Copenhagen,
20
Maj
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Vestergården lukker lyset ind i 222 boliger

Beboerne i rækkehusene i Vestergården 2 drømte om mere lys og luft inden døre. Boligforeningen 3b har netop afsluttet tredje etape af en gennemgribende renovering.
VELUXPageContent
 
Foreløbig har 104 rækkehuse fået nyt tag og nye VELUX ovenlysvinduer i en større dagslysrenovering. Alle 222 rækkehuse forventes at stå færdige i oktober 2015.

Rækkehusbebyggelsen Vestergården 2 i Herlev blev opført i 1954. Boligerne blev sidst renoveret for godt 20 år siden, hvor de bl.a. fik monteret enkeltsiddende ovenlysvinduer. Siden dengang har behovet og ønskerne for udnyttelsen af dagslyset imidlertid ændret sig. Utilstrækkelige dagslysforhold, manglende udsigt og ringe udluftningsmuligheder fik derfor tankerne om en dagslysrenovering til at spire hos beboerne.

- Bygningerne trængte til en gennemgående renovering, men intentionen var fra starten også at forbedre dagslysforholdene. Vi ønsker at udbyde de bedste boliger i den bedste kvalitet, og det har vi fået mulighed for i samarbejdet med VELUX Danmark. Beboerne i Vestergården 2 får ikke bare mere dagslys, de får nærmest en udkigspost i deres stue. Det giver væsentligt mere dagslys og højere kvalitet i hverdagen, og beboerne er meget tilfredse, fortæller Carsten Dybkjær, projektleder hos Boligforeningen 3b.
 
Vestergården 2 lagde ud med et pilotprojekt, hvor syv rækkehuse ud af de i alt 222 blev reno-veret. Responsen fra pilotprojektet var overvældende, og især var beboerne begejstrede for de fantastiske dagslysforhold, som de nye og større ovenlyspartier har tilført boligen. Samtidig har vinduesarealerne givet en ny og større udsigt over de grønne arealer. I dag er de sidste etaper i gang.

Ny udsigt med et vindue fra loft til gulv
3b valgte en dagslysløsning med VELUX sammenbygningselementer. For beboerne i Vestergården har det betydet, at ovenlysvinduerne i det skrå tag forlænges med et fast element, så vinduet går fra loft til gulv. Sammenbygningselementerne er fremstillet af hvidmalet træ, og udvendigt er vinduerne beklædt med vedligeholdelsesfrit gråt aluminium.

- I mange overetager er det muligt at forlænge ovenlysvinduet med et fast vindueselement. På den måde bliver udsigten fra vinduerne ikke alene til himmelrummet, men kan samtidig tjene som udsigtspost til de grønne arealer omkring boligen. Underelementerne kan sammenbygges med de eksisterende ovenlysvinduer. Og med den lille tilføjelse skabes et helt andet udsyn, der samtidigt lukker mere dagslys ind, siger Mick Schou Rasmussen, direktør i VELUX Danmark A/S.

En gennemgående renovering
Boligforeningen 3b udvikler, bygger og administrerer boliger og boligområder i syv Storkøbenhavnske kommuner. Da boligforeningen i forvejen havde tænkt sig en større dagslysrenovering af rækkehusene, lå det lige for ikke alene at skifte de eksisterende ovenlysvinduer, men samtidig udvide med flere elementer. Og da håndværkerne alligevel skulle lægge nyt tag, blev det økonomisk næsten neutralt at udvide med et større vinduesareal.

- En ombygning af boligen er en stor beslutning. Det er derfor fornuftigt at tænke alle muligheder og løsninger for en renovering igennem, inden man går i gang. For beboerne og dermed også for os har det været en stor gevinst at få tænkt en dagslysrenovering ind i projektet fra start, fortæller Carsten Dybkjær.

​​​​​​​​​

Med de nye ovenlysvinduer kan beboerne i Vestergården 2 nyde udsigten til både himmelrummet og bebyggelsens grønne arealer.

Her ses de gamle ovenlysvinduer i rækkehusbebyggelsen. Der var flere gode muligheder for at forbedre både lysindfaldet og udsigten.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Med fornyelsen af ovenlysvinduerne og udvidelsen af vinduernes areal er rækkehusene sikret bedre dagslysforhold.
Download fotos i høj opløsning
 

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysløsninger til både skrå og flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.450 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com

Pressemateriale på VELUX Media Centre
Se og download vores nyhedsvideoer, fotos og pressemateriale på VELUX Media Centre på press.velux.com. Klik her for at modtage VELUX Nyheder.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Mick Schou Rasmussen, direktør
VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 17 46 47
E-mail: velux-dk@velux.com
velux.dk
Følg VELUX Danmark på facebook.com/velux
​​