Copenhagen,
01
April
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX Gruppen markerer jubilæum med rekordresultat

2015 blev rekordår for både omsætning og indtjening. Fokus på vækst i kerneforretningen i 2016.

VELUX Gruppen har i 2015 haft en god udvikling i både omsætning og drift, hvilket giver en positiv forretningsmæssig udvikling.

Vi kan markere vores 75 års jubilæum med et resultat, som viser en sund forretningsmæssig udvikling i vores virksomhed.  Vi oplever mere købekraftige forbrugere, som i stigende grad efterspørger avancerede produkter. På driftssiden fortsætter vi internationaliseringen af vores produktions- og logistiksetup, som stadig gør os mere effektive. Samlet set har VELUX Gruppen resultatmæssigt i 2015 haft en meget tilfredsstillende udvikling med både vækst i omsætning og en god udvikling i driften,
siger Jørgen Tang-Jensen, CEO i VELUX Gruppen.

Agilitet og parathed

VELUX Gruppen har salgsselskaber i 40 lande og generelt tegner sig et billede af vækst, men med forskelle land for land. Gruppen oplever en positiv udvikling i byggeindustrien.

Volatiliteten i samfundsudviklingen gør, at vi har mindre fokus på at lægge langsigtede planer. Derimod har vi fokus på agilitet og parathed, så vi kan agere hurtigt, når der er muligheder. Og så har vi naturligvis fokus på vores innovationspipeline,
forklarer Jørgen Tang-Jensen.

Innovationer driver vækst

VELUX Modular Skylight (VMS) er et af de produktområder, som VELUX Gruppen ser et potentiale i. Her tilbydes standardiserede ovenlysvinduer i moduler til bygningen inden for industri, kontor, uddannelse samt hotel og konference bygninger. De første initiativer på VMS blev taget i 2009, og VMS produkterne sælges i dag på otte europæiske markeder samt i USA og Kina. Der ventes fortsat en stærk vækst i salget af VMS produkterne og udbredelse til stadig flere markeder.

Gardiner og andet tilbehør er et andet stærkt vækstområde. Her har der været en succesfuld markedsføring af produkterne via forskellige former for samarbejde – senest sammen med Disney i forbindelse med den seneste Star Wars film.

Forventninger til 2016

VELUX Gruppen ser positivt på udsigter for 2016 og fremover, selv om der er er flere geopolitiske forhold, som kan begrænse den økonomiske vækst i markederne.

Vi er kommet godt fra start i 2016, hvor vi fortsat har fokus på at udvikle vores kerneforretning. Vi har fokus på løbende at øge vores effektivitet og sikre vores globale konkurrencekraft. Vi har i dag et produktprogram, som er forberedt til 2020 kravene, og vi ser fortsat en forbrugertrend med stigende krav om funktionalitet og høj kvalitet,
fastslår Jørgen Tang-Jensen.

Renovering for at skabe bedre boliger både med hensyn til energieffektivitet og indeklima kan være en motor i markedsudviklingen og samtidig en økonomisk igangsætter for økonomien i Europa. VELUX Gruppen vil gerne understøtte denne udvikling og lancerer i maj sit 26. demonstrationsprojekt med en fleksibel renovering af et hus i et socialt boligområde i Bruxelles for at vise, at reduktion af CO2 udledning fra bygninger også kan realiseres på et begrænset budget. Det lokale bystyre har besluttet at renovere yderligere 84 huse efter VELUX-modellen, som kan danne model for renoveringsprojekter på tværs af Europa.

Men der er også forhold, som vil kunne sætte en bremse på den forventede positive markedsudvikling.

Storbritannien står over for en EU-afstemning, hvilket kan skabe usikkerhed blandt virksomheder og forbrugere. Samtidig er Schengen aftalen under pres, hvor begrænsninger i den frie bevægelighed i Europa blandt andet vil kunne påvirke omkostninger og effektivitet i en international virksomhed som VELUX Gruppen,
slutter Jørgen Tang-Jensen.
Om VELUX Gruppen

Vi sælger og markedsfører VELUX produkter i Danmark og på de nordatlantiske markeder. Alle produkter forhandles hovedsageligt igennem tømmerhandlere, byggemarkeder, samt gardin- og farvehandlere. VELUX Danmark A/S er et selvstændigt aktieselskab under VELUX Gruppen og beskæftiger i dag ca. 50 medarbejdere.

Om VELUX Gruppen

I over 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og -moduler til både skrå og flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen gardiner og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelligente produkter til fjernbetjening. Disse produkter er med til at sikre et sundt og bæredygtigt indeklima i forbindelse med arbejde og indlæring, leg og fornøjelse. Vi arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 40 lande og beskæftiger omkring 9.500 medarbejdere på verdensplan. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab.