Copenhagen,
29
November
2018
|
08:00
Europe/Amsterdam

Volvo, vovse og usunde villaer

Er du husejer og bosat i provinsen, har du højere risiko for at udvikle luftvejssygdomme som astma og KOL. Rapport viser, at fugtige bygninger og dårligt helbred er et markant større problem i danskernes huse end i lejlighederne.

Oversigt

Der er højt til himlen, løbehjul og legende børn på parcelhuskvarterets stille vej, akkurat som i 1960’erne og 70’erne, hvor boligerne blev opført. Men overraskende nok er det her i provinsens friske luft og ikke i storbyens tætte trafik, at risikoen for at udvikle luftvejssygdomme er størst.

Ifølge VELUX Gruppens rapport ”Healthy Homes Barometer 2018” er der mere end halvanden gang så stor risiko for, at du har et dårligt helbred, hvis du bor i et fugtigt hjem – et tal langt højere end hvis du bor i lejlighed. Og det er ikke uvæsentligt, når man tager i betragtning, at der er halvanden million huse i Danmark. Heraf er langt størstedelen bygget før 1979 og kræver derfor omfattende renovering for at leve op til nutidens krav om energieffektivitet og indeklima.

Hver niende dansker lever i en bolig med et usundt indeklima, og det er problematisk, fordi indeklimaet påvirker vores helbred. For nogle handler det om at ændre adfærd, men for de fleste handler det om faktorer som for høj fugtighed og for lidt dagslys, som kun kan forbedres ved at renovere. Og faktisk er over halvdelen af de danske parcelhuse mærket med et af de dårligste energimærker, hvilket giver et helt klart billede af, at rigtig mange huse rundt omkring i Danmark trænger til mere end bare en kærlig hånd,
siger Ingrid Reumert, chef for kommunikation og bæredygtighed i VELUX Gruppen.

Uden at vide det lever mange danskere i boliger med et indeklima, som gør dem syge. Høj luftfugtighed og skimmelvækst øger eksempelvis risikoen for at udvikle astma med 40 procent. Læg dertil at vi aldrig nogensinde har opholdt os mere indendørs, end vi gør i dag. Tal fra WHO viser, at langt de fleste mennesker i den vestlige verden opholder sig 90 procent af tiden indendørs. Vi er slet ikke eksponeret for den samme mængde dagslys og friske luft som tidligere generationer, og derfor er et godt indeklima vigtigere end nogensinde.

Få et sundere indeklima

Selvom du bor i et hus af ældre dato, som bør renoveres, er der noget, du selv kan gøre i hverdagen for at forbedre indeklimaet. Det handler om at have nogle gode vaner.

1. Luft ud
Vigtigst af alt skal du sørge for at lufte ud tre til fire gange dagligt og helst med flere åbne vinduer på samme tid. Vores hjem indeholder gasser, partikler, biologiske affaldsstoffer og vanddamp – og dem kan du i stor udstrækning få bugt med ved at åbne vinduerne. Husk desuden altid at lufte ud før og efter sengetid.

2. Begræns fugt og damp
65 procent af alle danskere tørrer tøj indenfor mindst én gang om ugen. Det er en dårlig vane, da tøjet afgiver fugt, som har konsekvenser for indeklimaet i form af risiko for skimmelvækst. Tør gerne tøjet udenfor, og hvis det ikke er muligt, bør du åbne et vindue i nærheden. Af samme årsag skal du sørge for, at dit badeværelse og køkken er godt ventileret.

3. Gør rent!
Støvmider og bakterier slipper man ikke helt for, men gode, hyppige rengøringsvaner og en køretur på genbrugspladsen med de tykke, gamle tæpper kan holde dem i skak.

Om VELUX Danmark

Vi sælger og markedsfører VELUX produkter i Danmark og på de nordatlantiske markeder. Alle produkter forhandles hovedsageligt igennem tømmerhandlere, byggemarkeder, samt gardin- og farvehandlere. VELUX Danmark A/S er et selvstændigt aktieselskab under VELUX Gruppen og beskæftiger i dag ca. 50 medarbejdere.

Om VELUX Gruppen

I over 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og -moduler til både skrå og flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen gardiner og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelligente produkter til fjernbetjening. Disse produkter er med til at sikre et sundt og bæredygtigt indeklima i forbindelse med arbejde og indlæring, leg og fornøjelse. Vi arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 40 lande og beskæftiger omkring 10.200 medarbejdere på verdensplan. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab.