraværet pga. ulykker. Det viser, at vi både har færre, men også mindre alvorlige ulykker,” siger Michael K. Rasmussen. 
 
Til sammenligning har den øvrige fremstillingsindustri i Danmark 10 ulykker per 1 million arbejdstimer[1]. 
 
CO2 udledningen sænket med 29 %
Siden VELUX Gruppen startede sit CO2-program op i 2007, har virksomheden sænket CO2 udledningen med 29 %. I 2015 får CO2 reduktionen endnu et skub i den rigtige retning. VELUX Gruppen har nemlig startet et energiledelsesprogram, som bl.a. betyder, at der vil blive udarbejdet handlingsplaner for energibesparelser på alle europæiske fabrikker på baggrund af overvågning og analyse af energiforbruget.
 
”Det er vigtigt for os, at vores egen miljøpåvirkning er så lav som mulig, når vi arbejder med at nedsætte bygningers energiforbrug. 96 % af det træ, vi bruger til vores ovenlysvinduer, kommer fra bæredygtighedscertificerede leverandører, og 98 % af vores affald bliver genbrugt eller bruges til at producere energi. Bl.a. baseret på vores erfaringer fra implementeringen af energiledelsesprogrammet på vores tyske fabrik er vi overbeviste om, at vi vil kunne bringe vores energiforbrug og dermed CO2-udledning endnu længere ned,” siger Michael K. Rasmussen. 
 
VELUX produkter bidrager til sundere og mere energirigtige bygninger 
VELUX Gruppens vision er at skabe bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Igennem de sidste mange år har VELUX Gruppen deltaget i og selv drevet mere end 20 demonstrationsbyggerier i 12 lande. Disse bygninger har været undersøgt i en lang række internationale forskningsprojekter inden for bl.a. energi, lys, indeklima, ventilation og den sociologiske betydning af bygningsdesign. 
 
”Hovedresultatet er, at vi kan bygge lavenergibygninger med et godt og sundt indeklima med den teknologi, vi har til rådighed i dag. Det er vigtigt, for bygninger står for 40 % af energiforbruget i den vestlige verden, og mere end 80 millioner europæere bor i boliger med fugtigt og dårligt indeklima. Så hvis vi som samfund både vil nedbringe CO2-udledningen og øge sundheden og produktiviteten, er bygninger et vigtigt element. Og her kan vi se, at vi som virksomhed både kan bidrage med viden, erfaring og produkterne til løsningen,” fortæller Michael K. Rasmussen.
 
Eksempelvis viser livscyklusanalyser, at et VELUX ovenlysvindue typisk i løbet af dets levetid vil spare mere CO2, end det kræver at fremstille vinduet. CO2 besparelsen bliver øget yderligere, hvis man også anvender et VELUX energigardin. 
 
Overskuddet går tilbage til samfundet
Som en fonds- og familieejet virksomhed bliver en stor del af VELUX Gruppens overskud ført videre til VILLUM og VELUX FONDENE. Disse fonde uddelte i 2014 1,1 milliarder DKK inden for forskellige sociale og naturvidenskabelige områder. I 2014 grundlagde VILLUM FONDEN en ny fond – KR FOUNDATION – som arbejder med miljø og bæredygtighed i en international kontekst.
Om VELUX Gruppen 
I mere end 70 år har VELUX Gruppen skabt bedre boliger for mennesker verden over ved at bringe dagslys og frisk luft gennem taget. Vores produktportefølje består af såvel ovenlysvinduer og ovenlysmoduler som en lang række dekorations- og solafskærmningsprodukter, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelligente fjernbetjeninger. Det er produkter, der bidrager til et sundt indeklima og bæredygtige løsninger – til leg og læring, arbejde og fornøjelse.
 
Med salgsselskaber og fabrikker i mere end 40 lande arbejder vi globalt og har omkring 10.000 medarbejdere verden over. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.
 
Pressemateriale på VELUX Media Centre 
Se og download vores nyhedsvideoer, fotos og pressemateriale på VELUX Media Centre på press.velux.com. Klik her for at modtage VELUX Nyheder. Følg os på twitter.com/velux og facebook.com/velux
 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Tanja Thorsteinsson
Media Relations Manager
VELUX Gruppen
Telefon: + 45 26 70 27 28
@: tanja.thorsteinsson@velux.com