Copenhagen,
28
Januar
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nye initiativer giver ældre danske boliger et energiløft

Oversigt

Målinger viser, at bygningerne i Europa i dag står for 40 procent af det samlede energiforbrug, og en stor del kan tilskrives den ældre bygningsmasse. 

Potentialet for at nedbringe energiforbruget er enormt, hvis de mange bygninger bliver energirenoveret. Det har skabt et presserende behov for nye initiativer, der ikke udelukkende fokuserer på at nedbringe bygningers varmetab, men i stedet angriber opgaven med et mere helhedsorienteret perspektiv, hvor bygningerne samtidigt også moderniseres, så der skabes yderligere merværdi og de bliver sunde at bo og leve i. Det ambitiøse Albertslundkoncept er ét af sådanne initiativer.

Albertslund Kommunes udfordring består i, at størstedelen af byens boliger blev opført under byggeboomet i perioden 1960-1980, hvor det overordnede mål var at få bygget en stor mængde billige boliger hurtigt. Energipriserne var lave, så der var ingen fokus på at bygge energieffektivt. En stor del af Albertslunds mange boligområder er dermed bygget samtidigt i nogenlunde samme standard, og nu 40-50 år senere er behovet for renovering aktuelt over stort set hele linjen. Albertslundkonceptets mål er at udvikle en række løsninger og koncepter, der effektivt kan energirenovere byens mange boliger, mens de stadig er beboede. 

To af Albertslundkonceptets pilotprojekter er et almindeligt parcelhus på Flintager og et rækkehus i Degnehusene, der begge kan betegnes som typiske enfamiliehuse. Målet med renoveringen af de to boliger var at skabe en helhedsløsning, der både medførte konkrete energibesparelser og et godt indeklima samtidigt med, at boligerne fik et mere tidssvarende og moderne arkitektonisk udtryk. VELUX Danmark er positive over at have deltaget i det ambitiøse projekt og ser frem til at biddrage til lignende projekter i fremtiden.

- Det er altid spændende at deltage i projekter, der satser på dagslys, komfort og indeklima. VELUX Gruppen har i forvejen et stort fokus på sundt og energirigtigt byggeri som eksempelvis AktivHus, og vores ovenlysløsninger er derfor tilpasset til andre energibesparende løsninger. Vi støtter selvfølgelig udviklingen af nye koncepter og løsninger, der kan optimere balancen mellem et godt indeklima, høj komfort og et lavere energiforbrug, siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark A/S.

Resultaterne af renoveringerne er til at føle på. Familien i parcelhuset i Flintager forventes eksempelvis at kunne nedbringe deres årlige udgifter til varme og strøm fra 25.000 kr. til omkring 9.500 kr. som følge af renoveringen. VELUX Danmark har bidraget til renoveringen med VELUX INTEGRA® elnetdrevne ovenlysvinduer med regnsensorer og elnetdrevne udvendige markiser. Løsningen er med til at sikre et optimalt indeklima i boligen med store mængder dagslys og frisk luft, hvilket samtidigt modvirker overophedning i de varme måneder. 

De ældre boliger er energisynderne

Erfaringer viser, at når energirenoveringerne kombinerer moderne produkter med installationen af vedvarende energikilder, har det store positive effekter på det totale energiforbrug. Det skaber samtidigt et sundt og velfungerende indeklima, og udviklingen af et sæt standardiserede energirenoveringsløsninger med et tidssvarende design kan potentielt have en stor effekt på den danske CO2-udledning. 

- Den ældre boligmasse i Danmark er den store energisynder, og flere af boligerne trænger til at blive moderniseret. Der ligger derfor et stort potentiale i at udvikle nye løsninger, der effektivt kan energirenovere de op mod 800.000 danske enfamiliehuse, der har et højt energiforbrug, til lavenergiboliger. Det vil betyde væsentlige energibesparelser for beboerne, og samtidigt vil det biddrage til en væsentlig nedbringelse af CO2-udledningen fra den samlede danske boligmasse. Men det er vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på at nedbringe opvarmningsbehovet. Når vi energirenoverer, skal vi tænke helhedsorienteret og skabe optimale forhold for de mennesker, som bor og lever i bygningerne. Det bør frem for alt være vores sundhed og komfort, der prioriteres højest, siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark A/S.

I det andet pilotprojekt, rækkehuset i Degnehusene, har renoveringen da også medført en lang række positive resultater. Boligen er blandt andet blevet selvforsynende med el, hvilket har medført et stort fald i hjemmets energiforbrug. Og lysindfaldet fra de monterede ovenlysvinduer har givet boligen et helt nyt liv indenfor og skabt et sundt indeklima med store mængder af frisk luft.

Om Albertslundkonceptet

  • Albertslundkonceptets mål er at udvikle metoder og konkrete tekniske løsninger, der gør energirenovering billigere og derved rentabel at gennemføre.
  • Fokus er ligeledes på at gennemføre en helhedsorienteret renovering af boligerne i form af mere tilført dagslys og et bedre indeklima.
  • I perioden 2008–2012 blev i alt 9 pilotprojekter gennemført i hhv. 7 almennyttige lejeboliger, og i to private boliger.
  • Alle boligerne i projektet er opført som industrialiseret montagebyggeri, og derfor udvikler projektet præfabrikerede løsninger til energirenovering.
  • Erfaringerne fra pilotprojekterne skal fremadrettet bruges i den videre renovering af byens boliger.
  • Albertslundkonceptet støttes af EU-midler.
  • Albertslund Kommune blev i 2011 udnævnt til Nordisk Energikommune 2011 for Albertslundkonceptet af Nordisk Ministerråd.

Man kan læse mere om Albertslundkonceptet på Albertslund Kommunes hjemmeside.

De to boliger har fået et mere tidssvarende udtryk, konkrete energibesparelser og et forbedret indeklima, der har givet begge boliger fornyet liv. Foto: Arkitekterne Martin Rubow og Carl Galster.
Om VELUX Gruppen

Vi sælger og markedsfører VELUX produkter i Danmark og på de nordatlantiske markeder. Alle produkter forhandles hovedsageligt igennem tømmerhandlere, byggemarkeder, samt gardin- og farvehandlere. VELUX Danmark A/S er et selvstændigt aktieselskab under VELUX Gruppen og beskæftiger i dag ca. 50 medarbejdere.

Om VELUX Gruppen

I over 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og -moduler til både skrå og flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen gardiner og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelligente produkter til fjernbetjening. Disse produkter er med til at sikre et sundt og bæredygtigt indeklima i forbindelse med arbejde og indlæring, leg og fornøjelse. Vi arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 40 lande og beskæftiger omkring 9.500 medarbejdere på verdensplan. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab.