30
April
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Skærm af for solens varme stråler

Der er ingen genvej til en hurtig og billig CO2 reduktion, og oven i købet kan virksomheder risikere at få stigende CO2 udledning undervejs i arbejdet med at implementere deres klimastrategi.
VELUXPageContent

Det er VELUX Gruppens erfaring, der samtidig viser, at det er det lange seje træk, der i sidste ende skal føre til, at man når sine klimamål.

​I VELUX Gruppen er man i fuld gang med at implementere virksomhedens klimastrategi, som blev formuleret og iværksat i 2009. Målet er at reducere virksomhedens samlede CO2 udledning med 20 % med udgangen af 2012 målt i forhold til basisåret 2007, hvor CO2 udledningen var 100.000 tons. Tal fra virksomhedens netop offentliggjorte CR rapport viser, at CO2 udledningen er reduceret med godt 10 % i forhold til basisåret. Dermed skal yderligere 10 % hentes i indeværende år.

Vejen mod 2012 målet er ikke uden forhindringer. Allerede første år efter at klimastrategien var sat på skinner oplevede VELUX Gruppen en stigning i CO2 udledningen.
 
”Årsagen til det var dels den ekstremt kolde vinter i 2010; dels at effekten af vores investe-ringer endnu ikke var slået igennem. Når det er koldt skal vi ligesom i almindelige husholdninger bruge mere energi på at opvarme vores fabrikker og lagre. Når det sker med traditionelle brændsler som olie og gas, så stiger CO2 udledningen. Men en hjørnesten i vores klimastrategi er netop at skifte over til biobrændsler, og derfor vil en fremtidig kold vinter ikke få så stor betydning. Dermed får vi elimineret en af de ubekendte i enhver klimastrategi, nemlig vejret, og vi sikrer, at vi kan nå vores klimamål”, siger koncerndirektør David P. Meyer. 

Han tilføjer:
 
”Ved investering i ny teknologi må man altid forvente en vis indkøringsperiode, før effekten for alvor slår igennem. Det, der er afgørende, er, at man ikke ryster på hånden men står ved den strategi, man har valgt, og følger den. Effekten af de investeringer, vi foretog i 2010, er for alvor slået igennem i 2011, hvor vi sparede godt 8000 tons CO2.”

Der er hovedsageligt tale om investeringer, der forbedrer energieffektiviteten og reducerer udledningen fra de 22 fabrikker, som tegner sig for 90 % af virksomhedens udledning. CO2 besparelserne opnås blandt andet ved at erstatte olie- og gasfyr med spån- og træpillefyr.
VELUX Gruppen har foreløbigt investeret 11 millioner euro i at indfri målet om en 20 % CO2 reduktion i 2012. Herefter investeres yderligere 43 millioner euro i at nå målsætningen for 2020, der lyder på en halvering af virksomhedens CO2-udledning.

Læs mere i VELUX Gruppens CR rapport, Building a Model Company, på www.velux.dk 
 
Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produkt-porteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.400 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.

The Newsmarket
Du kan finde videoer af broadcastkvalitet fra VELUX Gruppen på The Newsmarket: www.thenewsmarket.com/Velux.
Førstegangsbrugere af The NewsMarket kan registrere sig på sitet. Har du spørgsmål til brugen af The NewsMarket, e-mail venligst journalisthelp@thenewsmarket.com.
 
Kontaktperson
Helle Pryds Bruun, Media Relations Manager
The VELUX Group
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Tel direct: +45 45 16 48 02
Tel mob: +45 29 17 02 58
@: helle.pryds.bruun@velux.com