11
Oktober
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX Gruppen genererer ny viden om bæredygtige boliger

Som led i grøn vækst-konferencen Take Lead faciliterer VELUX Gruppen workshoppen Sustainable Living in Buildings om bæredygtige boliger.
VELUXPageContent

​Førende eksperter undersøger her mulighederne for og kommer med anbefalinger til, hvordan vi kan sikre grøn vækst og samtidig forbedre boligforholdene og livskvaliteten i bygninger.

Arrangørerne bag Take Lead er den internationale alliance Green Growth Leaders. Alliancen har som sit ambitiøse mål at vise vejen til en grøn verdensøkonomi og et fremtidigt bæredygtigt samfund. Som strategisk partner ønsker VELUX Gruppen at vise, hvordan bæredygtighed, livskvalitet og økonomisk vækst sagtens kan gå hånd i hånd.

“For at få øje på mulighederne kræver det et mind set, der gør, at man kan se, hvordan man kan bruge de produkter og løsninger, der allerede findes på markedet i dag, til at sikre et bedre indeklima og øget livskvalitet i bygninger samtidig med, at disse bygninger er miljøvenlige og bæredygtige på den lange bane. Det er dette mind set, som VELUX Gruppen gerne vil udbrede og udvikle sammen med førende eksperter fra hele verdenen. Det er vores overbevisning, at vi ved at udveksle ideer, best practice og erfaringer opnår et resultat, der er bedre end summen af de enkelte dele. Viden bliver større, når man deler den,” siger Lone Feifer, Strategic Project Director of VELUX Model Home 2020.

Bygninger udgør en vigtig brik i det puslespil, der handler om at sikre bæredygtighed. Potentialet er enormt, fordi 40 % af verdens energiforbrug stammer fra bygninger. Lone Feifer tilføjer:

“I den vestlige verden tilbringer vi 90 % af vores tid indendørs – men 30 % af vores bygninger har ikke noget godt indeklima. Så når vi taler om at udnytte bygningers energipotentiale, er vi også nødt til at drøfte, hvordan vi kan forbedre bygningers komfort og bygningsmassens bæredygtighed i forhold til miljøet.”

Der afholdes i alt syv workshops, som hver skal undersøge potentialet inden for et specifikt område af grøn vækst og bæredygtighed. Formålet med Sustainable Living in Buildings er at udveksle eksempler og erfaringer om bæredygtigt byggeri samt at drøfte mulighederne for at kortlægge det sociale, økonomiske og miljømæssige potentiale. Derudover er der fokus på at identificere mulige initiativer for at udnytte potentialet.

Workshoppen har tre hovedtemaer:

  • Liveability: Mark Vacher, adjunkt, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet taler om, hvad der gør et hjem hjemligt.

  • Cost/benefit: Wolfram Trinius, grundlæggeren af Buro Trinius leder en diskussion om livscyklusomkostninger og livscyklusanalyser i forbindelse med bygninger.

  • Innovation: Youssef Hamadi, seniorforsker i Microsoft, taler om projektet The Smart Buildings.

Udover disse hovedtalere vil der for hvert tema være et ekspertpanel på området til at deltage i den efterfølgende diskussion.

Konklusioner fra workshoppen samles i en hvidbog med en kortlægning af potentialet. Hvid-bogen vil indgå i konferencen den følgende dag. Her fortsætter diskussionen med deltagelse af bl.a. Yvo de Boer, særlig global rådgiver inden for klimaændringer og bæredygtighed i KPMG, Bjarke Ingels, medstifter af BIG, John Zysmann, professor på Berkley og Connie Hedegaard, EU's klimakommissær. Konklusionerne fra Take Lead samles i Copenhagen Manifesto, som kommer til at indgå i FNs konference om bæredygtig udvikling i Rio de Janeiro.

Tid og sted
12. oktober 2011, 9.00 til 16.00 i Osram Huset, Valhalsgade 4, DK-2200 København N.Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.

Du kan læse mere om Green Growth Leaders på www.greengrowthleaders.org.

The Newsmarket

Du kan finde videoer af broadcastkvalitet fra VELUX Gruppen på The Newsmarket: www.thenewsmarket.com/Velux.

Førstegangsbrugere af The NewsMarket kan registrere sig på sitet. Har du spørgsmål til brugen af The NewsMarket, e-mail venligst journalisthelp@thenewsmarket.com.


Fotos
Fotos til download ligger i den grå linkboks øverst til højre.


Kontaktperson:
Ghita Borring, Media Relations Manager
VELUX Gruppen
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telelefon, direkte +45 45 16 48 08
Mobilnummer: +45 51 14 08 87
@: ghita.borring@velux.com