18
April
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Visioner for fremtidens bolig - det første eksperiment står færdigt

I dag åbner dørene til det første eksperiment i en række på i alt seks CO2-neutrale huse i 5 lande i Europa, som indgår i VELUX Model Home 2020 konceptet. Huset ligger i Lystrup ved Århus og viser vejen til næste generation af klimaneutrale boliger.
VELUXPageContent
Byggebranchen står i dag over for en stor udfordring for fremtidens byggeri. Tal for EU-landene viser, at vi tilbringer 90 pct. af vores tid indendøre, i bygninger som står for 40 pct. af energiforbruget. VELUX ser det som en del af virksomhedens ansvar at gå ind i en løsningsorienteret dialog for at møde denne udfordring. Model Home 2020 er et led i VELUX strategi om at tage aktivt del i udviklingen af fremtidens bæredygtige bygninger, som er designet med henblik på at sikre balance mellem energieffektivitet, indeklima, dagslys, arkitektur og førende cleantech-løsninger.

”Vi tager et vigtigt skridt mod en ny vision for fremtidens byggeri. "Bolig for Livet" viser, at det er muligt at tackle klimaudfordringen ved at reducere CO2-påvirkningen gennem brug af vedvarende energi, uden at gå på kompromis med vores krav til dagslys og frisk luft, siger direktør i VELUX Danmark, Carsten Røjgaard. 
 
Eet eksperiment er bedre end…
VELUX har en lang tradition for at arbejde med eksperimenter, og Model Home 2020 ligger i forlængelse af den tradition. ”Et eksperiment er bedre end tusind ekspertudtalelser”, som grundlæggeren af VELUX, Villum Kann Rasmussen, formulerede det. De seks huse i Model Home er hver især et eksperiment med et bud på fremtidens byggeri baseret på forskellige krav omkring klima, arkitektur og dagslysforhold, og med inspiration til nye standarder for CO2-neutrale bygninger.

I "Bolig for Livet" sker der en konsekvent udnyttelse af solens energi. Husets dagslysareal er dobbelt så højt som i et typisk lavenergibyggeri. Strategisk placerede, solcelledrevne ovenlysvinduer giver balanceret dagslys til opholds- og soverum. Solfangerpaneler opvarmer vand til opvarmning af huset og brugsvand. Samtlige ovenlysvinduer er monteret med dynamisk, solcelledreven solafskærmning både ud- og indvendig i form af gardiner og markiser. Alt i alt er resultatet en familiebolig, der producerer mere energi, end den forbruger.

- Vi har skabt et energieffektivt hus, der samtidig er rart at være i og en glæde at se på. Det er netop tanken bag den helhedsorienterede bolig både at tage hånd om menneskers sundhed og trivsel og samtidig aktivt at udnytte de vedvarende ressourcer i form af solenergi. Her bruger vi ikke alene vores produkter til at trække lys og varme ind i boligen i dagstimerne, men også til at begrænse boligens varmetab om natten og til at drive og kontrollere indeklimaet, siger Carsten Røjgaard, direktør i VELUX.

Fakta
Huset er på 190 m2 i halvandet plan med et vinduesareal på ca 40% fra facadevinduer og ovenlysvinduer.

Der er 4 ovenlysvinduer mod syd, 8 mod nord. Samtlige ovenlysvinduer har 3-lags ruder og er forsynet med indvendig komfort-solafskærmning og udvendige markiser, som om sommeren afskærmer effektivt mod opvarmning (op til 90%), og om vinteren modvirker varmetab gennem vinduerne.

Samtlige ovenlysvinduer er automatiserede via io-homecontrol®, som er et elektronisk styringssystem, som løbende bidrager til et godt indeklima og minimalt energiforbrug, bl.a. via natlukning af både vinduer og gardiner, så huset holder mest muligt på varmen og dermed minimerer energitabet betydeligt om natten.

Ovenlysvinduer, solafskærmning og styring indgår sammen med VELUX installationsprodukter, som optimerer indbygningen med mindst muligt varmetab og tæthed i tilslutningen til tagkonstruktionen, i VELUX systemløsning, som er gennemtænkt og – testet.

I systemløsningen indgår også VELUX solfangerpaneler, som er designet til sammenbygning med ovenlysvinduer. Her udnyttes solens stråler i en både æstetisk og teknisk optimal løsning.

VELUX introducerer i Bolig for Livet en produktnyhed, som gør den intelligente systemløsning CO2-neutral. Vinduer og solafskærmning åbner og lukker via solcelledrevne batterier og er ikke tilsluttet el-nettet.

Få meget mere at vide
På VELUX hjemmeside www.velux.dk kan man læse mere om Bolig for livet.

For mere information kontakt venligst:
Carsten Røjgaard, direktør
VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
www.velux.dk

Om Bolig for Livet
Bolig for livet er udviklet af VELUX og VELFAC i samarbejde med aart arkitekter og Esbensen Rådgivende Ingeniører. Øvrige deltagere i projektgruppen er: WindowMaster, Sonnenkraft, Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, Arkitektskolen Aarhus, Statens Byggeforskningsinstitut og Århus Kommune. KFS-Boligbyg står for opførelsen af byggeriet.

Om Model Home 2020
VELUX har lanceret sin egen vision for fremtidens bæredygtige bygninger, et koncept vi kalder Model Home 2020. Vores mål er at skabe klimaneutrale bygning med optimalt indeklima, frisk luft og naturligt dagslys. Bolig for Livet er det første af i alt seks huse i Europa, som indgår i Model Home 2020. De to danske huse bliver til i et samarbejde mellem VELFAC og VELUX.
Se mere på www.velux.com/modelhome2020

Om VELUX
VELUX skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, er globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.500 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S. VKR Holding A/S er et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.

 

Bolig for livet, eksteriør

Download zipfil med foto i stort format

Bolig for livet, interiør

Download zipfil med foto i stort format

Bolig for livet, interiør

Download zipfil med foto i stort format