Copenhagen,
27
Januar
2021
|
10:21
Europe/Amsterdam

VELUX Gruppen og Schneider Electric indgår partnerskab om indkøb af grøn strøm

Intro

VELUX Gruppen og Schneider Electric offentliggør i dag et nyt partnerskab, der skal sikre, at VELUX Gruppen gennem såkaldte Power Purchase Agreements (PPA) indkøber strøm fra nye vedvarende energiprojekter som led i at indfri målet om 100% grøn strøm i 2023 og klimaneutralitet i 2030 (scope 1 og 2).

VELUX Gruppens fremtidige PPA’er sigter mod at fremme udviklingen af nye vedvarende energiprojekter på tværs af Europa. Schneider Electric vil i den proces fungere som rådgivende partner for virksomheden.

PPA’erne vil være vigtige skridt på vejen til at opnå VELUX Gruppens mål om at blive 100% klimaneutral i 2030 (scope 1 og 2). Samtidig har VELUX Gruppen forpligtet sig til at halvere CO2-udledningen på tværs af dets værdikæde (scope 3) frem mod 2030 og binde virksomhedens historiske CO2-aftryk siden grundlæggelsen i 1941 (scope 1 og 2). Indfangningen af det historiske CO2-aftryk sker via skovprojekter, der bliver udviklet og drevet af Verdensnaturfonden (WWF), er målrettet både beskyttelse og udvidelse af skove med globalt set enestående biodiversitet. Samlet set vil disse tiltag gøre VELUX Gruppen Lifetime Carbon Neutral i 2041.

De fremtidige PPA’er kommer til at bestå af vedvarende energiteknologier såsom vindkraft eller solcelleanlæg hvor strømmen vil blive indkøbt til en fast pris, der sikrer den business case der skal til for at producenterne af vedvarende energi kan etablere de nye grønne strømanlæg. For VELUX Gruppen vil PPA’erne sikre stabilitet og forudsigelighed i strømpriserne og muliggøre, at virksomheden opnår dets CO2-neutralitets mål.

VELUX Gruppen går efter vedvarende energiprojekter i Europa, som ikke er statsstøttede, og som tilfører ny grøn strøm til forsyningsnettet og derved er med til at erstatte den fossilt baserede strømproduktion.

Verden står overfor en dobbelt udfordring, en klimakrise og en naturkrise, og vi har forpligtet os til at tage ansvar for vores del og være med til at sikre en mere bæredygtig fremtid. Vi er stolte af at være iblandt de første virksomheder i verden – og den første i byggebranchen – som tager ansvar for både vores historiske og fremtidige CO2-udledninger med vores Lifetime Carbon Neutral forpligtelse,
siger Jörn Neubert, Senior Vice President for VELUX Gruppens Supply-enhed.
Det er en ære at indgå partnerskab med VELUX Gruppen og blive en del af deres rejse mod en øget CO2-neutralisering. VELUX Gruppen er en pioner indenfor klimalederskab og naturansvar. Det er modigt og innovativt at tage ansvar for både fortidige og fremtidige CO2-udledninger, ligesom de gør,
siger Philippe Diez, VP EMEA Energy & Sustainability Services Schneider Electric.

Indkøbet af grøn strøm er blot et initiativ blandt flere, der skal eliminere VELUX Gruppens brug af fossilt baseret energi. Det første fokus bliver at øge energieffektivisering på alle virksomhedens lokationer og fabrikker og samtidig etablere flere vedvarende energiløsninger til både varme- og strømproduktion lokalt.

Boilerplate

Om VELUX Gruppen

I over 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget for mennesker over hele verden. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og moduler til både skrå og flade tage, gardiner og solafskærmning, rulleskodder og smart home-produkter. Vores produkter bidrager til et sundt og bæredygtigt indeklima ifm. arbejde og uddannelse, fritid og fornøjelse. VELUX Gruppen arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 40 lande og beskæftiger omkring 11.000 medarbejdere. VELUX Gruppen ejes af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. I 2019 omsatte VKR Holding for 21.6 mia. kr. og VELUX Foundations donerede 1.335 mia. kr. til forskning, miljø, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.

Find mere information på velux.com.

Om Schneider Electric

Schneider Electrics formål er at gøre alle i stand til at få mest muligt ud af vores energi og ressourcer, så vi alle kan forbinde udvikling og bæredygtighed. Vi kalder dette Life Is On. Vores mission er at være din digitale partner for bæredygtighed og effektivitet.

Vi driver den digitale transformation og muliggør de fuldt integrerede digitale ledelsesværktøjer og administrationsløsninger til bygninger, datacentre, infrastruktur, private hjem og industrivirksomheder. Dette gør vi muligt ved at integrere vores førende process- og energiteknologier, ”end-point to cloud” IoT produkter, styringsenheder, software og services.

Vi er det mest lokale af de globale virksomheder. Vi er fortalere for standarder og økosystem af partnerskaber, der er åbne og, som også brænder for vores værdier: Meningsfuldt, Inkluderende og Styrkende.

Find mere information på se.com.