Copenhagen,
31
Marts
2022
|
09:15
Europe/Amsterdam

VELUX Gruppen lukker permanent for aktiviteter i Rusland og Belarus

VELUX Gruppen har besluttet at lukke sine aktiviteter i Rusland og Belarus permanent. Beslutningen kommer, efter at VELUX Gruppen suspenderede alle aktiviteter i Rusland og Belarus i forbindelse med invasionen af Ukraine.

VELUX Gruppen forlader de to markeder hurtigst muligt. I løbet af den kommende måned vil alle forpligtelser over for kreditorer og kunder blive afviklet, og medarbejdere vil blive opsagt. VELUX Gruppen vil derefter indgive en anmodning om frivillig likvidation i Rusland og Belarus, så virksomhedens aktiviteter lovligt kan afnoteres. VELUX Gruppen beskæftiger tilsammen 72 medarbejdere på salgskontorer i Rusland og Belarus, men har hverken produktionsfaciliteter eller ejendomme i disse lande.

Vi har gennem en periode overvejet vores position i Rusland og Belarus. Med invasionen af Ukraine suspenderede vi alle aktiviteter i Rusland og Belarus, da vi hverken kunne eller ville fortsætte vores aktiviteter i de to lande i lyset af den alvorlige situation. Vi har nu truffet beslutning om hurtigt at lukke vores aktiviteter permanent

David Briggs, CEO i VELUX Gruppen.

Vores nuværende status, med "suspenderede aktiviteter" giver ikke nogen juridisk beskyttelse og kan potentielt udgøre en risiko for vores medarbejdere.  Siden vi suspenderede vores aktiviteter, er situationen kraftigt forværret. I takt med skærpede modsanktioner og et ændret juridisk landskab i Rusland bliver det stadig sværere at holde vores aktiviteter inaktive, mens vi venter på klarhed. Vi beklager dybt de konsekvenser, beslutningen vil have for vores dygtige medarbejdere og vil sørge for, at alle får deres løn og en rimelig fratrædelsesordning med tak for en dedikeret indsats gennem mange år

David Briggs, CEO i VELUX Gruppen.

Alle ukrainske aktiviteter er fortsat i bero
VELUX Gruppens position i Ukraine er for størstedelens vedkommende uændret. VELUX Gruppens aktiviteter er fortsat i venteposition, og der udbetales fortsat løn til medarbejdere, som alle er sendt hjem.

Til støtte for medarbejderne og på den ukrainske regerings anmodning har vi dog tilladt levering af vores produkter i sikre områder af landet i begrænset omfang og vil fortsætte med at betale vores skatter og lønninger.

Du kan læse mere om VELUX Gruppens suspendering af aktiviteter i Ukraine, Rusland og Belarus her: VELUX Gruppen suspenderer alle aktiviteter i Rusland, Belarus og Ukraine

For yderligere information, kontakt venligst:
Stine Green Paulsen, director global media relations, 61120332, stine.paulsen@velux.com

 

Om VELUX Gruppen

I 80 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget for mennesker over hele verdenen. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og moduler til både skrå og flade tage, gardiner og solafskærmning, rulleskodder og smart home-produkter. Vores produkter bidrager til et sundt og bæredygtigt indeklima ifm. arbejde og uddannelse, fritid og fornøjelse. VELUX Gruppen arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 40 lande og beskæftiger omkring 12.500 medarbejdere. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab, ejet af VILLUM Fonden og Kann Rasmussen familien. I 2021 omsatte VKR Holding for 26,1 mia. DKK. og THE VELUX FOUNDATIONS donerede 244 mio. EUR til forskning, miljø, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. Find mere information på www.velux.com.