11
December
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX Danmark leverer 900 m2 dagslys til DSV’s nye hovedsæde

Den danske transport- og logistikvirksomhed, DSV er i gang med at opføre sit nye hovedsæde i Høje Taastrup.
VELUXPageContent

Bygningens arkitektur er på én og samme tid let og monumental og vidner om byg-herrens krav til kvalitet og detalje. Projektets facadeentreprenør, HS Hansen A/S, valgte derfor, at VELUX Danmark A/S skulle levere 420 ovenlysmoduler, der udgør domicilets imponerende atrium.

Hovedsædet er tegnet af PLH Arkitekter A/S som en kompakt domicilbygning med vægt på funktionalitet. DSV’s grønne profil er vægtet højt i designet af bygningen, og dagslys og komfortventilering har derfor været en central del af udformningen af det nye domicil. Og med 900 m2 ovenlys udformet i et imponerende atrium er der garanti for en lys og indby-dende bygning med et sundt indeklima.

Facadeentreprenørvirksomheden HS Hansen A/S valgte at indgå samarbejde med VELUX Danmark A/S, da virksomheden ønskede en samarbejdspartner, der kunne levere en oven-lysløsning af høj kvalitet, som hurtigt kunne monteres, og derved lukke bygningen. Og sam-tidigt kunne VELUX Danmark levere en ovenlysløsning, der passede til domicilets grønne pro-fil.

- Vi har haft et tæt samarbejde med VELUX Danmark, hvor vi i fællesskab har løst de pro-blemstillinger, der har været i forbindelse med projekteringen, leveringen og koordineringen af atriummet. Vi ønskede at finde en samarbejdspartner, der kunne lukke bygningen hurtigt, og selv om planlægning op til monteringen af de 420 VELUX ovenlysmoduler forløb over 4 måneder, blev atriummet færdigmonteret på kun ti arbejdsdage, siger John Hansen, projekt-leder i HS Hansen A/S.

Fra både VELUX Danmark A/S og HS Hansen A/S side har samarbejdet været en yderst pro-fessionel oplevelse. Det skyldes især den gode og tætte dialog, der har været mellem de to virksomheder gennem hele processen, hvilket har været medvirkende til, at monteringen af atriummet er forløbet uden problemer. Og samarbejdet har fungeret så godt, at det ikke bliver sidste gang, at de to virksomheder kommer til at samarbejde i fremtiden.   

VELUX ovenlysmoduler giver lys og frihed
VELUX ovenlysmoduler er et nyt ovenlyssystem til primært erhvervs- og offentligt byggeri med flade tage. Til arkitekter og entreprenører, der er på jagt efter nye ideer til, hvordan man kan udnytte det fulde potentiale i et komplet ovenlyskoncept, tilbydes fire løsninger; lysbånd, nordlys, rytterlys, og atrium, der på den ene side er modulære og præfabrikerede og samtidigt skræddersyet til at passe til de individuelle krav til erhvervs- og offentligt byg-geri.

- VELUX Danmark har været rigtigt glade for at deltage i opførslen af DSV’s nye hovedsæde. Vi har haft et rigtigt godt forløb med kompetente aktører inden for arkitektur, rådgivning og totalentreprise. Det har været spændende at bidrage med vores nye ovenlyssystem til det ambitiøse projekt, og vi ser nu meget frem til, at DSV’s medarbejdere kan nyde de i alt 900 m2 ovenlys over bygningens hjerte, siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark A/S.

Der er flere fordele ved at indarbejde ovenlysløsningerne i designet af erhvervs- og offentli-ge bygninger i en tidlig fase. VELUX ovenlysmoduler skaber et sundt indeklima hele døgnet, da skorstenseffekten sikrer et naturlig luftskifte, hvilket er med til at forbedre menneskets præstationsevne, og samtidigt er det muligt at reducere eller helt at fjerne behovet for me-kanisk ventilation. Den modulære konstruktion er en enkel og meget fleksibel løsning, der giver stor frihed i forbindelse med både design og byggeproces, og det smukke design har en enkel profil, der ikke blokerer for himlen og dagslyset.

Monteringen af atriummets 420 ovenlysmoduler i DSV’s nye domicil tog kun 10 dage. Bygningens imponerende og smukke 900 m2 ovenlys skaber et lyst og indbydende ho-vedsæde med et sundt indeklima.

Foto: Laura Stamer

Download i høj opløsning

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com

Pressemateriale på VELUX Media Centre
Se og download vores nyhedsvideoer, fotos og pressemateriale på VELUX Media Centre på press.velux.com. Klik her for at modtage VELUX Nyheder.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 17 46 47
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
velux.dk og veluxshop.dk
Følg VELUX Danmark på facebook.com/VELUXDanmark