13
December
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nye energibestemmelser for dine vinduer

Det nye Bygningsreglement BR10 stiller krav til at nedbringe energiforbruget i danske bygninger. Dermed er der også blevet indført nye energibestemmelser for vinduer. 
VELUXPageContent

Har du planer om at udskifte dine ovenlysvinduer eller bygge helt nye vinduer ind i dit tag, skal du fremover vælge energirigtige modeller, der lever op til kravene i BR10.

Fra 1. januar 2011 skal alle ansøgninger om byggetilladelse og alle ombygninger og renoveringer overholde kravene i BR10. Med BR10 indføres en helt ny regulering af energikrav for vinduer, og det betyder, at der fremover stilles krav til vinduernes samlede energibalance. Energibalancen er et udtryk for vinduets energimæssige ydeevne og betegner forholdet mellem varmetabet gennem vinduet og den gratis energi, man får tilført gennem vinduet, når solen skinner.

Ved udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer eller montering af nye ovenlysvinduer i tilbygninger skal man fremover være opmærksom på, om vinduerne lever op til kravene og har den rette energibalance. Den bedste energimæssige løsning er at finde et vindue med højt varmetilskud, den såkaldte g-værdi, og et lavt varmetab, den såkaldte U-værdi. Jo højere g-værdi, desto mere gratis varme tilfører vinduet boligen. Jo lavere U-værdi, desto bedre er vinduets isoleringsevne.

- Bygningsreglementet BR10 forpligter boligejere til at vælge rentable og energirigtige løsninger, der kan mindske energiforbruget i danske bygninger. Formålet med at vælge energieffektive vinduer er at reducere energiforbruget til opvarmning i specielt vinterhalvåret og derved reducere husstandens samlede CO2-udledning, siger Jesper Salskov Jensen, Direktør i VELUX Danmark A/S.

Alle VELUX ovenlysvinduer lever op til de nye krav til energibalancen for ovenlysvinduer i BR10. Det betyder, at ovenlysvinduerne som standard er udstyret med ruder, der sikrer en god isolering. Ønsker man at forbedre ovenlysvinduernes isoleringsevne, og dermed energibalancen yderligere, kan man med fordel anvende et energigardin fra VELUX solafskærmningsserie. Således kan et plisségardin med dobbelt dug forbedre isoleringsevnen på et vindue med op til 34 %.

- Afskærmning er en god løsning til at beskytte sin bolig mod varmetab og forbedre boligens overordnede isoleringsevne. Optimering af energiforholdene med et gardin med dobbeltdug kræver blot, at man ruller det isolerende gardin ned om vinteren, når det er koldt om natten og op, når solen skinner om dagen. Boligejere har derfor gode muligheder for selv at regulere vinduernes energibalance, siger Jesper Salskov Jensen.

Fordelen ved afskærmning er endvidere, at man om sommeren kan beskytte boligen mod overophedning og dæmpe varmepåvirkningen fra solen med op til 95 % alene med markiser. Og selvom den største energimæssige gevinst kræver en korrekt anvendelse og kombination af afskærmningsprodukter, så kan det hele kan ske automatisk ved hjælp af VELUX INTEGRA og solcelledrevne vinduer.

Vinduets energibalance afhænger desuden af, hvilket verdenshjørne vinduet er orienteret mod. Sydvendte vinduer modtager mere varmeenergi fra solen end nordvendte vinduer. Derfor kan der være god grund til at optimere sit glasvalg i forhold til hvilken retning, vinduet vender. Foruden de nye krav til vinduers energibalance, er lovkravene til ombygning og renovering i BR10 desuden, at arealet af vinduer og døre maksimalt må udgøre 22 % af det opvarmede etageareal.

Bygninger der opføres efter det nye Bygningsreglement træder i kraft vil komme til at spare 25 % på energiforbruget til bl.a. opvarmning i forhold til tidligere gældende regler. Ved renoveringer og generel vedligeholdelse af bygninger og bygningskomponenter som vinduer, vil energiforbruget i ældre bygninger også blive reduceret. Udgifterne til renovering og energiforbedring af ovenlysvinduer vil for de fleste tjene sig ind efter noget tid, da udgifterne til opvarmning af boligen vil blive mindre.

Soltag

Fra 1. januar 2011 skal alle ansøgninger om byggetilladelse og alle ombygninger og renoveringer overholde kravene i BR10

Download billede i større format

 

For mere information kontakt venligst

Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
Hjemmeside: www.velux.dk

Om VELUX

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.400 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.