Copenhagen,
26
Februar
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nyt klassisk tagvindue bygger bro mellem kulturbevaring og bygningsudvikling

Den 1. februar åbnede VELUX Danmark for bestilling af deres nye klassiske tagvindue til historiske bygninger – et vigtigt produkt, som formår at forene fortid og nutid i én og samme konstruktion.
VELUXPageContent

En længe savnet brik til bevaring af den danske bygningsarv er netop faldet på plads. Det kan være svært at tilgodese alle interesser, når man skal restaurere historiske bygningsværker. Selvom der findes løsninger, er det langt fra alle, der formår at spænde over historiens dyb og forene nutidens behov med fortidens konstruktioner og æstetik.
 
Den 1. februar åbnede VELUX Danmark for bestilling af VELUX klassisk tagvindue GVR til historiske bygninger. Målet med det nye produkt er at bygge bro mellem fortidens byggeskik og vore dages krav til energi og komfort. Arkitekt Merete Lind Mikkelsen er ekspert i at udvikle det historiske byggeri og har i forbindelse med udviklingen af det nye tagvindue bidraget med sin store viden på området. Hun glæder sig over VELUX Gruppens nye tiltag for at styrke den danske bygningsarv.
 
”Dette nye tagvindue beviser, at det principielt er muligt at udvikle et tagvindue, der komplementerer æstetikken og de eksisterende materialer i historiske bygninger og samtidigt sikrer et højt niveau for indeklimaet”, siger Merete Lind Mikkelsen.
 
Karakteristiske detaljer gør historien levende
Centralt for udviklingen af det nye klassiske tagvindue GVR​ har været at skabe et udtryk, der er stærkt forankret i den historiske arkitektur. Hensigten har først og fremmest været at producere et tagvindue, der smukt og upåagtet kan smelte sammen med den historiske arkitektur. Det har gjort opgaven til en både udfordrende og lærerig proces, forklarer direktør for produktudvikling i VELUX Gruppen, Klaus Lorentzen.
 
”Når man udvikler et ovenlysvindue, fokuserer man normalt mest på alt det, der foregår inde i boligen. Det er jo oftest det, der betyder mest for os mennesker. I dette tilfælde har det ydre haft ekstra højt fokus. F.eks. har vi valgt at levere vindue og inddækning i zink og kobber, fordi begge materialer ofte allerede er en del af de gamle tage, f.eks. som tagrender eller inddækninger. Zink og kobber patinerer også smukt med alderen og opnår dermed større autenticitet”, siger Klaus Lorentzen.
 
Et historisk afsæt, man kan bygge videre på
Selvom det nye klassiske tagvindue GVR er designet til at sætte historien i scene, indeholder det samtidigt en række egenskaber, der kan hjælpe bygherre og boligejere med at udnytte bygningens fulde potentiale. Mange projekter, der vedrører bevaringsværdige og ikke-klassificerede bygningsværker, omfatter således store loftrum, der umiddelbart kan konverteres til beboelse eller kontorareal, og som kan være med til at skabe et yderligere finansieringsgrundlag for bygningens ejere. Her kan tagvinduet vise sig at blive en vigtig brik til at gøre projektet rentabelt.
 
”Vores nye klassiske tagvindue GVR er udviklet med særligt fokus på også at blive anvendt i opvarmede rum. Hele konstruktionen bygger på vores årelange erfaring med energi og komfort, og det betyder alt, hvis du som bygherre eller boligejer drømmer om at benytte eller inddrage loftet til enten beboelse, kontor eller værksted. Pludselig kan bevaring af vores bygningsarv vise sig at blive til bygningsudvikling – og det er ikke uvæsentligt, når vi taler om bevaringsværdige ejendomme”, bemærker Klaus Lorentzen.
 
En væsentlig brik, der skal lægges nu
Ud af Danmarks samlede bygningsmasse på ca. fire mio. bygninger, er de 9.000 fredede og de 355.000 vurderet som bevaringsværdige. Inden for det kommende årti anslår eksperter, at en væsentlig del af disse vil kræve omfattende restaurering, hvis ikke bygningerne skal forfalde helt og deres kulturhistoriske værdi gå tabt.
 
”Der er ingen tvivl om, at store dele af vores historiske bygningsarv vil være truet, hvis ikke vi får skabt de nødvendige løsninger i dag. Stadig flere bygninger har for længst passeret deres første århundrede, og det gør det til en udfordring, hver gang håndværkerne skal forsøge at eftergøre fortidens byggetraditioner og samtidigt sikre bygningen for fremtiden. Med vores nye tagvindue bidrager vi til at bevare den arkitektoniske kulturarv – ikke kun de store monumenter, men også helt almindelige byhuse. Derfor tror vi på, at vores nyhed kan få ganske stor betydning for området”, siger Klaus Lorentzen.
 
VELUX klassiske tagvindue GVR har allerede haft premiere i forbindelse med restaurering af et fredet byhus fra 1828 i Nykøbing Falster. Udover private midler er det samlede projekt støttet af Guldborgsund Kommune og Kulturstyrelsen.
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Download foto i høj opløsning


Download foto i høj opløsning​
 
Om det klassiske tagvindue GVR
Siden grundlæggelsen i 1941 har VELUX gruppen koncentreret sig om at skabe løsninger, der kombinerer trivsel i boligen med brugervenlighed og æstetik. Med udviklingen af det nye klassiske tagvindue GVR har Gruppen udnyttet det enorme erfaringsgrundlag til at skabe et produkt, der bygger bro mellem fortidens og fremtidens byggeri. 
 
VELUX Gruppen bad virksomhedens bedste ingeniører om at udvikle et tagvindue, der gør det muligt at forene moderne tænkning med klassisk byggeskik. Samtidig allierede de sig med en af landets førende eksperter inden for udvikling af historisk byggeri, den prisvindende arkitekt Merete Lind Mikkelsen, og har gjort hendes tanker om byggetraditioner og klassisk æstetik til deres. Resultatet er et produkt, der hæver standarden for bevarelse af vores fælles bygningsarv og fastslår VELUX Gruppens position som branchens innovator.
​​
Om VELUX Gruppen 
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysløsninger til både skrå og flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.450 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com 
 
Pressemateriale på VELUX Media Centre
Se og download vores nyhedsvideoer, fotos og pressemateriale på VELUX Media Centre på press.velux.com. Klik her for at modtage VELUX Nyheder. 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 
Mick Schou Rasmussen, direktør
VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 17 46 47
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
Følg VELUX Danmark på facebook.com/velux
​​