27
Maj
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX Gruppen er for tredje gang hovedsponsor af Broløbet Storebælt

Efter vellykkede sponsorater i 2005 og 2008 vil 12.000 motionister i år få glæde af, at VELUX Gruppen igen bakker op om halvmaratonen over Storebæltsbroen.
VELUXPageContent

Arbejdsliv, sundhed og trivsel er tre nøgleord for VELUX Gruppen, der på mange fronter er engageret i medarbejdernes velvære. Derfor er det nærliggende atter at stille op som hovedsponsor af et af Danmarks mest spektakulære halvmaratonløb, Broløbet Storebælt.
VELUX medarbejdere fra hele Danmark vil være rigt repræsenteret ved løbet. Omkring 220 er tilmeldt til denne smukke tur fra Fyn til Sjælland via Storebæltsbroen.

Broløbet indgår som del af et nyt og stort anlagt initiativ i VELUX Gruppen, en sportsdag for alle danske medarbejdere kaldet VELUX Sports Event. 800 medarbejdere, svarende til næ-sten hver tredje ansatte i virksomhedens danske selskaber og fabrikker, vil i Korsør deltage i en dag fyldt med holdsport og individuelle præstationer med alt fra cykling og orienteringsløb til zumba, petanque, golf og høvdingebold. Koncernledelsen bestående af administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen, koncerndirektør David Meyer og finansdirektør Peter Bang deltager også, enten som aktive udøvere eller heppere.

”I VELUX Gruppen anser vi den enkelte medarbejders sundhed og trivsel for at være en vigtig del af et godt arbejdsmiljø. Derfor arbejder vi med forskellige initiativer for at sætte sundhed, et godt arbejdsliv og trivsel på dagsordenen,” siger Jørgen Tang-Jensen.

”Det er bevist, at motion giver øget energi for den enkelte og er med til at minimere risikoen for en lang række livsstilssygdomme. Derfor vil VELUX Gruppen som virksomhed gerne støtte op omkring motion i Danmark. Vi har valgt at være hovedsponsor for Broløbet Storebælt 2011 som et af vores initiativer inden for medarbejdertrivsel, og her har vi inviteret alle VELUX medarbejdere i Danmark til at løbe med. Vi er meget stolte af, at mange af vores medarbejdere igen har trænet sig op til løbet og er klar til denne halvmaraton”, siger Jørgen Tang-Jensen.

VELUX Gruppen har også inviteret en af Danmarks mest fremtrædende sundheds- og motionseksperter Chris MacDonald med til Broløbet, hvor han vil tale de mange løbere varme med en peptalk før starten lørdag eftermiddag den 28. maj. Chris løber selv med på halvmaratonen og vil efterfølgende runde løbet af over for feltet.

Den sportsaktive weekend bidrager væsentligt til den sundhedspolitik, der i forvejen eksisterer i VELUX Gruppen. Alle medarbejdere virksomhedens danske selskaber får et årligt sundhedstjek som led i programmet VELUX Hjertesund, der også indebærer, at alle kantiner er certificerede som hjertesunde kantiner igennem samarbejde med Hjerteforeningen. Alt efter hvad tallene fra sundhedstjekket viser, får medarbejderne tilbud om hjælp til at gennemføre forbedringer – det kan være i kategorierne kost, rygning, alkohol og motion.


Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.

For yderligere information kontakt:

Ghita Borring, press manager
VELUX Gruppen
Ådalsvej 99
DK-2970 Hørsholm
Telefon mobil: +45 51 14 08 87
ghita.borring@velux.com
www: www.velux.com