22
Juni
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Ny energi- og indeklimaløsning fra VELUX og Danfoss

Lavere energiforbrug i én simpel arkitektonisk pakke
VELUXPageContent

Når de første beboere i Brabrand Boligforenings 60 nybyggede rækkehuse i Tranbjerg sidst på året flytter ind, kan de glæde sig over et byggeri, der kombinerer god arkitektur og flot lysindfald i boligen med en gennemgribende udnyttelse af solen som energikilde. Resultatet er til at tage at føle på: Et stort rundt nul på varmeregningen.

Solar Prism – som er navnet på den nye energiløsning fra Danfoss og VELUX Gruppen - består af en ’kasse’, der installeres på husenes flade tag. Indeni rummer kassen indeklima- og energikomponenter som varmepumpe, tank til lagring af varmt vand, inverter til omformning af den producerede solstrøm til vekselstrøm samt ventilationsanlæg med varmegenindvinding, der ventilerer mekanisk og genbruger varmen i luften. Alt dette leveres af Danfoss, mens VELUX står bag optimeringen af arkitekturen i den præfabrikerede sammenbygning bestående af blandt andet ovenlysvinduer, solafskærmning og solceller.

Fleksibilitet er nøglen til succes
Solar Prism kan tilpasses det enkelte byggeri for så vidt angår klima- og energikomponenter, størrelse m.v. Netop denne fleksibilitet er nøglen til et godt resultat i byggeriet i Tranbjerg.

- En stor udfordring i dette projekt var at få arkitektur og funktion til at hænge sammen. Men sammen med arkitekten Luplau & Poulsen, VELUX og Danfoss er det lykkedes at få Solar Prism ned i en størrelse, der sikrer plads til komponenterne, samtidig med, at kassen ikke bliver for bastant på taget af husene. Ved rejsegildet fik vi mange positive tilbagemeldinger om, at prismerne spiller fint sammen med byggeriets arkitektur, siger projektleder Jannik Jensen fra Dansk Boligbyg A/S, som er entreprenør på projektet i Tranbjerg.

Energibehovet til opvarmning i boligerne er beregnet til under nul – der produceres altså mere el, end der går til opvarmning af husene. Den overskydende el kan anvendes til de øvrige el-forbrugende apparater i husstanden såsom lamper, opvaskemaskiner m.v.

Arkitektonisk optimal løsning, der giver plads i boligen
Kombinationen af flade tage og energiløsninger, der integrerer energi- og indeklimakomponenter i byggeriet, har i en årrække været en kendt udfordring for arkitekter, konstruktører og bygherrer.

- I Solar Solution med Solar Prism er alle komponenter integreret i én samlet og arkitektonisk optimal løsning. Byggeriet med Solar Prism fremstår som et fladtagsbyggeri med meget begrænsede skyggegener, hvilket gør det til et fremragende alternativ til en traditionel fladtagskonstruktion i forbindelse med nybyggeri, siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark. Han bakkes op af arkitekt Erik Luplau fra arkitektfirmaet Luplau & Poulsen, der har tegnet byggeriet i Tranbjerg.

- Det er lykkedes at udnytte potentialet teknisk samtidig med, at vi får tildelt boligerne de kvaliteter, som solen giver. Det er oplevelsen, dagslyset, den gennemlyste bolig og samtidig den energitilførsel, som Solar Prism kan trække ud af solen, der kendetegner dette byggeri, siger Erik Luplau.

Billig udtørring og ekstra plads i huset
En yderligere gevinst ved Solar Prism er, at de komponenter, der normalt vil være installeret i teknikrummet i selve huset, nu flyttes op på husets tag. Især elementerne fra varmepumpe og ventilationsanlæg optager plads, så med Solar Prism frigøres god brugsplads i husene til anden anvendelse til fx garderobeskab eller opmagasinering.

Endelig rummer Solar Prism en helt særlig fordel i forbindelse med nybyggeri, nemlig at varmepumpe og ventilationssystem kan bruges et til at udtørre byggeriet og dermed spare dyr el.

- En varmepumpe udnytter strømmen langt bedre end en elkanon, mens ventilationen med varmegenvindingen udnytter ca. 95 % af den energi, der er bundet i luften. Den el, der driver varmepumpen og ventilation med varmegenvinding, produceres af solcellerne, der er integreret i Solar Prism. Dermed kan entreprenøren spare en stor del af de adskillige tusinde kroner, det koster pr. bolig at udtørre nybyggeriet, forklarer Brian V. Olsen, Key Account Manager for Solar Solution i Danfoss.

Også til tage med hældning
Solar Solution omfatter også samlede løsninger til række- og klyngehuse, der har tage med hældning og kan installeres i såvel nybyggeri som i forbindelse med energirenovering af eksisterende bygninger.

- Kernen i vores tilbud er det samme. Det er begge arkitektonisk gode løsninger, der kombinerer det æstetiske udtryk i tagfladen med lysindfald fra ovenlysvinduer, indeklimaregulering i form af intelligent styret solafskærmning og naturlig ventilation samt udnyttelse af solens energi’, fortæller Jesper Salskov Jensen.

Ved indeklima- og energirenovering i eksisterende byggeri tilpasses løsningerne til de behov og den energiløsning, kunden har. En typisk løsning vil kunne bestå af elementer som ovenlysvinduer med intelligent styret indeklimaregulering, termiske solpaneler til opvarmning af vand, solceller, der producerer strøm, en primær opvarmningskilde som fjernvarme eller varmepumpe, ventilation med varmegenvinding samt klima- og energistyring i form af bl.a. gulvvarmestyring og radiatortermostater.

VELUX og Danfoss ser et stort potentiale i indeklima- og energirenovering af rækkehuse herhjemme. Der er knap 400.000 af den type huse i Danmark i dag. Solar Solution understøtter Active House visionen om at skabe sundere og mere komfortable betingelser for mennesker i bygninger - uden at gå på kompromis med energiforhold eller miljø.

Læs mere om Solar Solution her eller se video fra byggeriet her.Solar Prism modul løftes på plads på taget af byggeriet i Tranbjerg.


Download i stor størrelse


Solar Prism monteret på taget af Brabrand Boligforenings nybyggeri på Ingerslevvej i Tranbjerg.

Download i stor størrelse


For mere information:

Danfoss
Kjeld Andersen
Communication Advisor
Telefon direkte: +45 7488 8637
Telefon mobil: +45 4074 1916
@: kand@danfoss.com

VELUX A/S
Thomas Overholt Hansen
Media Relations Manager
Telefon mobil: +45 20 59 74 09
@: thomas.overholt.hansen@velux.com

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com.

Om Danfoss
Danfoss er en af verdens førende virksomheder inden for energieffektive løsninger, der sparer energi og bidrager til at imødegå udfordringerne fra klimaforandringer. Koncernens kernekompetencer er køling af fødevarer, air conditioning, styring af elektriske motorer, varmeløsninger i bygninger og løsninger inden for vedvarende energi såsom solenergi. Danfoss koncernen omfatter også Sauer-Danfoss, som er blandt verdens førende virksomheder inden for fremstilling af mobile hydraulik-løsninger. Igennem 77 år har koncernen fokuseret på energieffektive teknologier og løsninger. I dag har Danfoss godt 24.000 ansatte og 110 salgsselskaber på verdensplan. Læs mere om Danfoss på www.Danfoss.com