07
Juli
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX uddeler dagslyslegat til nyuddannet arkitekt

I juni 2010 modtog Nanna Johanne Snog dagslysprisen med et tilhørende legat på 10.000 kroner for sit afgangsprojekt på Kunstakademiets arkitektskole. Legatet er indstiftet af VELUX Danmark og VELFAC.

VELUXPageContent

Hvert år uddeler VELUX Danmark sammen med VELFAC dagslyslegater i form af rejselegater til et afgangsprojekt på Danmarks to arkitektskoler. Legaterne uddeles til projekter, hvor det naturlige dagslys indgår som en central og afgørende del i en bygnings arkitektoniske design.

I år var der kun en modtager; Nanna Johanne Snog for projektet ”Et mødested – tilføjelse til Valhalsgade 4”. Projektet tager udgangspunkt i Osram-huset på ydre Nørrebro i forbindelse med kommunens løft af kvarteret. Selve legatet gives til en studerende, der har arbejdet bevidst og dybdegående med dagslys som omdrejningspunkt.

- Dagslyslegatet opfordrer arkitektstuderende til at anvende dagslyset som et aktivt designelement i samspil med bygningen. Nanna Johanne Snogs afgangsprojekt fik legatet, fordi hun formåede at bruge dagslyset som hovedlyskilde på en visionær og konsekvent måde. Projektet er virkelig et flot eksempel på, hvordan man kan arbejde bevidst med en ressource som dagslys i arkitekturen, forklarer Jesper Salskov Jensen, direktør for VELUX Danmark.

Hvert år har op til fire dimittender mulighed for at vinde rejselegatet, såfremt projekterne lever op til det ønskede niveau. Det er en betingelse for at komme i betragtning til legatet, at den studerende har arbejdet specifikt med dagslyset på en særlig innovativ og indlevelsesrig måde, og i år kunne juryen, der vurderer arkitektskolernes afgangsprojekter kun finde én vinderkandidat, hvis arbejde til fulde levede op til disse kriterier.

- Kommunens energirenovering af Osram-huset inspirerede mig til at arbejde med bæredygtighed i mit afgangsprojekt. I mit arbejde med lys har jeg derfor fokuseret på at skabe en veloplyst bygning for at minimere elforbruget. Samtidig har jeg arbejdet med solafskærmning for at undgå overophedning og dermed elforbrug til ventilation ligesom jeg har fokuseret på at skabe en bygning med forskellige lysindtag for at få nogle stemningsfyldte rum, fortæller Nanna Johanne Snog.

Nanna Johanne Snog var særligt fascineret af Osram-husets facade og syntes det kunne være interessant at skabe en bygning på den tomme nabogrund, der var i samspil med det eksisterende Osramhus. Én af juryens favoritter var især den store sal i bygningen, hvor fordelingen af dagslys beskrives som forbilledlig i forhold til salens funktioner.

- I den store sal har jeg placeret vinduerne så højt som muligt efter det enkle princip, at jo højere et vindue sidder, jo længere falder lyset ind i rummet. Samtidig sidder vinduerne side om side og giver på den måde en lang, samlet og gennemgående lysflade. På den måde opnår man en jævn belysning uden at blive blændet for eksempel under en sportsaktivitet. Overordnet set kan man sige, at jeg har arbejdet med at bringe det diffuse nordlys ind i bygningen, suppleret med det mere stemningsgivende sollys, der er afstemt i forhold til bæredygtige overvejelser, fortæller Nanna Snog.

Pengene der fulgte med legatet fra VELUX Danmark og VELFAC har Nanna Johanne Snog valgt at bruge til at opfylde en gammel drøm – en tur til New York, der er et af de foretrukne steder for arkitekturinteresserede.

Legatmodtagerne udvælges af en bedømmelseskomite under netværket LYSnET, der består af undervisere og forskere fra landets byggefaglige uddannelses- og forskningsinstitutioner samt eksperter fra byggeindustrien - alle med speciale i lys og dagslys.

Nanna Johanne Snog Årets vinder af dagslyslegatet har brugt det naturlige lysindfald til at skabe stemningsfyldte rum under hensyntagen til dets funktioner.

Download billede i større format

Se præsentation af Nannas projekt

For mere information kontakt venligst:
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
Hjemmeside: www.velux.dk

Om VELUX
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.400 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.