23
November
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX har opført fire CO2-neutrale eksperimenter i Europa

VELUX Gruppen står bag to nye CO2-neutrale eksperimenter i Østrig og Tyskland; Et nyopført enfamilieshus og et gennemrenoveret traditionelt enfamilieshus. De følger efter VELUX to danske bygninger: Bolig for Livet i Århus og Green Lighthouse i København.
VELUXPageContent

I løbet af næste år vil VELUX Gruppen have opført seks bygninger i fem forskellige europæiske lande. Bygningerne er alle eksperimenter på fremtidens bæredygtige bygninger, som samtidig er fyldt med dagslys og har et sundt indeklima.

Nu står fire af dem klar. To i Danmark. Det er Bolig for Livet, et CO2-neutralt enfamilieshus i Århus. Og Green Lighthouse, der er Københavns Universitets fakultetsservice og Danmarks første offentlige CO2-neutrale bygning. Det nye enfamilieshus Sunlighthouse i Pressbaum vest for Wien i Østrig åbnede i slutningen af oktober. Huset har et sundt indeklima, får masser af dagslys, producerer mere energi, end det har brug for, og neutraliserer sin CO2-udledning. Det første af sin slags i Østrig, der gør det.

I Tyskland har VELUX gennemrenoveret LichtActiv Haus i Tyskland i Hamburgs Wilhelmsburg-kvarter - en 50-år gammel bolig, der netop er åbnet fredag den 19. november. Huset er blevet moderniseret og udvidet med en lys og rummelig tilbygning. Den innovative moderniseringsstrategi har kombineret det bedst mulige boligmiljø med optimal energieffektivitet. Tankerne bag huset bygger på den oprindelige “nybyggerånd”, hvor nybyggerne var selvforsynende med fødevarer - et såkaldt Siedlerhaus. Målet her er at være selvforsynende med energi. Huset er Tysklands første CO2-renoverede Siedlerhaus.

Renovering løser fremtidens udfordringer

”I alle fire huse har vi haft fokus på at optimere de overordnede dagslysforhold i bygningerne. Det unikke ved disse huse er netop kombinationen af optimale dagslysforhold, den optimale udnyttelse af de bæredygtige ressourcer og CO2-neutralitet”, siger Jesper Salskov Jensen, direktør, VELUX Danmark A/S og fortsætter:

”LichtActiv Haus i Tyskland er tilmed et fantastisk bevis på, hvordan vi allerede i dag kan renovere, så vores bygninger er positive bidrag til fremtiden. Vores renovering viser, at der er store energibesparelser at hente og derfor også mange penge at spare, og så giver det mange lokale arbejdspladser i byggesektoren.”

Da alle fire bygninger er eksperimenter, bliver de alle testet af familier eller brugere af bygningerne, og offentligheden har mulighed for at besøge dem – ligesom resultaterne af evaluering af dataerne bliver offentlig tilgængelig. VELUX Gruppen bruger resultaterne aktivt i byggesektoren for at være med til at skubbe hele sektoren i en mere bæredygtig retning.

“For os er det alfa og omega, at de mennesker, der bruger bygningen, er omdrejningspunktet i udviklingen af fremtidens bæredygtige boliger,” siger Jesper Salskov Jensen.

Den efterfølgende evaluering af dataene giver et fingerpeg om, hvordan VELUX Gruppens vision om at skabe ideelle boligforhold med et behageligt indeklima, masser af dagslys og optimal energieffektivitet kan udmøntes i praksis.

Eksperimenterne møder fremtidens udfordringer

Alle fire huse er en del af VELUX ModelHome2020-projekt, der har fokus på at imødegå byggebranchens fremtidige udfordringer.

Europæere tilbringer 90 % af deres tid indendørs, og det er derfor vigtigt, at bygningerne giver det bedst mulige indeklima at bo og arbejde i. Desuden tegner bygninger sig for 40 % af Europas samlede energiforbrug. I fremtidens bæredygtige bygninger skal dette energiforbrug derfor mindskes betydeligt, og det nødvendige energiforbrug skal dækkes alene med vedvarende energi. For at opnå gode løsninger er det vigtigt at tage højde for faktorer som region, kultur og infrastruktur.

VELUX Gruppen vil med Model Home 2020-projektet vise, at det er muligt – selv med de produkter, der er til rådighed i dag – at kæde disse tre aspekter sammen og samtidig fokusere på beboernes behov. Model Home 2020 er et led i VELUX Gruppens strategi om at bidrage aktivt til udviklingen af fremtidens bæredygtige bygninger. Det er VELUX vision for, hvordan dagslys og frisk luft kan gøre fremtidens bygninger klimaneutrale, samtidig med at de har et godt indeklima og er attraktive at bo i.

Denne tilgang er desuden i tråd med VELUX deltagelse i aktivhus-konceptet – en vision om bygninger, som bidrager til at give beboerne et godt og sundt liv uden at belaste klima og miljø. Et aktivhus er designet til at være i samspil med naturen, at bruge solens og vindens energi intelligent og at tilskynde til en bæredygtig livsstil.

To nye huse kommer til i foråret 2011. Det er CarbonLightHomes i Kettering, Northamptonshire i England og Maison Air et Lumière, der åbner i Verrières-le-Buisson i Frankrig. Læs mere om Bolig for Livet, dagslysløsninger og solafskærmning på www.velux.dk.

For mere information kontakt venligst:

Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
Hjemmeside: www.velux.dk

Mere om Sunlighthouse i Østrig

Det østrigske Sunlighthouse har en dagslysfaktor, som er fire gange så høj som normen. Vinduerne – både ovenlys- og lodrette vinduer – giver et fantastisk udsyn, bringer masser af dagslys ind i boligen og maksimerer den passive solenergi. Det meget lille varmebehov dækkes af en varmepumpe til saltvand. Fotovoltaiske solcellepaneler på taget leverer elektricitet. Opvarmningen af vand til husholdningen finder hovedsageligt sted ved hjælp af et solvarmeanlæg. Resultatet er, at VELUX Sunlighthouse producerer mere energi, end det behøver.

Mere om LichtActiv Haus i Tyskland

LichtAktiv Haus er den første CO2-neutrale modernisering af et såkaldt Siedlerhaus (nybyggerhus) fra 1950’erne i Hamburgs Wilhelmsburg-kvarter. Den innovative moderniseringsstrategi kombinerer det bedst mulige boligmiljø med optimal energieffektivitet. Huset er blevet forvandlet fra at være indelukket med små rum til at være rummeligt med masser af dagslys, så beboerne oplever den bedst mulige komfort. Naturlig ventilation sikrer et sundt indeklima.

LichtAktiv Haus er designet til at være CO2-neutralt, og energiforbruget dækkes udelukkende af vedvarende energikilder. Konceptet bygger således på den oprindelige “nybyggerånd”, hvor nybyggerne var selvforsynende med fødevarer. Målet her er at være selvforsynende med energi.

Projektet understøtter tankerne om den kommende generation inden for bygningsdesign – ofte betegnet som “aktivhuse”. Formålet er at skabe balance mellem energieffektivitet og et optimalt indeklima ved hjælp af en bygning, der dynamisk tilpasser sig sine omgivelser og samtidig er klimaneutral.

Mere om Bolig for Livet

Bolig for Livet er koncentreret om et moderne énfamiliehus, der stod færdigt sommeren 2009. Huset er opført i byen Lystrup, nord for Århus, og skal vise, hvordan man konkret kan skabe en Bolig i balance med afsæt i vitale egenskaber som komfort, æstetik og energiproduktion. Det betyder f.eks., at vinduesarealet er nøje komponeret i forhold til solens bane og har et samlet areal på 40% af gulvarealet. Alle rum er udstyret med vinduer, der minimum dækker to verdenshjørner, og huset vil blive udstyret med både mekanisk og naturlig ventilation.

Mere om Green Lighthouse

Green Lighthouse er et byggeprojekt, som siden midten af 2009 huser forskere og studerende fra det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Bygningens ide er at tilbyde et arbejds- og leverum i perfekt balance mellem energieffektive løsninger, sundt indeklima, optimalt dagslys og moderne arkitektur. Green Lighthouse fungerede ydermere som udstillingsbygning i forbindelse med FN’s klimatopmøde i København, 2009.

Om Model Home 2020

Model Home 2020 er et eksperiment lanceret af VELUX Gruppen som led i vores strategi om at bidrage aktivt til udviklingen af fremtidens bæredygtige bygninger. Det er vores vision for, hvordan dagslys og frisk luft kan gøre fremtidens bygninger klimaneutrale, samtidig med at de har et godt indeklima og er attraktive at bo i. Projektet understøtter tankerne om den kommende generation inden for bygningsdesign – ofte betegnet som “aktivhuse” (www.activehouse.org). Formålet er at skabe balance mellem energieffektivitet og et optimalt indeklima ved hjælp af en bygning, der dynamisk tilpasser sig sine omgivelser og samtidig er klimaneutral.

Model Home 2020 omfatter seks demohuse. De to huse i Danmark er opført i et samarbejde mellem VELUX Gruppen og VELFAC.

I VELUX Gruppen er vi af den overbevisning, at et forsøg er bedre end tusind ekspertantagelser. Hvert hus skal afspejle og tage højde for forskellige klimatiske, kulturelle og arkitektoniske forhold i de lande, hvor de bliver opført. Husene vil være åbne for offentligheden i 6-12 måneder efter opførelsen og derefter blive solgt. De vil blive testet og overvåget for at vise, hvordan eksperimenterne virker i praksis. De to huse i Danmark – Home for Life i Århus og Green Lighthouse i København – og husene i Østrig og Tyskland står klar. Husene i Frankrig og Storbritannien bliver klar i 2011.

Om VELUX

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.400 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.