Copenhagen,
08
Februar
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nyslået arkitekt tildeles VELUX Danmarks Dagslyslegat

Fredag d. 7. februar 2014 hædres en nyslået arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus med tildelingen af VELUX Danmarks Dagslyslegat.

Årets legatmodtager honoreres for sit kvalificerede og bevidste arbejde med dagslyset, der demonstrerer stor forståelse for skabelsen af rum og bevægelse ved brug af lys.

VELUX Danmarks Dagslyslegat uddeles to gange årligt til værdige dimittender fra Kunstakademiets Arkitektskole i København og Arkitektskolen i Aarhus. Modtagere af Dagslyslegatet udvælges og bedømmes af en jury bestående af repræsentanter fra de to arkitektskoler samt en repræsentant fra VELUX Danmark A/S. Legatmodtagerne hædres for deres specifikke arbejde med dagslyset på særlige innovative og indlevelsesrige måder og modtager samtidigt et rejselegat på 10.000 kroner.

I forbindelse med årets første tildeling af VELUX Danmarks Dagslyslegat blev der kun fundet én legatmodtager på Danmarks to arkitektskoler. Bjárni Árnason fra Arkitektskolen i Aarhus modtager Dagslyslegatet for afgangsprojektet: ”Harbour Upgrade in Reykjavik - a Building by the Sea”, der udviser stor forståelse for brugen af lys til at skabe rum og bevægelse.

Dagslyset skaber rum og bevægelse
Projektet ”Harbour Upgrade in Reykjavik - a Building by the Sea” er stærkt inspireret af Peter Zumthors bade i Vals og vidner om et lovende, rigt og indlevet forhold til skabelse af rum og bevægelse ved brug af lys. Bjárni Árnason demonstrerer en udtalt bevidsthed om lysets virkning og evne til at materialisere stoflighed, relief og struktur, samt som karakterskaber for oplevelsen af arkitekturværket.

Juryen har i sin bedømmelse af projektet lagt vægt på legatmodtagerens evne til at arbejde med lysets berigelse af menneskets perception af det interiøre rum og lysets guidning af bevægelsen gennem rummet. Og især anvendelsen af lysets dynamik samt sollysets lave og horisontale bevægelse, der er karakteristisk i Island, bliver særligt iscenesat på den gamle havn i Reykjavik.

- Tildelingen af VELUX Danmarks Dagslyslegat til Bjárni Árnason er det velfortjente resultat af et bevidst og innovativt arbejde med dagslyset. Det er samtidigt håbet, at Dagslyslegatet fortsat vil inspirere og motivere vores kommende arkitekter til aktivt at inddrage dagslyset i deres arbejde, da det er med til at udvikle og udvide vores forståelse for, hvordan dagslys kan inddrages som et centralt element i fremtidens arkitektur, siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark A/S.

To afgangsprojekter modtager hædrende omtale
Yderligere to afgangsprojekter fra Kunstakademiets Arkitektskole i København er udvalgt til at modtage hædrende omtale. Afgangsprojektet: ”Skole i Finsens medicinske lysinstitut” af Tine Thue Tobiassen hædres for et indgående arbejde med dagslysstudier i forbindelse med udformningen af en sportshal, hvor rummet tænkes som en lysreflektor.

Den anden modtager, Lea Olsson, hædres for projektet: ”A Health Cluster in Hackney”, der arbejder metodisk og konceptuelt med graduering af lysintensitet og lysfarver i forhold til forskellige typer behandlingsrum i et helsecenter i London.
 
Bjárni Árnason modtager VELUX Danmarks Dagslyslegat ved diplomoverrækkelsen på Arkitektskolen i Aarhus for sit afgangsprojekt: ”Harbour Upgrade in Reykjavik - a Building by the Sea”. Projektet hædres blandt andet for dets evne til at anvende lyset til at skabe rum og bevægelse.

Download foto


Bjárni Árnason modtager VELUX Danmarks Dagslyslegat ved diplomoverrækkelsen på Arkitektskolen i Aarhus for sit afgangsprojekt: ”Harbour Upgrade in Reykjavik - a Building by the Sea”. Projektet hædres blandt andet for dets evne til at anvende lyset til at skabe rum og bevægelse.

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com

Pressemateriale på VELUX Media Centre
Se og download vores nyhedsvideoer, fotos og pressemateriale på VELUX Media Centre på press.velux.com. Klik her for at modtage VELUX Nyheder.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 17 46 47
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
velux.dk og veluxshop.dk
Følg VELUX Danmark på facebook.com/VELUXDanmark