Copenhagen,
09
Maj
2016
|
12:10
Europe/Amsterdam

Ny rapport afslører dårligt indeklima i skoler

Oversigt

Skoledagen er blevet længere for danske børn, og det stiller krav til skolernes fysiske rammer. Ny europæisk forskning viser, at indeklimaet har stor betydning for børnenes indlæring, opmærksomhed og koncentration. Fokus på frisk luft og dagslys i renoveringen af de danske skoler vil resultere i dygtigere børn og øget produktivitet i samfundet.

Det anerkendte tyske forskningsinstitut Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP) har udgivet en rapport, som påpeger, at europæiske skolebørn undervises i et indeklima, der ikke giver optimale betingelser for deres indlæring.

Den nye forskning, som er en systematisk gennemgang af over 200 videnskabelige undersøgelser, viser, at mange skolebørn i Europa modtager undervisning i klasselokaler med et for højt CO2-niveau og en utilstrækkelig mængde dagslys.

> Der er cirka 95.000.000 skolebørn i Europa.
> Anbefalet CO2-niveau er mellem 1.000 og 2.000 ppm. Værdier under 1.000 ppm generelt er uproblematiske, mens værdier over 2.000 ppm er hygiejnisk uacceptable.
> Undersøgelser viser, at mange skoler har CO2-værdier, der overstiger anbefalingerne.

Forbedret indeklima = forbedret indlæring

Undersøgelsen konkluderer, at man ved at forbedre ventilationen, nedbringe CO2-koncentrationen og øge adgangen til dagslys i klasseværelserne kan forbedre elevernes præstationer.

> En gennemsnitlig forbedring i præstationsevnen med 2,8 %, og endda 15 % i visse tilfælde.
> Forbedret evne til at være opmærksom og koncentrere sig.
> Mindre fravær blandt eleverne.
> En forbedring af skolebørnenes præstationer med 2,8 % vil føre til en stigning på 6,7 % til 9,5 % i det enkelte lands betingede vækst (BNP pr. indbygger).

Vores forskning viser, at kvaliteten af ​​indeklimaet i skolerne, hvad angår adgang til dagslys og frisk luft, har en signifikant effekt på elevernes indlæringsevne. Vi har konstateret, at mange skoler i Europa ikke har et optimalt indeklima, og vi håber, at denne rapport vil tilskynde de offentlige myndigheder til at handle, 
siger Prof. Dr. Gunnar Grün, ledende forsker ved Fraunhofer IBP.

Længere skoledage kræver et sundt indeklima

Debatten om den danske folkeskole har de seneste år primært handlet om skolereformen og dens afledte effekter. Reformen har betydet længere skoledage for danske børn, og det er derfor mere aktuelt end nogensinde, at skolernes fysiske rammer er i orden. I den forbindelse er indeklimaet og mængden af dagslys essentielle parametre for at skabe et godt undervisningsmiljø.

At etablere et sundt indeklima i skolerne for de danske skolebørn bør prioriteres højt, for vi har som samfund et ansvar for at give næste generation de bedst mulige betingelser for at dygtiggøre sig. Undervisningslokaler med et sundt indeklima og masser af dagslys forbedrer børnenes indlæring. Jeg håber derfor, at rapporten vil bidrage til en debat om vigtigheden ved renovere vores skoler i overensstemmelse med den aktuelle viden på området. Rapporten viser, at det både er i børnenes og samfundets interesse,
siger Mick Schou Rasmussen, direktør i VELUX Danmark.

VELUX Danmark har blandt andet bidraget til renoveringen af Langebjergskolen i Humlebæk og Endrupskolen i Fredensborg. Begge skoler er fremragende eksempler på, hvordan adgang til dagslys og frisk luft kan forbedre hverdagen for elever og lærere. 

Rapporten  ”Impact of the indoor environment on learning in schools in Europe” fra Fraunhofer IBP kan læses og downloades her

Læs om Fraunhofer Institute for Building Physics.

 

Om VELUX Gruppen

Vi sælger og markedsfører VELUX produkter i Danmark og på de nordatlantiske markeder. Alle produkter forhandles hovedsageligt igennem tømmerhandlere, byggemarkeder, samt gardin- og farvehandlere. VELUX Danmark A/S er et selvstændigt aktieselskab under VELUX Gruppen og beskæftiger i dag ca. 50 medarbejdere.

Om VELUX Gruppen

I over 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og -moduler til både skrå og flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen gardiner og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelligente produkter til fjernbetjening. Disse produkter er med til at sikre et sundt og bæredygtigt indeklima i forbindelse med arbejde og indlæring, leg og fornøjelse. Vi arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 40 lande og beskæftiger omkring 9.500 medarbejdere på verdensplan. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab.