06
Oktober
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Resultater klar efter det første års eksperiment i fremtidens familiebolig

Familien Simonsen er netop flyttet ud af fremtidens bolig efter at have boet et år i ’Bolig for Livet’. Eksperimentet giver byggebranchen værdifulde erfaringer, som kan indgå, når de skal møde udfordringen at bygge fremtidens bæredygtige boliger.
VELUXPageContent

Familien Simonsen på fem personer har pakket de sidste flyttekasser på flyttebilen og siger nu farvel til et års liv i fremtiden. Familien har testet ’Bolig for Livet’, som er et såkaldt ’aktivhus’. Huset sparer både energi og elektricitet, det har et behageligt indeklima og er en attraktiv bolig, der passer naturligt i omgivelserne. Det er VELUX Gruppen og VELFAC, der står bag ’Bolig for Livet’. Huset er bygget for at give ny viden om, hvordan byggematerialer af høj kvalitet, teknologi og familiemæssige behov harmoniserer fint med hverdagslivet i fremtiden.

’Bolig for livet’ tager udgangspunkt i nye produkter, nye teknologier og en række prototyper, som er anvendt her for første gang i en unik kombination. Det er et vigtigt aspekt i eksperimentet og afspejler de to formål, nemlig at samle viden ved at afprøve teorier og at opnå og dele erfaringer gennem innovation.

Resultaterne er klar til at blive delt med byggebranchen

”Erfaringerne med ’Bolig for Livet’ har givet os en klar indikation om, at vi i 2020 kan bygge aktive huse som standard. Vi har været igennem en værdifuld læringsproces, der har givet unikke data og erfaringer om produkter, løsninger og behov. Vi kan se, at det tager tid at få teknologien, komponenterne, behov fra brugerne og designet til at gå op i en højere enhed. Huset demonstrerer, hvor følsomt det er for udsving, og hvor mange faktorer der skal tages højde for for at opnå det optimale,” siger Lone Feifer, strategisk projektleder i VELUX A/S.

Der er fem vigtige resultater efter første års eksperiment:

  • Energiforbruget kan holdes meget lavt i fremtiden, men husets energiforbrug var det første år højere, end de teoretisk beregninger antydede. En af hovedårsagerne er, at familien Simonsens adfærd ikke svarede til de data, der var indtastet, bl.a. var rumtemperaturen 2-3 grader højere end set-temperaturen. Forholdene omkring bygningen og teknikken ændrede sig undervejs. Blandt andet var husets varmesystem dimensioneret for tæt på det beregnede forbrug og kunne derfor ikke dække de periodevise behov for yderligere varme. Huset vil nu få installeret en varmepumpe, der er dimensioneret til det. Husets strømforbrug til styring vil i fremtiden kunne halveres, når målingerne i huset ophører. Energiproduktionen fra solfanger- og solcelleanlæg levede op til forventningerne og lå endda lidt over det beregnede.

  • Husets energiforbrug til opvarmning var højere end forventet: det første år var der en afgivelse på det dobbelte af det beregnede. Den forskel vil blive mindre i de kommende år, når styringen optimeres i overgangsperioder og om sommeren.

  • Styringssystemet var familiens samlingspunkt men også en utilsigtet energisluger: Den centrale placering gjorde styresystemets skærm til et samlingspunkt i huset. Men selve systemet var præget af, at der har været tale om et indkøringsår, hvor både justering af teknikken - bl.a. varmesystem og brugernes overstyring - har påvirket indkøringen. I fremtiden vil systemets energiforbrug blive markant reduceret, og det vil blive endnu mere brugervenligt.

  • Huset udmærker sig med et godt indeklima: Målinger af rumtemperaturer, luftfugtighed og CO2 over hele huset viser, at indeklimaet samlet set har været behageligt og som forventet for familien. Temperaturerne har i gennemsnit ligget 2-3 grader over det beregnede. CO2-indholdet var betydeligt lavere i rum med naturlig ventilation end i rum uden, ligesom familien oplevede det bedste indeklima i rum med naturlig ventilation.

  • Godt lys fra alle verdenshjørner - brugeroplevelsen har været overvejende positiv: Familien Simonsen har generelt oplevet det som en kvalitet med mere dagslys og frisk luft i deres bolig. Til tider har de dog været generet af overophedning fra sydvendte facadevinduer, som har medført for stor opvarmning og for store temperatursvingninger på grund af utilstrækkelig synkronisering af styringen. Det store og varierede lysindfald gennem ovenlys- og facadevinduer har betydet meget for familiens trivsel.

  • ’Bolig for livet’ er et af seks huse, som opføres af VELUX Gruppen som led i ’Model Home 2020’-projektet. Det er bygninger, som opfylder den energilovgivning, som ventes at træde i kraft i hele EU i 2020. Drivkraften er visionen om det såkaldte ’aktivhus’, en bygning hvor lavt energiforbrug kombineres med godt indeklima og samspil med omgivelserne. Man kan læse mere om resultaterne på www.activehouse.info.Målinger, observationer og interviews er udarbejdet af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. Projektet er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Bolig for Livet har modtaget Green Good Design Award 2010.

Fremtidens familiebolig 'Bolig for livet'.

Download billede i større format


Styringssystemets skærm havde en central placering i huset og blev hurtigt et samlingspunkt for familien.

Download billede i større format


Eksperiment #1: Bolig for Livet
Bolig for Livet er et visionært bud på fremtidens familiebolig.
Bolig for Livet er udviklet af VELUX Gruppen og VELFAC i samarbejde med aart arkitekter og Esbensen Rådgivende Ingeniører. Det er resultatet af et tværfagligt projekt, hvor energiforbrug, komfort og arkitektur går op i en højere enhed på en måde, så disse aspekter supplerer hinanden og giver den størst mulige livskvalitet i boligen og omgivelserne.
Fra VKR Gruppen har WindowMaster, Sonnenkraft og SuperWood har bidraget til huset.
Bolig for Livet er det første af i alt seks huse i Europa, som VELUX Gruppen udvikler som en del af eksperimentet Model Home 2020.

Se mere på www.velux.com/modelhome2020

Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.400 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.

The Newsmarket

Du kan finde videoer af broadcastkvalitet fra VELUX Gruppen på The Newsmarket: www.thenewsmarket.com/Velux.
Førstegangsbrugere af The NewsMarket kan registrere sig på sitet. Har du spørgsmål til brugen af The NewsMarket, e-mail venligst journalisthelp@thenewsmarket.com.
Billeder kan downloades fra www.velux.com/AboutVELUX/News/

For mere information kontakt venligst:
Lone Ellersgaard, pressechef
VELUX Gruppen
Ådalsvej 99
DK-2970 Hørsholm
Telefon kontor: +45 45 16 40 00
Telefon direkte: +45 45 16 48 18
Telefon mobil: +45 40 40 71 56
@: lone.ellersgaard@velux.com
www: www.velux.com