02
November
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX Gruppen sponserer COP15 pavillon

VELUX Gruppen og Udenrigsministeriet har indgået en aftale om sponsering af FNs Klimakonference i København. Ifølge aftalen opfører VELUX Gruppen ’VELUX House’, som bliver den officielle udgang fra konferenceområdet i Bella Center.
VELUXPageContent

Med VELUX House bliver de delegerede præsenteret for et eksempel på en bæredygtig bolig, som viser, hvordan man kan reducere udledningen af CO2 og bruge vedvarende energi, samtidig med at behovet for et godt indeklima med dagslys og frisk luft bliver tilgodeset.

Når mere end 15.000 deltagere samles til FNs klimatopmøde (COP15) i København i december, kommer de fleste af dem hver dag til at forlade konferenceområdet gennem VELUX House. Bygninger repræsenterer omkring 40 % af Europas samlede energiforbrug. På vej gennem pavillonen får de et førstehåndsindtryk af, hvordan bæredygtig arkitektur og design kan spille en vigtig rolle i de globale bestræbelser på at tackle klimaforandringerne. VELUX House skal forbinde konferenceområdet med den nærliggende metrostation.

"VELUX Gruppen arbejder meget aktivt med klimaspørgsmål, bl.a. har vi en ambitiøs strategi om at halvere virksomhedens CO2-udledning inden 2020 og stærkt fokus på bæredygtige boliger,” siger Michael K. Rasmussen, direktør for Branding & Communication i VELUX Gruppen. “COP15 er en fantastisk mulighed for – i en global og relevant kontekst – at vise, hvordan Danmark og VELUX Gruppen tackler de udfordringer, verden står overfor med hensyn til miljø- og klimaforandringer.”

VELUX Gruppen støtter helt og holdent, at målet med COP15 skal være at nå frem til en ambitiøs klimaaftale, som nyder bred opbakning. Virksomhederne skal have en ramme, så de kan planlægge og arbejde langsigtet med at udvikle nye teknologier, som kan bidrage til at nå de mål, der bliver vedtaget på konferencen.

Designet til at imødegå klimaudfordringerne

VELUX House er et holistisk og eksperimenterende bud på fremtidens bæredygtige bolig. I huset tages både højde for energieffektivitet, brug af vedvarende energikilder og et sundt indeklima. Derved tilgodeses såvel hensynet til klimaet, økonomien som menneskers sundhed.

VELUX House består af præfabrikerede moduler, som gør det økonomisk muligt at bygge oven på eksisterende bygninger. Med dette koncept kan eksisterende boligkomplekser gøres bæredygtige. Huset demonstrerer også, hvordan man kan udnytte dagslys og solenergi optimalt, både når det drejer sig om nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger.

Der er adgang til VELUX House for alle akkrediterede konferencedeltagere og medier fra den 7. til den 18. december. Under klimakonferencen får de delegerede og pressen også mulighed for at besøge andre eksempler på bæredygtige boliger, som VELUX Gruppen har bidraget til i københavnsområdet, bl.a. Københavns Universitets nye klimavenlige bygning ’Green Lighthouse’ og Københavns Kommunes energirenovering af Kulturhuset Valhalsgade.

I forbindelse med COP15 sponserer VELUX Gruppen også ’Responding to Climate Change’ (RTCC), en officiel NGO under FN, og International Union of Architects (UIA) aktiviteter i København. VELUX Gruppen vil også være repræsenteret på Bright Green, som er en udstilling arrangeret af Dansk Industri.

Billede af VELUX House kan downloades fra

www.velux.com/AboutVELUX/News/

Billedkreditering, visualisering: Marcel Schwartz

The NewsMarket

Du kan finde videoer af broadcast-kvalitet fra VELUX Gruppen på The Newsmarket: www.thenewsmarket.com/Velux. Førstegangsbrugere af The NewsMarket kan registrere sig på sitet. Har du spørgsmål til brugen af The NewsMarket, e-mail venligst journalist- help@thenewsmarket.com.

For mere information, kontakt venligst:
Lone Ellersgaard, Kommunikationschef
VELUX A/S
Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm
Telefon, hovednummer: +45 45 16 40 00
Telefon, direkte: +45 45 16 48 18
Telefon, mobil: +45 40 40 71 56
@: lone.ellersgaard@velux.com 
www: www.velux.com

Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, er globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.500 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S. VKR Holding A/S er et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com