05
Maj
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Ruslands præsident Medvedev bygger Green Lighthouse i Rusland

Under sit officielle besøg i Danmark besøgte den russiske præsident Green Lighthouse, Danmarks første offentlige CO2-neutrale bygning. Han udviste stor interesse for huset, og dagen efter besøget besluttede han at opføre et Green Lighthouse i Rusland.
VELUXPageContent
Et af de meget konkrete resultater af det officielle russiske statsbesøg i sidste uge er, at præsident Dmitrij Medvedev nu opfører et Green Lighthouse i Rusland. Green Lighthouse er Danmarks første offentlige CO2 neutrale bygning. Med sit innovative og klimavenlige energikoncept har huset igen formået at skabe opmærksomhed om danske kompetencer inden for bæredygtigt byggeri og for et prisvindende offentligt-privat samarbejde.

Green Lighthouse er Københavns Universitets grønne fyrtårn. Her kan de studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet få svar på spørgsmål vedrørende deres studier, og forskere mødes i huset for at udveksle ideer og erfaringer.

"Vi er både stolte og glade over, at Green Lighthouse nu skal opføres i Rusland. Københavns Universitet har et mål om at blive et af Europas grønneste campusområder. Det bidrager Green Lighthouse i høj grad til. Huset er et glimrende eksempel på, hvor langt vi kan nå, når det offentlige og det private erhvervsliv arbejder sammen i højt tempo", siger rektor Ralf Hemming-sen.

Klima- og Energiminister Lykke Friis udtaler:
"Jeg glæder mig meget over den russiske interesse for konceptet. Det bekræfter, at Danmark har en styrkeposition, når det handler om at bygge energieffektive boliger. Boligerne står for 40 pct. af det samlede danske energiforbrug, så den viden vi har, får vi stort brug for i de kommende år, hvor vi løbende skal reducere vores energiforbrug. Green Lighthouse viser, at det kan lade sig gøre at bygge energivenligt med den eksisterende teknologi."

Fremtidens byggeri
"Som en af landets største bygherrer er det vigtigt for Videnskabsministeriet at fokusere på og inspirere til energieffektivt byggeri. Det er vidunderligt at et bæredygtigt byggeri som Green Lighthouse, der har været til inspiration for byggebranchen i Danmark, ligeledes er med til at inspirere så store nationer som Rusland til at bygge grønt", udtaler videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen

"Det har været utrolig spændende at tale med den russiske præsident om den grønne udfordring. Vi er naturligvis glade for, at vi kan bidrage med vores viden på dette felt. Green Lighthouse er et eksempel på, at vi kan bygge klimavenlige huse med godt indeklima, frisk luft og rigtig gode dagslysforhold med den viden og de produkter, vi allerede har i dag, siger Jørgen Tang-Jensen, adm. direktør i VELUX Gruppen.
Overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen er også begejstret for den russiske inte-resse i Green Lighthouse:
"København skal være kendt for at bruge toneangivende grøn teknologi, som vi udvikler i brede samarbejder. Den russiske interesse for Green Lighthouse er et signal til København om, at vi ligger i førerfeltet – det er et godt udgangspunkt for at tiltrække investeringer og samarbejdspart-nere fra ind- og udland til grønne byudviklingsprojekter fremadrettet".

Faktaboks:
Om Green Lighthouse – et klimafyrtårn

Green Lighthouse er Danmarks første offentlige CO2-neutrale byggeri. Huset er bygget i et strategisk partnerskab mellem Københavns Universitet, VELUX, VELFAC, Universitets- og Byg-ningsstyrelsen og Københavns Kommune.
Huset viser, hvordan man kan bygge fremtidens CO2 neutrale byggeri uden at gå på kompromis med design, komfort, indeklima med masser af dagslys til gavn for brugernes komfort og sund-hed. Green Lighthouse har solen som omdrejningspunkt og primær energikilde. Huset er på 950 m2. Det har sin egen energiforsyning, som består af en unik kombination af solenergi, var-mepumper og fjernvarme.
Energidesignet og den visionære arkitektur har betydet en besparelse på 3/4 af energiforbruget i forhold til byggestandarderne i dag.
Bygningen er tegnet af Christensen og Co Arkitekter A/S med COWI som rådgivende ingeniører. Og det er opført af Hellerup Byg.

Kontaktpersoner:
Charlotte Brix Andersen, fuldmægtig rektorsekretariatet, Københavns Universitet, chba@adm.ku.dk, +45 2875 4104 eller Jacob Sølling, jacs@adm.ku.dk, +45 2875 2630 www.greenlighthouse.ku.dk.
Karsten Anker Petersen, særlig rådgiver, Klima- og Energiministeriet, +45 4037 7323, ka-rap@kemin.dk, www.kemin.dk

Sajet Mahmudovski, projektleder, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets- og Bygningsstyrelsen, + 45 2565 8932, sam@ubst.dk, /www.ubst.dk/

Mette Margrethe Elf, specialkonsulent, Københavns Kommune +28800119, , mme@okf.kk.dk, www.kk.dk/

Lone Ellersgaard, kommunikationschef, VELUX A/S, +45 40 40 71 56. lone.ellersgaard@VELUX.com. www.velux.com