09
Februar
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nyuddannede arkitekter hædres med VELUX Dagslyslegat

To nyuddannede arkitekter har netop modtaget VELUX Dagslyslegat. Legatet er stiftet af VELUX Danmark og LYSnET og gives til dimittender, der i deres afgangsprojekt har arbejdet specifikt med dagslyset på en særlig innovativ måde.
VELUXPageContent


I år fik Martin Winther Nielsen, dimittend fra Kunstakademiets arkitektskole, og Kristian Nielsen Kjær, dimittend fra Arkitektskolen Aarhus, begge et rejselegat på 10.000 kr. Legatmodtagerne udvælges af en bedømmelseskomite under netværket LYSnET, der består af undervisere og forskere fra landets byggefaglige uddannelses- og forskningsinstitutioner samt eksperter fra byggeindustrien - alle med speciale i lys og dagslys.

Martin Winther Nielsen fik prisen for projektet Sted, rum og beboelse. Projektet tager udgangspunkt i genanvendelsen af et relativt almindeligt sted, nemlig en gammel landsbyskole i Stege, der siden 50’erne har stået delvist forladt og nu skal forvandles til boligbebyggelse. Kristian Nielsen Kjærs projekt Light as Work er et indgående studie af dagslysets betydning i bygninger.

- VELUX Dagslyslegat uddeles til arkitektstuderende, der har vist særlig forståelse for dagslysets anvendelse som en bevidst ressource i arkitekturen. Både Kristian Nielsen Kjær og Martin Winther Nielsen viser begge en flot fornemmelse af dagslysets karakteristika, og deres projekter bærer tydeligt præg af en stor interesse og et grundigt studie af dagslysets betydning i arkitekturen, siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark.

Fakta om projekterne:
Dagslys som ramme om beboelse
Martin Winther Nielsens projekt tager udgangspunkt i solens placering på himlen. Betydningen af den høje sol om sommeren kontra den lavtstående vintersol har været undersøgt og indarbejdet i opgaven. Juryen er især imponeret over, hvordan Martin ser ”det store projekt i det lille sted”, i det underspillede valg af sted og bygningstype, og hvordan han ser og fremdrager husets potentiale gennem studiet af dagslyset som det væsentlige materiale.

- Det er en stor anerkendelse at blive tildelt VELUX Dagslyslegat, det betyder meget for mig. I projektet har jeg arbejdet med beboelse i det åbne landskab, hvor man lever helt tæt på årstidernes skiften og lysets indvirken på det beboede i løbet af dagen. Udsynet til landskabet er bygningens ydre ramme – en ramme i konstant forandring, fortæller Martin Winther Nielsen.

I projektet har Martin arbejdet inden for den eksisterende volumen og uden de store tilbygninger. Rummene i bebyggelsen har bevaret de eksisterende vinduesåbninger, der er rettet mod et enkelt verdenshjørne pr. rum. På den måde er lysets specifikke egenskaber afhængig af retning og tid på døgnet udnyttet bedst muligt til at skabe nye rum i den gamle bygning, og dagslyset får lov til at udgøre storheden. 

Grundigt studie af dagslys
Light as work udført af Kristian Nielsens Kjær fangede juryens opmærksomhed, fordi projektet fremstår visuelt betagende, formidlet på et æstetisk og kunstnerisk højt niveau. Projektet er en erkendelsesrejse ind i lysets verden, hvor Kristian tydeligt demonstrerer sin interesse for dagslysets kvaliteter. Med enkelte indgreb i et pakhus, viser Kristian, hvordan lyset kan danne eller forbedre rum - indgangsrum, opholdsrum, kollektive rum og individuelle rum.

- Dagslys er særligt interessant, fordi det visuelt kan formgive bygninger uden brug af vægge og på den måde skabe passager og ophold i store rum. Dagslyset kan derfor være med til at definere bygningens udtryk, siger Kristian Nielsen Kjær, der planlægger, at legatet skal bruges til at rejse til udlandet for at arbejde yderligere med dagslys og på sigt munde ud i en Ph.d. inden for området.

Juryen håber, at tildelingen af VELUX Dagslyslegat til Kristian Nielsen Kjær vil tilskynde ham til at fortsætte sin rejse i studiet af dagslys og udvikle og anvende sine viden om emnet gennem sit fremtidige virke. Samtidig er håbet, at legatet vil inspirere andre til at foretage lignende rejser ind i lysets verden.Foto: Susan Gregers Jensen, Kunstakademiets Arkitektskole.

Download foto i større format

Billedtekst: VELUX Dagslyslegat blev uddelt til Martin Winther Nielsen til Kunstakademiets Arkitekt-skoles afgangsdimission. Fra venstre mod højre: Brian Møinichen Wendin, VELUX Danmark, Martin Winther Nielsen, og arkitektskolens rektor Sven Felding.

280xCNK.jpg

Foto: Arkitektskolen Aarhus.

Download foto i større format

Billedtekst: Kristian Nielsen Kjær fra Arkitektskolen Aarhus har modtaget VELUX Dagslyslegat med et rejselegat på 10.000 kr, som skal bruges til studier af dagslys i udlandet.
Kontaktperson:
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 17 46 47
Fax: 45 16 45 55
Mail: velux-dk@velux.com
velux.dk

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.