28
September
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Store samfundsmæssige værdier på spil

I Klimakommissionens rapport får solens energi ikke tilstrækkelig plads i det ellers spændende bidrag til reduktion af Danmarks CO2-udledning, lyder det fra VELUX Gruppen.
VELUXPageContent

Der er store samfundsmæssige værdier på spil, hvis vi ikke griber nybygning og renovering af vores eksisterende bygninger rigtigt an: Menneskers helbred og velvære, og de bygninger, vi skal have glæde af i mange år. Vi løser ikke fremtidens udfordringer ved at gentage fortidens fejl, som vi så det i 70’erne, hvor vi troede, at det var isolering, der var trylleformularen, og dermed udviklede den såkaldte glughuls-arkitektur. Dette fremhævede regeringen i deres ”Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger” fra april 2009. Og det følges op i den netop offentliggjorte rapport fra Klimakommissionen.

VELUX Gruppen håber, at der i lovgivningen følges op med skrappere og bredere krav til dagslysforhold til glæde for mennesker og miljø. Det er veldokumenteret, at dagslys spiller en afgørende rolle for menneskers helbred og trivsel. Hidtil har krav til dagslys i bygninger været behandlet relativt uspecifikt i det danske bygningsreglement. Men fakta er, at dagslys er en meget energieffektiv belysningsform, og dagslysets variationer påvirker positivt en række biologiske processer i kroppen med betydning for menneskers sundhed og velvære. Der er et enormt potentiale i solvarmen, som vi får gratis gennem vinduer, når vi opholder os indendørs. Det er vigtigt, at vi også tager det i betragtning ved renovering af de eksisterende bygninger.

Mennesker har behov for et godt indeklima og et basalt behov for at føle kontakt til omverdenen – dette kan bl.a. ske gennem dagslys og naturlig ventilation.

”VELUX Gruppen håber, at vi i Danmark politisk vil tage disse emner alvorligt og f.eks. være med til at sikre, at vores bygningsreglement stiller specifikke krav til dagslyset og indeklimaet baseret på mennesker behov, så vores bygninger fremover ikke blot bliver energieffektive, men også sunde at opholde sig i. I tråd med anbefalingerne fra Klimakommissionen,” lyder det fra Jørgen Tang-Jensen, CEO for VELUX Gruppen.

”Det er ikke tilstrækkeligt kun at stille krav til dagslysniveauet i kontorbyggeri og de bygninger, vi opholder os i, når vi er på arbejde. Kravene bør også gælde vores boliger, så vi – også når vi er hjemme – får gavn af et sundt indeklima med masser af dagslys. Konkret mener vi, at kravet skal skærpes fra de nuværende 2 % dagslys i kontorbyggeri til minimum 5 %, og så det også omfatter de bygninger, vi skal bo i.”

I VELUX Gruppen mener vi også, at man fra politisk hold bør sikre, at bygninger energimærkes i forhold til CO2-neutralitet med henblik på at synliggøre bidrag fra vedvarende energi.

VELUX Gruppen håber også, der bliver fulgt op med konkrete krav om etablering af solvarmeanlæg og brug af vedvarende energi i boliger. I dag stilles der krav til, at der ved nybyggeri eller renovering af bygninger uden for eksisterende fjernvarmeområder etableres solvarmeanlæg, der kan dække et energibehov svarende til varmtvandsforbruget under normale driftsforhold. Vi mener som konsekvens, at det er relevant at stille disse krav til alle bygninger.

VELUX Gruppen vil gerne være med til at finde løsninger på de udfordringer, vi står over for, så vi ikke blot får energieffektive og bæredygtige bygninger, men frem for alt bygninger, som mennesker kan trives i. Derfor har vi igangsat flere byggeeksperimenter (Model Home 2020) i Europa – nybyggeri og renovering – der skal give os større viden om, hvordan vi får et sundt indeklima. Ved siden af arbejder vi sammen med forskere på at finde dokumentation for, hvordan dagslys og naturlig ventilation påvirker menneskers trivsel og velbefindende indendøre.

Det arbejde håber virksomheden, at regering og folketing vil følge op på med afsæt i Klima-kommissionens rapport. En rapport, som giver håb om, at lovgivningen fremover vil gå seriøst ind og støtte en bæredygtig udvikling af de eksisterende bygninger, så de ikke blot bliver energieffektive, men også renoveret med respekt for at sikre menneskers trivsel og sundhed. Det er ikke uvæsentligt, da vi tilbringer 80-90 % af vores liv indendøre.

VELUX Gruppen er med på World Climate Solution den 29. og 30. september 2010 i København.
Her vil der være mulighed for at følge debatten om fremtidens byggeri.

Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.400 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.

The Newsmarket

Du kan finde videoer af broadcastkvalitet fra VELUX Gruppen på The Newsmarket: www.thenewsmarket.com/Velux.

Førstegangsbrugere af The NewsMarket kan registrere sig på sitet. Har du spørgsmål til brugen af The NewsMarket, e-mail venligst journalisthelp@thenewsmarket.com.

For yderligere information kontakt venligst:

Lone Ellersgaard, pressechef
VELUX Gruppen
Ådalsvej 99
DK-2970 Hørsholm
Telefon kontor: +45 45 16 40 00
Telefon direkte: +45 45 16 48 18
Telefon mobil: +45 40 40 71 56
@: lone.ellersgaard@velux.com
www: www.velux.com