Copenhagen,
28
Oktober
2018
|
00:06
Europe/Amsterdam

Ny undersøgelse: Dagslys forbedrer din søvn og produktivitet

Oversigt

Mængden af dagslys er afgørende for, om du er oplagt om dagen og sover bedre om natten, peger flere forskere på. Og det er også de flestes opfattelse, ifølge en YouGov omnibusundersøgelse.

En undersøgelse gennemført af YouGov med 16.000 respondenter over hele verden fortæller, at mere end halvdelen (53 %) mener, at dagslys påvirker deres søvn, og næsten to tredjedele (63%) tror, at dagslys påvirker deres produktivitet. Men giver vores moderne livsstil og boligforhold mulighed for at få nok dagslys ind i vores liv?

Resultaterne fra YouGovs globale undersøgelse afslører hvilken betydning, folk mener dagslys har i deres liv og for deres velbefindende. De offentliggøres i dag, hvor vi stiller vores ure en time tilbage og markerer, at vi går vintertiden i møde. I den kommende tide bliver der færre lyse timer i løbet af døgnet, og vi begynder at opholde os langt mere indendørs. Samme YouGov-undersøgelse afslører, som WHO også tidligere har peget på, at omkring en femtedel (18%) angiver, at de bruger næsten hele døgnet indenfor; mellem 21-24 timer.

Det står klart, at mange mennesker over hele verden mener, at dagslyset har en markant indvirkning på søvn og produktivitet, og meget tyder på, der er hold i dette. Internationale studier har netop påpeget, at den daglige mængde lys vi udsættes for i løbet af dagen, kan være for lav blandt folk i de vestlige lande. Blandt andet fordi vi opholder os indenfor
siger Peter Foldbjerg, Head of Daylight, Energy and Indoor Climate i VELUX Gruppen.
Lys er en akut stimulans, som aktiverer hjernen med det samme. Hvis du udsættes for et højt lysniveau og blåt lys om dagen opnår du en bedre stimulans af hjernen. Du bliver mere opmærksom og øger din kognitive funktioner, som kan bevirke at du eksempelvis bliver langt mere produktiv på arbejdet. Hvis vi tænker på kontorer, skoler, hospitaler mv., så er det netop disse aktiverende og produktive effekter i dagtimerne alle kan have en interesse i at få udnyttet,
siger Dr. Steven Lockley, neurolog og lektor på Harvard Medical School, om dagslysets indvirkning på vores hjerne.

I takt med at dagene bliver kortere øges betydningen af ​​at få nok dagslys. Et litteraturstudie udgivet af det nationale forskningsråd i Canada (NRCC) peger på, at folk i vestlige lande eksponeres for utilstrækkeligt med dagslys, hvilket kan påvirke deres velvære.

Dagslys hjælper dig til at sove bedre om natten

Andre studier har også påvist dagslysets betydning for en god nats søvn og samtidig fremhævet, hvordan det påvirker helbredet og velværet, hvis man ikke får tilstrækkeligt med dagslys i løbet af en dag og over en længere periode.

Skiftet mellem lys og mørke er af afgørende betydning for vores biologi og indstillingen af vores indre døgnrytme. Lyset informerer vores krop, hvornår det er tid til at hvile og tid til at vågne, lyset er dermed en essentiel tidsmarkør,
fortæller Dr. Steven Lockley fra Harvard Medical School om, hvordan dagslyset er med til at styre vores indre døgnrytme eller vores indre ur.

Derfor har vi brug for masser af lys om dagen og mørke om natten for at sikre en god nats søvn og skabe en sund og balanceret døgnrytme, så vi kan være aktive og hvile på de mest hensigtsmæssige tidspunkter i løbet af vores 24-timers døgncyklus.

Især set i lyset af, at søvnstudier har afsløret, at nogle af de konsekvenser dårlig søvn kan have, er fx depression, diabetes, hjertesygdom og vægtforøgelse. Andre bivirkninger forbundet med dårlig søvn kan inkludere højere risiko for arbejdsulykker, nedsat koncentration og dårligt humør og vanskeligheder med at træffe beslutninger.

Dagslys bidrager til øget produktivitet

Hele 63 % af respondenterne gav i YouGov-undersøgelsen udtryk for, at dagslyset påvirker deres produktivitet. Sammenhængen mellem dagslys og produktivitet i kontormiljøer er også undersøgt, og forskellige studier viser, at dagslys og at se ud på omgivelser udenfor øger ydeevnen på arbejdspladsen.

Et amerikansk studie har bl.a. vist, at medarbejdere i et callcenter behandlede opkald 6 til 12 % hurtigere, da de havde det bedst mulige udsyn til omgivelserne i forhold til dem uden. Et andet amerikansk studie har også vist, at kontoransatte præsterede 10 % til 25 % bedre i test af mental funktion og hukommelse, da de havde det bedst mulige udsyn til omgivelserne i forhold til dem uden.

Med denne viden in mente og det faktum, at personaleomkostninger typisk udgør 90 % af en virksomheds driftsomkostninger, er det yderst relevant spørgsmål at stille: Giver kontorer og skoler det optimale dagslysmiljø, der forbedrer medarbejdernes præstationer og børns indlæring?,
afslutter Peter Foldbjerg.

Sådan forbedrer du din søvn

  1. Mere dagslys i løbet af dagen vil hjælpe dig til at sove bedre om natten. Sæt dig nær et vindue på arbejdspladsen eller i skolen og gør en indsats for at komme udenfor
  2. Mørklæg dit soveværelse
  3. Dit soveværelse bør være køligere end resten af boligen
  4. Undgå at kigge på elektroniske enheder (tv'er, smartphones/tablets), før du går i seng. De giver signal til din hjerne om at holde dig vågen. Læs en bog i stedet.
  5. Giv dine børn et lavt lysniveau af orange natlys, hvis de er bange for mørke, da denne lysfarve er mindre forstyrrende for søvnen.

Se filmen om The Indoor Generation:

Om YouGov-undersøgelsen

YouGov-undersøgelsen er foretaget på vegne af VELUX Gruppen i marts og april 2018 med omkring 16.000 respondenter i Nordeuropa og Nordamerika (Storbritannien, USA, Canada, Danmark, Tyskland, Frankrig, Belgien, Holland, Tjekkiet, Slovakiet, Italien, Østrig, Schweiz og Spanien) deltog. Se mere under "Downloads".

Om VELUX Danmark
Vi sælger og markedsfører VELUX produkter i Danmark og på de nordatlantiske markeder. Alle produkter forhandles hovedsageligt igennem tømmerhandlere, byggemarkeder, samt gardin- og farvehandlere. VELUX Danmark A/S er et selvstændigt aktieselskab under VELUX Gruppen og beskæftiger i dag ca. 50 medarbejdere.

Om VELUX Gruppen
I over 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og -moduler til både skrå og flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen gardiner og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelligente produkter til fjernbetjening. Disse produkter er med til at sikre et sundt og bæredygtigt indeklima i forbindelse med arbejde og indlæring, leg og fornøjelse. Vi arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 40 lande og beskæftiger omkring 10.200 medarbejdere på verdensplan. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab.