Copenhagen,
28
Februar
2023
|
16:22
Europe/Amsterdam

VELUX Gruppen tog første spadestik til nyt innovationshus i Østbirk

Mandag tog VELUX første spadestik til opførslen af sit nye innovationshus, som skal være et centralt hovedsæde for al virksomhedens produktinnovation i fremtiden.

VELUX har startet opførslen af deres nye innovationshus i Østbirk, som skal samle ca. 500 af virksomhedens medarbejdere i et moderne, innovativt hovedsæde for bæredygtighed og kreativitet. Ved et arrangement tidligere i dag med deltagelse fra borgmester i Horsens, Peter Sørensen, blev første spadestik taget til byggeriet, som skal stå færdigt i 2024. 

Det er VELUX eksisterende trælager i Østbirk, hvor VELUX Gruppens ældste produktionssted ligger, som skal omdannes til det nye LKR Innovation House. 

LKR Innovation House: Historie og formål 
LKR Innovation House er opkaldt efter Lars Kann-Rasmussen, søn af grundlæggeren af VELUX. Af miljøhensyn var det Lars Kann-Rasmussens idé at opføre den oprindelige bygning af træ. Det eksisterende 9.500 m2 store lager fra 1995 vil blive renoveret for at opfylde nuværende byggestandarder og vil også blive tilpasset indvendigt, så det passer til dets nye formål som et state-of-the-art innovationsanlæg på 14.000 m2. 

VELUX's vigtigste forsknings- og udviklingsaktiviteter vil få sin faste plads i det nye hus, ligesom fremtidige produkter vil blive designet, udviklet og testet i huset. Tidligere har produktudviklingen været spredt over flere lokationer i Danmark og udlandet.

"Den overordnede ambition er at samlokalisere forsknings- og udviklingsressourcer i én bygning og skabe en inspirerende arbejdsplads for innovation af VELUX produkter," siger Tina Mayn, Executive Vice President, Products i VELUX Gruppen.

"Jeg tror på, at vi ved at samle en række funktioner under ét tag skaber de optimale rammer for samskabelse og innovation. Det vil også hjælpe med at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere til at videreudvikle VELUX og vores produkter. Desuden viser vi vejen til en mere bæredygtig byggesektor ved at omdanne denne historiske bygning og genbruge de materialer, den oprindeligt blev bygget af, i stedet for at bygge noget nyt," uddyber Tina Mayn.

"En erhvervsmæssig milepæl for vores kommune" 
Borgmester i Horsens, Peter Sørensen, gjorde i sin tale ved åbningen udtryk for sin begejstring over VELUX engagement og ambitioner for Østbirk og Horsens Kommune. 

"Jeg er utrolig stolt over, at en af Danmarks aller stærkeste virksomheder vælger at placere et supermoderne og spændende innovationscenter lige her midt i Horsens Kommune. Vi bliver hjemsted for det meste af den produktudvikling, som Velux Group arbejder med - og Velux får med dette projekt skabt en utrolig attraktiv og inspirerende arbejdsplads inden for innovation og produktudvikling." 

"Jeg ser det som endnu en erhvervsmæssig milepæl for vores kommune - for der er nogle byggerier og investeringer, som sætter afgørende aftryk på Horsens Kommunes erhvervsmæssige udvikling og fremtid - og dette byggeri er et af disse. Det er virkelig med til at udvikle Horsens som moderne erhvervskommune, og åbne helt nye potentialer og perspektiver for udviklingen af vores område," udtalte borgmester Peter Sørensen ved arrangementet. 

Fokus på bæredygtige byggeprocesser, materialer og indeklima 
Et hovedfokus i projektet er at genbruge så mange eksisterende materialer som muligt, samtidig med at man nøje overvejer valget af nye materialer for at minimere bygningens CO2-aftryk. Ligesom i den eksisterende bygning er nøglen at bruge træ som det primære byggemateriale for at reducere CO2-udslippet. 

LKR Innovation House repræsenterer VELUX-arven ved at give bygningen en overflod af dagslys og frisk luft gennem taget - og derved sikre et sundt indeklima. Rummene i bygningen bliver en blanding af kontorlokaler, værkstedsområder og laboratories. Der vil også være flere grønne gårdområder, som skal bringe naturen ind i bygningens kerne. Det 20.000 m2 store omkringliggende område anlægges med stor respekt for naturen. 

Ombygningen af bygningen forventes afsluttet i 2024, og det er arkitektfirmaet Praksis Arkitekter , som står bag projekteringen af LKR Innovation House. Læs mere om, hvorfor Praksis Arkitekter blev udpeget, og hvilke andre virksomheder, der er involveret i projektet her.

Om VELUX Gruppen 
I over 80 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget for mennesker over hele verdenen. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og moduler til både skrå og flade tage, gardiner og solafskærmning, rulleskodder og smart home-produkter. Vores produkter bidrager til et sundt og bæredygtigt indeklima ifm. arbejde og uddannelse, fritid og fornøjelse. VELUX Gruppen arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 36 lande og beskæftiger omkring 12.500 medarbejdere. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab, ejet af VILLUM FONDEN og Kann Rasmussen familien. I 2021 omsatte VKR Holding for DKK 26,1 mia. og VILLUM FONDEN donerede DKK 1,8 mia. til forskning, miljø, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. 

Find mere information på velux.com