21
Marts
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX Gruppen godt på vej mod at blive sikker virksomhed i verdensklasse

Kurven over arbejdsulykker i VELUX Gruppen er støt nedadgående. Opgørelsen for 2010 viser, at antallet af arbejdsulykker blandt timelønnede medarbejdere er nedbragt med 20 procent i forhold til året før. Nu skærpes målene yderligere.
VELUXPageContent

I 2014 vil virksomheden, som beskæftiger 5.500 timelønnede medarbejdere på 27 fabrikker fordelt over hele verden, ned på max. 1,5 arbejdsulykker pr. million arbejdstimer.

I 2010 skete der i gennemsnit 4,5 arbejdsulykker pr. million arbejdstimer på virksomhedens fabrikker samlet set, hvilket er en forbedring i forhold til de gennemsnitligt 5,6 arbejdsulykker i 2009.

”Gennemsnittet for den danske industri er på omkring 20-25 arbejdsulykker pr. million arbejdstimer, så i sammenligning klarer vi os rigtig godt. Sikkerhed har været et fokusområde for os i en årrække, og vi har besluttet ikke kun at være bedre end de fleste andre virksomheder, men vil forsøge at være blandt de allerbedste på området”, siger koncerndirektør David P. Meyer.

For at reducere antallet af arbejdsulykker yderligere har VELUX Gruppen indledt et toårigt projektsamarbejde med den amerikanske virksomhed DuPont, som har specialiseret sig i at rådgive virksomheder om sikkerhed. Et væsentligt fokus for projektet er sikkerhedsobservationer. En sikkerhedsobservation indbefatter såvel den fysiske sikkerhed, dvs. om udstyr og maskiner er i orden og tilstrækkeligt sikret, men i ligeså høj grad selve adfærden på arbejdspladsen.

”En sikker adfærd er den vigtigste metode til at undgå ulykker. En sikker adfærd i et farligt miljø kan godt lade sig gøre. Hovedløs adfærd derimod i et sikkert miljø kan vise sig meget mere farlig. Vi tror på, at alle ulykker kan undgås”, siger koncerndirektør David P. Meyer.

”Vejen mod en sikker arbejdsplads, hvor sikker adfærd ligger på rygraden, er et langt sejt træk. Der skal intet mindre end en gennemgribende kulturændring til. Det kræver, at der kontinuerligt er fokus på sikker adfærd – hos ledelsen såvel som hos medarbejderne – og at det eksisterende regelsæt overholdes til hver en tid i hver enkelt arbejdssituation hver eneste dag. Det kræver vedholdenhed, men der er ingen vej udenom”, siger koncerndirektør David P. Meyer.

En tredjedel af VELUX fabrikker har slet ikke haft ulykker i 2010, hvilket er en god indikator for, at virksomhedens nye ambitiøse mål for 2014 ikke er urealistiske, men tværtimod giver vished for, at ulykker helt kan undgås.


Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.

The Newsmarket

Du kan finde videoer af broadcastkvalitet fra VELUX Gruppen på The Newsmarket: www.thenewsmarket.com/Velux.
Førstegangsbrugere af The NewsMarket kan registrere sig på sitet. Har du spørgsmål til bru-gen af The NewsMarket, e-mail venligst journalisthelp@thenewsmarket.com.

For yderligere information kontakt:

Lone Ellersgaard, pressechef
VELUX Gruppen
Ådalsvej 99
DK-2970 Hørsholm
Telefon kontor: +45 45 16 40 00
Telefon direkte: +45 45 16 48 18
Telefon mobil: +45 40 40 71 56
@: lone.ellersgaard@velux.com
www: www.velux.com