02
Juni
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Ny vision for bygninger skal skabe balance mellem energiforbrug og trivsel

Et af byggesektorens bidrag til fremtidens bæredygtige bygninger er visionen om Active House, hvor energi, indeklima og omgivelser spiller sammen til fordel for brugerne.
VELUXPageContent

Sundhed og trivsel for de mennesker, der bor og arbejder i bygninger, er omdrejningspunktet for en vision i byggesektoren kaldet Active House. Visionen bygger på erfaringer, som er opnået indenfor state-of-the-art lavenergi-byggerier og fokuserer på hvilke mål vi skal sætte os for fremtidens byggeri. Definitionen af Active House er undervejs med bidrag fra flere parter i byggesektoren, heriblandt VELUX, der har mange års erfaring i at bringe dagslys og frisk luft ind i bygninger. VELUX deltager på Local Government Climate Change Leadership Summit i dagene 2. juni til 4. juni i Bella Center i København.

- ”Vi ønsker at tænke videre og fokusere på udnyttelse af vedvarende energi i byggeriet, samtidig med at vi skaber optimal komfort for brugerne ved at udnytte dagslyset og aktivt regulere lys, luft og temperatur,” siger Strategic project manager Lone Feifer, VELUX A/S.

Mennesket tilbringer op til 90% af sit liv indenfor, men hver tredje bygning har dårligt indeklima, der medvirker til allergi, depression og nedsat indlæring. Samtidig stammer 40% af energiforbruget i de industrialiserede lande fra bygninger, og derfor er bygninger centrale i arbejdet for at nedbringe den globale CO2-udledning.

Potentialet i at arbejde med Active House demonstrerede VELUX for nylig, da man i samarbejde med en række partnere var med til at indvie det første af seks CO2-neutrale huse. Den første af disse er en ny familiebolig beliggende i Århus, Danmark – Bolig for Livet, som er CO2-neutral og ved hjælp af solvarmeanlæg, varmepumper og lavenergivinduer producerer mere energi end den forbruger. De øvrige huse i fem lande i Europa bliver opført i 2009 og 2010. 

- ”Disse boliger eksperimenterer med løsninger på næste generation af klimaneutrale bygninger. Det handler om at sætte sig nye, høje mål. Især indenfor udnyttelse af vedvarende energi og fokus på sundhed,” siger Lone Feifer.

Mål for nedsat CO2-udledning

VELUX arbejde med Active House bygger på en holistisk model, der foruden den aktive regulering af lys, luft og ventilation og lavt energiforbrug via isolering også omfatter tilpasning til lokale klima- og lysforhold. Dermed bliver diskussionen om energiforbrug bredt ud på flere parametre og som konsekvens af det bliver det muligt at udnytte naturens ressourcer bedre.

- ”At nedbringe brugen af fossile brændstoffer og dermed udledningen af CO2 er en afgørende udfordring. Den opgave ønsker VELUX at være med til at løse,” siger Lone Feifer.

VELUX har netop vedtaget en ambitiøs klimastrategi, der både retter sig indad mod virksomhedens egen CO2-udledning og udad ved at intensivere udviklingen af klimavenlige produkter.

Målet er, at VELUX inden 2012 nedbringer sin CO2 udledning med 20% og i 2020 med 50% målt i forhold til 2007-niveau. For at nå disse mål investerer VELUX 400 mio. kr. i energiforbedrende tiltag over de næste par år.

Den anden del af strategien hænger tæt sammen med initiativer som Model Home 2020, Active House og flere andre byggeprojekter, som VELUX driver enten som bygherre eller i partnerskaber. Bygninger som huset i Århus, Danmark bliver overvåget og målt på energiforbrug og indendørs klima og erfaringerne vil blive brugt i VELUX fremtidige produktudvikling.

For yderligere information kontakt:

Koncern-pressechef Lone Ellersgaard
VELUX A/S
Ådalsvej 99
DK-2970 Hørsholm
Telefon kontor: +45 45 16 40 00
Telefon direkte: +45 45 16 48 18
Telefon mobil: +45 40 46 49 91
@ lone.ellersgaard@velux.com
www.velux.com

Om VELUX
VELUX skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, er globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.500 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S. VKR Holding A/S er et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.dk eller www.velux.com

Active House bygger på en holistisk model, der foruden den aktive regulering af lys, luft og ventilation og lavt energiforbrug via isolering også omfatter tilpasning til lokale klima- og lysforhold.
 
Download billede i større format

Et af de CO2-neutrale VELUX huse: Bolig for livet i Lystrup ved Århus.

Download billede i større format